Oznámení „Chybí měřicí kód‟

Nástroj Diagnostika provádí v pravidelně se opakujících intervalech hodnocení vaší implementace služby Analytics. Formou oznámení vám dává nenásilně najevo, jak si máte Analytics doladit tak, abyste měli záruku nejlepších údajů, výkonu i analýzy.

Obsah tohoto článku:

Souhrn

Služba Analytics se v pravidelných intervalech snaží na webu vyhledávat stránky, na kterých není správně nainstalovaný měřicí kód. Systém analyzuje výsledky procházení zjištěné vyhledáváním Google na webech, které jsou přiřazené příslušným účtům Analytics. Podmnožinu těchto stránek projdeme s aktivovaným JavaScriptem. Získané výsledky pak budou prošetřeny, aby se zjistilo, zda by se odeslaly očekávané požadavky na server. Žádné požadavky na server se ale nepošlou do služby Analytics, takže se nijak nezvyšují údaje o provozu.

Pokud bude zřejmé, že stránky žádné údaje o měření neodesílají, zobrazí se oznámení, které vás na tento problém upozorní:

Omezení

Diagnostika nekontroluje stránky, které se nedají procházet veřejně, protože obsahují blokující přihlašovací stránku nebo blokování pomocí souboru robots.txt. U takových stránek byste měli použít nástroj Google Tag Assistant a stav označování pomocí značek zkontrolovat sami. Obecně není možné, abychom prošli všechny možné stránky. Je jich prostě příliš mnoho. Kromě toho se systém může rozhodnout, že jisté stránky kvůli nákladům na provedení vynechá. Prioritně se ale pokusí procházet stránky, které mají velkou návštěvnost.

Interval procházení může být různý – od několika dnů až po několik týdnů (to v nejhorším případě). Pokud změny nebo opravy měřicího kódu proběhly nedávno, nemusí je výsledky započítávat, dokud se stránka znovu nezkontroluje.

Prohledávač musí dokázat spustit bez chyby JavaScript. V případech, kdy potřebné soubory skriptu blokuje soubor robots.txt, proto nemůže pokračovat. Tato situace se převážně týká nestandardních instalací měřicího kódu, které jsou implementovány pomocí vlastního kódu JavaScriptu, a některých správců značek třetích stran.

Prošetření a náprava

Pokud se vám zobrazí upozornění na chybějící měřicí kód, nejprve tímto postupem ověřte, zda je na daných stránkách měřicí kód správně nainstalován. Pokud zjistíte, že měřicí kód opravdu chybí, přejděte na další krok a na daných stránkách nastavte měřicí kód pro weby. Oznámení uvádí jenom ukázkové stránky. Neměli byste je považovat za úplný seznam a měli byste na webu určitě zkontrolovat i ostatní stránky.

Pokud stránky patří na jiný web nebo je měřicí kód opravdu nainstalován správně, přečtěte si prosím další části.

Nahlášené stránky nepatří na web

Pokud stránky patří do domény, kterou neznáte, je pravděpodobné, že tento web ve svém měřicím kódu váš účet Analytics uvedl omylem. Jako první byste měli vytvořit filtr, kterým nežádoucí údaje o provozu z dané domény co nejdříve vyloučíte. Pak se zkuste obrátit na webmastera těchto stránek a požádat o nápravu.

Pokud dané stránky patří do domény, kterou znáte nebo s vámi má nějakou souvislost, ale kterou nechcete považovat za součást daného webu, nejspíš v rámci jedné a té samé domény existuje více různých webů a nejsou mezi nimi stanoveny jasné hranice.

Naše systémy si dokážou poradit s jednoduchými konfiguracemi s více weby, u kterých cesty nejvyšší úrovně odpovídají konkrétním stránkám. Pokud se třeba cesty http://www.example.com/glass/http://www.example.com/fiber/ mapují na samostatné stránky, které mají každá různý účet Analytics, budou hranice těchto stránek pro naše algoritmy jasně čitelné.

U složitějších mapování cest na stránky, při kterých se hranice stránek nacházejí na cestách nižší úrovně a které nelze jednoznačně odhadnout, existuje možnost, že se do výsledků omylem započítají i stránky z jiných webů. Doporučujeme, abyste tato oznámení ignorovali. Oznámení na tyto problémy se pak přestanou zobrazovat.

Měřicí kód je opravdu správný

Může nastat situace, že nahlášená adresa URL byla nahlášena omylem – měřicí kód je ve skutečnosti nainstalován správně a údaje odesílá. Odchylky v sítích a systémech nebo časových limitech spuštění JavaScriptu totiž mohou způsobovat určité malé množství chyb, takže se nesprávné výsledky dají občas čekat. Stejně tak byste měli brát v potaz, že může trvat i několik týdnů, než se projdou a zpracují opravy nebo změny, které proběhly teprve nedávno. Pokud jich ale do falešně pozitivních výsledků spadá většina, je velice pravděpodobné, že tento web obsahuje nekonzistentní implementace měřicího kódu. Příkladem může být situace, kdy je web částečně měřen pomocí standardního doporučeného kódu Analytics, ale jeho ostatní stránky používají vlastní implementaci.

Ověření měřicího kódu nepodporuje nestandardní implementace, při nichž požadované soubory JavaScriptu před prohledávači blokuje soubor robots.txt. Pokud ověření na celém webu nenajde žádné důkazy o instalaci, prostě je přestane hledat a vychází z předpokladu, že je zavedena nestandardní implementace. Pokud je ale implementována kombinace podporovaných a nepodporovaných měřicích kódů, ověření očekává, že může pokračovat, protože na daných stránkách už kód Analytics našlo. V takovém případě se bude u všech stránek s nepodporovanou implementací nesprávně ukazovat, že u nich měřicí kód chybí.

Obecně se důrazně doporučuje, abyste u měřicích kódů dodržovali důslednou konzistenci – na celém webu dodržujte jednotnou implementaci. Pokud tyto nesrovnalosti není možné opravit, můžete oznámení ignorovat. Oznámení vás pak na tyto problémy přestanou upozorňovat.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?