A BigQuery Export sémája

Ez a cikk bemutatja, milyen formátumban és milyen séma használatával exportálhatók a Google Analytics 4-tulajdonok és a Google Analytics Firebase-hez adatai a BigQuery eszközbe.

Adatkészletek

A BigQueryhez kapcsolódó minden egyes Google Analytics 4-tulajdon és Firebase-projekt esetén a rendszer hozzáad egy „analytics_<property_id>” nevű adatkészletet a BigQuery-projekthez. A tulajdonazonosító az Analytics-tulajdonazonosítót jelenti, amelyet a Google Analytics 4-tulajdon beállításaiban, illetve a Firebase Alkalmazáselemzés beállításaiban talál. Minden olyan Google Analytics 4-tulajdon és alkalmazás, amelyhez engedélyezve van a BigQuery-exportálás, ebbe az egy adatkészletbe exportálja az adatait.

Táblázatok

Az adatkészletekben minden exportálási naphoz létrejön egy táblázat. Ezeknek a táblázatok a formátuma „events_ÉÉÉÉHHNN”.

A rendszer emellett az adott nap során fogadott alkalmazáseseményekhez is importál egy táblázatot. Ennek a táblázatnak a neve „events_intraday_ÉÉÉÉHHNN”, az adatokkal való feltöltése pedig valós időben, az alkalmazásesemények gyűjtésével egyidejűleg történik.

A BigQuery sandbox használatakor a rendszer nem importál adatokat napközben, és további korlátozások is érvényben vannak.

Ha napközben is szeretne adatokat importálni, frissítsen a sandbox környezetről.

Sorok

A táblázatban minden sor egy, az Analytics SDK által feltöltött eseménynek felel meg.

Oszlopok

Az exportált adatok oszlopait alább ismertetjük.

 

Mező neve Adat típusa Leírás
Alkalmazás    
app_info RECORD Az alkalmazásra vonatkozó információs rekord.
app_info.id STRING Az alkalmazás csomagneve vagy csomagazonosítója.
app_info.firebase_app_id STRING Az alkalmazáshoz társított Firebase-alkalmazásazonosító.
app_info.install_source STRING Az alkalmazás telepítéséhez használt tárhely.
app_info.version STRING Az alkalmazás versionName értéke (Android) vagy rövid köteggverziója.
Eszköz    
device RECORD Eszközadatokat tartalmazó rekord.
device.category STRING Az eszköz kategóriája (mobil, táblagép, asztali számítógép).
device.mobile_brand_name STRING Az eszköz márkája.
device.mobile_model_name STRING Az eszköz modellneve.
device.mobile_marketing_name STRING Az eszköz marketingneve.
device.mobile_os_hardware_model STRING A közvetlenül az operációs rendszerből származó, az eszközmodellre vonatkozó információk.
device.operating_system STRING Az eszköz operációs rendszere.
device.operating_system_version STRING Az operációs rendszer verziója.
device.vendor_id STRING IDFV (csak akkor, ha nincs begyűjtött IDFA).
device.advertising_id STRING Hirdetésazonosító/IDFA.
device.language STRING Az operációs rendszer nyelve.
device.time_zone_offset_seconds INTEGER A GMT időzónától való eltérés másodpercben.
device.is_limited_ad_tracking BOOLEAN

Az eszköz „Hirdetéskövetés korlátozása” beállítása.

Az iOS 14-es és újabb verziója esetén a false (hamis) értéket adja vissza, ha az IDFA nem nulla.

Stream és platform    
stream_id STRING A stream numerikus azonosítója.
platform STRING Az a platform, amelyen az alkalmazást megírták.
Felhasználó    
user_first_touch_timestamp INTEGER Az az időpont (mikroszekundumban), amikor a felhasználó először megnyitotta az alkalmazást, vagy felkereste a webhelyet.
user_id STRING A setUserId API-n keresztül beállított felhasználói azonosító.
user_pseudo_id STRING A felhasználó pszeudoanonimizált azonosítója (például az alkalmazáspéldány azonosítója).
user_properties RECORD A setUserProperty API-val beállított felhasználói tulajdonságok ismétlődő rekordja.
user_properties.key STRING A felhasználói tulajdonság neve.
user_properties.value RECORD A felhasználói tulajdonság értékéhez használt rekord.
user_properties.value.string_value STRING A felhasználói tulajdonság karakterlánc típusú értéke.
user_properties.value.int_value INTEGER A felhasználói tulajdonság egész szám típusú értéke.
user_properties.value.double_value FLOAT A felhasználói tulajdonság valós szám típusú értéke.
user_properties.value.float_value FLOAT Ez a mező jelenleg nincs használatban.
user_properties.value.set_timestamp_micros INTEGER A felhasználói tulajdonság utolsó beállításának időpontja (mikroszekundumban).
user_ltv RECORD Az erre a felhasználóra vonatkozó élettartamra vetített érték rekordja. Ezt a mezőt a rendszer a napközbeni táblázatoknál nem tölti fel értékkel.
user_ltv.revenue FLOAT A felhasználó élettartamra vetített értéke (bevétel). Ezt a mezőt a rendszer a napközbeni táblázatoknál nem tölti fel értékkel.
user_ltv.currency STRING A felhasználó élettartamra vetített értéke (pénznem). Ezt a mezőt a rendszer a napközbeni táblázatoknál nem tölti fel értékkel.
Kampány   Megjegyzés: A traffic_source típusú hozzárendelés a csatornától független utolsó kattintáson alapul. A traffic_source értékek nem változnak, ha a felhasználó a telepítés után valamilyen műveletet végez a későbbi kampányokhoz köthetően.
traffic_source RECORD Az ügyfelet először megszerző forgalomforrás neve. Ezt a mezőt a rendszer a napközbeni táblázatoknál nem tölti fel értékkel.
traffic_source.name STRING A felhasználót először megszerző marketingkampány neve. Ezt a mezőt a rendszer a napközbeni táblázatoknál nem tölti fel értékkel.
traffic_source.medium STRING A felhasználót először megszerző médium (fizetett keresés, organikus keresés, e-mail stb.) neve. Ezt a mezőt a rendszer a napközbeni táblázatoknál nem tölti fel értékkel.
traffic_source.source STRING A felhasználót először megszerző hálózat neve. Ezt a mezőt a rendszer a napközbeni táblázatoknál nem tölti fel értékkel.
Földrajzi adatok    
geo RECORD A felhasználó földrajzi adatainak rekordja.
geo.continent STRING Az az IP-cím alapján meghatározott kontinens, ahonnan a rendszer eseményeket jelentett.
geo.sub_continent STRING Az az IP-cím alapján meghatározott szubkontinens, ahonnan a rendszer eseményeket jelentett.
geo.country STRING Az az IP-cím alapján meghatározott ország, ahonnan a rendszer eseményeket jelentett.
geo.region STRING Az az IP-cím alapján meghatározott régió, ahonnan a rendszer eseményeket jelentett.
geo.metro STRING Az az IP-cím alapján meghatározott város és vonzáskörzete, ahonnan a rendszer eseményeket jelentett.
geo.city STRING Az az IP-cím alapján meghatározott város, ahonnan a rendszer eseményeket jelentett.
Esemény    
event_date STRING Az esemény naplózásának dátuma (ÉÉÉÉHHNN formátumban, az alkalmazás regisztrált időzónájában).
event_timestamp INTEGER Az az időpont (mikroszekundumban, UTC), amikor az eseményt naplózták az ügyfélen.
event_previous_timestamp INTEGER Az az időpont (mikroszekundumban, UTC), amikor az eseményt előzőleg naplózták az ügyfélen.
event_name STRING Az esemény neve.
event_params RECORD Az ehhez az eseményhez társított paraméterek ismétlődő rekordja.
event_params.key STRING Az eseményparaméter kulcsa.
event_params.value RECORD Az eseményparaméter értékének rekordja.
event_params.value.string_value STRING Az eseményparaméter karakterlánc típusú értéke.
event_params.value.int_value INTEGER Az eseményparaméter egész szám típusú értéke.
event_params.value.double_value FLOAT Az eseményparaméter valós szám típusú értéke.
event_params.value.float_value FLOAT Az eseményparaméter lebegőpontos típusú értéke.  Ez a mező jelenleg nincs használatban.
event_value_in_usd FLOAT Az esemény „value” paraméterének pénznemben konvertált értéke (USD).
event_bundle_sequence_id INTEGER Annak a kötegnek a szekvenciális azonosítója, amelyben ezeket az eseményeket feltöltötték.
event_server_timestamp_offset INTEGER A gyűjtési időpont és a feltöltési időpont időbélyegei közötti eltérés mikroszekundumban.
Elektronikus kereskedelem    
ecommerce RECORD Az e-kereskedelmi adatokat tartalmazó rekord.
ecommerce.total_item_quantity INTEGER Az eseményben szereplő tételek száma, vagyis az items.quantity összege.
ecommerce.purchase_revenue_in_usd FLOAT Az eseményhez tartozó, vásárlásból származó bevétel USD-ben, szabványos egységgel. Csak vásárlási események esetén van kitöltve.
ecommerce.purchase_revenue FLOAT Az eseményhez tartozó, vásárlásból származó bevétel helyi pénznemben, szabványos egységgel. Csak vásárlási események esetén van kitöltve.
ecommerce.refund_value_in_usd ecommerce.refund_value_in_usd Az eseményhez tartozó visszatérítés összege USD-ben, szabványos egységgel. Csak visszatérítési események esetén van kitöltve.
ecommerce.refund_value FLOAT Az eseményhez tartozó visszatérítés összege helyi pénznemben, szabványos egységgel. Csak visszatérítési események esetén van kitöltve.
ecommerce.shipping_value_in_usd FLOAT Az eseményhez tartozó szállítási költség USD-ben, szabványos egységgel.
ecommerce.shipping_value FLOAT Az eseményhez tartozó szállítási költség helyi pénznemben.
ecommerce.tax_value_in_usd FLOAT Az eseményhez tartozó adóérték USD-ben, szabványos egységgel.
ecommerce.tax_value FLOAT Az eseményhez tartozó adóérték helyi pénznemben, szabványos egységgel.
ecommerce.transaction_id STRING Az e-kereskedelmi tranzakció tranzakcióazonosítója.
ecommerce.unique_items INTEGER Az esemény egyedi tételeinek száma az item_id, az item_name és az item_brand alapján.
Elemek    
items RECORD Az eseményben szereplő tételek ismétlődő rekordja.
items.item_id STRING A tétel azonosítója.
items.item_name STRING A tétel neve.
items.item_brand STRING A tétel márkája.
items.item_variant STRING A tétel változata.
items.item_category STRING A tétel kategóriája.
items.item_category2 STRING A tétel alkategóriája.
items.item_category3 STRING A tétel alkategóriája.
items.item_category4 STRING A tétel alkategóriája.
items.item_category5 STRING A tétel alkategóriája.
items.price_in_usd FLOAT A tétel ára USD-ben, szabványos egységgel.
items.price FLOAT A tétel ára helyi pénznemben.
items.quantity INTEGER A tétel mennyisége.
items.item_revenue_in_usd FLOAT A tételből származó bevétel az ár_USD-ben * mennyiség képlettel kiszámítva. Kizárólag a vásárlási eseményeknél van kitöltve, USD-ben, szabványos egységgel.
items.item_revenue FLOAT A tételből származó bevétel az ár * mennyiség képlettel kiszámítva. Kizárólag a vásárlási eseményeknél van kitöltve, helyi pénznemben, szabványos egységgel.
items.item_refund_in_usd FLOAT A tétel visszatérítési értéke az ár_USD-ben * mennyiség képlettel kiszámítva. Kizárólag a visszatérítési eseményeknél van kitöltve, USD-ben, szabványos egységgel.
items.item_refund FLOAT A tétel visszatérítési értéke ár * mennyiség képlettel kiszámítva. Kizárólag a visszatérítési eseményeknél van kitöltve, helyi pénznemben, szabványos egységgel.
items.coupon STRING A tételre alkalmazott kuponkód.
items.affiliation STRING Termék társult vállalkozása a beszállító cég, illetve a fizikai üzlet megjelölésére.
items.location_id STRING A tételhez társított hely.
items.item_list_id STRING Annak a listának az azonosítója, amelyben a tétel megjelent a felhasználónál.
items.item_list_name STRING Annak a listának a neve, amelyben a tétel megjelent a felhasználónál.
Items.item_list_index STRING A tétel listabeli pozíciója.
items.promotion_id STRING A termékpromóció azonosítója.
items.promotion_name STRING A termékpromóció neve.
items.creative_name STRING A promóciós helyen használt kreatív neve.
items.creative_slot STRING A hirdetési időszak neve.
Web    
web_info RECORD A webadatokra vonatkozó információk rekordja.
web_info.hostname STRING A naplózott eseményhez társított gazdagépnév.
web_info.browser STRING A böngésző, amelyben a felhasználó megtekintette a tartalmat.
web_info.browser_version STRING Annak a böngészőnek a verziója, amelyben a felhasználó megtekintette a tartalmat.

 

 

Szempontok az SDK-k az Android 17.2.5 (vagy újabb) és/vagy az iOS 16.20.0 (vagy újabb) verziójára való frissítéséhez

Ha az SDK korábbi verzióit használta, és az Android 17.2.5 (vagy újabb) és/vagy az iOS 16.20.0 (vagy újabb) verziójára frissít, akkor érdemes megfontolnia a következőket:

 • A frissítés után és onnantól kezdve csak az ismétlődő tételek tömbjében férhet hozzá a tételadatokhoz; a tételadatok nem lesznek elérhetők a normál eseményparamétereknél, ahogy az a korábbi SDK-verzióknál volt.
 • A módosítás célja a többszörös termékelemzés támogatása volt.
 • Előfordulhat, hogy módosítania kell a hivatkozásokat tétel-/termékadatok értékre.
Ezzel a szkripttel telepítheti át a meglévő BigQuery-adatkészleteket a régi exportsémáról az újra.
 1. Jelentkezzen be a Cloud Platform konzol > Kezelői erőforrások oldalra.
 2. Nyissa meg azt a projektet, amelynek adatait át szeretné telepíteni, majd kattintson a Google Cloud Shell aktiválása lehetőségre az oldal tetején.
 3. Amikor a parancshéj megnyílik, másolja be az alábbi parancsfájlt egy migration_script.sql nevű fájlba:
  1. Adja ki a cat > migration_script.sql parancsot.
  2. Másolja be az alábbi szkriptet a héjba.
  3. A mentéshez és a kilépéshez nyomja meg a Ctrl+D billentyűkombinációt.
  Script (migration_script.sql):
  SELECT
   @date AS event_date,
   event.timestamp_micros AS event_timestamp,
   event.previous_timestamp_micros AS event_previous_timestamp,
   event.name AS event_name,
   event.value_in_usd AS event_value_in_usd,
    user_dim.bundle_info.bundle_sequence_id AS event_bundle_sequence_id,
   user_dim.bundle_info.server_timestamp_offset_micros as event_server_timestamp_offset,
   (
   SELECT
    ARRAY_AGG(STRUCT(event_param.key AS key,
      STRUCT(event_param.value.string_value AS string_value,
       event_param.value.int_value AS int_value,
       event_param.value.double_value AS double_value, 
       event_param.value.float_value AS float_value) AS value))
   FROM
    UNNEST(event.params) AS event_param) AS event_params,
   user_dim.first_open_timestamp_micros AS user_first_touch_timestamp,
   user_dim.user_id AS user_id,
   user_dim.app_info.app_instance_id AS user_pseudo_id,
   "" AS stream_id,
   user_dim.app_info.app_platform AS platform,
   STRUCT( user_dim.ltv_info.revenue AS revenue,
    user_dim.ltv_info.currency AS currency ) AS user_ltv,
   STRUCT( user_dim.traffic_source.user_acquired_campaign AS name,
     user_dim.traffic_source.user_acquired_medium AS medium,
     user_dim.traffic_source.user_acquired_source AS source ) AS traffic_source,
   STRUCT( user_dim.geo_info.continent AS continent,
    user_dim.geo_info.country AS country,
    user_dim.geo_info.region AS region,
    user_dim.geo_info.city AS city ) AS geo,
   STRUCT( user_dim.device_info.device_category AS category,
    user_dim.device_info.mobile_brand_name,
    user_dim.device_info.mobile_model_name,
    user_dim.device_info.mobile_marketing_name,
    user_dim.device_info.device_model AS mobile_os_hardware_model,
    @platform AS operating_system,
    user_dim.device_info.platform_version AS operating_system_version,
    user_dim.device_info.device_id AS vendor_id,
    user_dim.device_info.resettable_device_id AS advertising_id,
    user_dim.device_info.user_default_language AS language,
    user_dim.device_info.device_time_zone_offset_seconds AS time_zone_offset_seconds,
    IF(user_dim.device_info.limited_ad_tracking, "Yes", "No") AS is_limited_ad_tracking ) AS device,
   STRUCT( user_dim.app_info.app_id AS id,
    @firebase_app_id AS firebase_app_id,
    user_dim.app_info.app_version AS version,
    user_dim.app_info.app_store AS install_source ) AS app_info,
   (
   SELECT
    ARRAY_AGG(STRUCT(user_property.key AS key,
      STRUCT(user_property.value.value.string_value AS string_value,
       user_property.value.value.int_value AS int_value,
       user_property.value.value.double_value AS double_value,
       user_property.value.value.float_value AS float_value,
       user_property.value.set_timestamp_usec AS set_timestamp_micros ) AS value))
   FROM
    UNNEST(user_dim.user_properties) AS user_property) AS user_properties
  FROM
   `SCRIPT_GENERATED_TABLE_NAME`,
   UNNEST(event_dim) AS event
 4. Nyisson meg egy új parancshéjat, és másolja be az alábbi bash-szkriptet egy migration.sh nevű fájlba:
  1. Adja ki a cat > migration.sh parancsot.
  2. Másolja be az alábbi szkriptet a héjba.
  3. A mentéshez és a kilépéshez nyomja meg a Ctrl+D billentyűkombinációt.
  Módosítsa a következő szkriptet az Analytics-tulajdonazonosító, a BigQuery-projektazonosító, a Firebase-alkalmazás azonosítója, a BigQuery-adatkészlet neve és a kívánt adatok kezdő és befejező dátumának bevitelével.
  Script (migration.sh):
  # A projekt Analytics-tulajdonazonosítója. Ezt a Firebase platformon az Analytics beállításai között találja.
  PROPERTY_ID = az Analytics-tulajdon azonosítója
  
  # BigQuery-exportprojekt.
  BQ_PROJECT_ID="az Ön BigQuery-projektazonosítója" (pl. "firebase-public-project")
  
  # Az alkalmazás Firebase-alkalmazásazonosítója.
  FIREBASE_APP_ID="az alkalmazás Firebase-alkalmazásazonosítója" (pl. "1:300830567303:ios:09b1ab1d3ca29bda")
  
  # Az adatkészlet, amelyből importálni kíván.
  BQ_DATASET="az adatkészlet neve, amelyből importálni szeretne" (pl. "com_firebase_demo_IOS")
  
  # Platform
  PLATFORM="az alkalmazás platformja. ANDROID vagy IOS"
  
  # Az a dátumtartomány amelyen az áttelepítést futtatni szeretné, [START_DATE,END_DATE] – a szélső értékeket is beleértve.
  START_DATE=20180324
  END_DATE=20180327
  
  # Az alábbi szkriptet csak akkor módosítsa, ha ért hozzá :)
  startdate=$(date -d"$START_DATE" +%Y%m%d) || exit -1
  enddate=$(date -d"$END_DATE" +%Y%m%d) || exit -1
  
  # Lépkedés a dátumok között.
  DATE="$startdate"
  while [ "$DATE" -le "$enddate" ]; do
  
      # BQ-táblázat a fenti paraméterekből összeállítva.
      BQ_TABLE="$BQ_PROJECT_ID.$BQ_DATASET.app_events_$DATE"
  
      echo "Migrating $BQ_TABLE"
  
      cat migration_script.sql | sed -e "s/SCRIPT_GENERATED_TABLE_NAME/$BQ_TABLE/g" | bq query \
      --debug_mode \
      --allow_large_results \
      --noflatten_results \
      --use_legacy_sql=False \
      --destination_table analytics_$PROPERTY_ID.events_$DATE \
      --batch \
      --append_table \
      --parameter=firebase_app_id::$FIREBASE_APP_ID \
      --parameter=date::$DATE \
      --parameter=platform::$PLATFORM \
      --project_id=$BQ_PROJECT_ID
  
  
      temp=$(date -I -d "$DATE + 1 day")
      DATE=$(date -d "$temp" +%Y%m%d)
  
  done
  exit
  
  # END OF SCRIPT
  
  
 5. Nyisson meg egy új parancshéjat, és adja ki a bash migration.sh parancsot.

 

Régi exportséma

user_dim

Mező neve Adat típusa Leírás
user_dim RECORD A felhasználói dimenziók rekordja.
user_dim.user_id STRING A setUserId API-n keresztül beállított felhasználói azonosító.
user_dim.first_open_timestamp_micros INTEGER Az az időpont (mikroszekundumban), amikor a felhasználó először megnyitotta az alkalmazást.
user_dim.user_properties RECORD A setUserProperty API-val beállított felhasználói tulajdonságok ismétlődő rekordja.
user_dim.user_properties.key STRING A felhasználói tulajdonság neve.
user_dim.user_properties.value RECORD A felhasználói tulajdonsággal kapcsolatos információt tartalmazó rekord.
user_dim.user_properties.value.value RECORD A felhasználói tulajdonság értékéhez használt rekord.
user_dim.user_properties.value.value.string_value STRING A felhasználói tulajdonság karakterlánc típusú értéke.
user_dim.user_properties.value.value.int_value INTEGER A felhasználói tulajdonság egész szám típusú értéke.
user_dim.user_properties.value.value.double_value FLOAT A felhasználói tulajdonság valós szám típusú értéke.
user_dim.user_properties.value.set_timestamp_usec INTEGER A felhasználói tulajdonság utolsó beállításának időpontja (mikroszekundumban).
user_dim.user_properties.value.index INTEGER A felhasználói tulajdonság indexe (0 és 24 közötti érték).
user_dim.device_info RECORD Eszközadatokat tartalmazó rekord.
user_dim.device_info.device_category STRING Az eszköz kategóriája (mobil, táblagép, asztali számítógép).
user_dim.device_info.mobile_brand_name STRING Az eszköz márkája.
user_dim.device_info.mobile_model_name STRING Az eszköz modellneve.
user_dim.device_info.mobile_marketing_name STRING Az eszköz marketingneve.
user_dim.device_info.device_model STRING Az eszköz modellje.
user_dim.device_info.platform_version STRING Az operációs rendszer verziója.
user_dim.device_info.device_id STRING IDFV (csak akkor van jelen, ha az IDFA nem áll rendelkezésre).
user_dim.device_info.resettable_device_id STRING Hirdetésazonosító/IDFA.
user_dim.device_info.user_default_language STRING Az operációs rendszer nyelve.
user_dim.device_info.device_time_zone_offset_seconds INTEGER A GMT időzónától való eltérés másodpercben.
user_dim.device_info.limited_ad_tracking BOOLEAN Az eszköz „Hirdetéskövetés korlátozása” beállítása.
user_dim.geo_info RECORD A felhasználó földrajzi adatainak rekordja.
user_dim.geo_info.continent STRING Az az IP-cím alapján meghatározott kontinens, ahonnan a rendszer eseményeket jelentett.
user_dim.geo_info.country STRING Az az IP-cím alapján meghatározott ország, ahonnan a rendszer eseményeket jelentett.
user_dim.geo_info.region STRING Az az IP-cím alapján meghatározott régió, ahonnan a rendszer eseményeket jelentett.
user_dim.geo_info.city STRING Az az IP-cím alapján meghatározott város, ahonnan a rendszer eseményeket jelentett.
user_dim.app_info RECORD Az alkalmazásra vonatkozó információs rekord.
user_dim.app_info.app_version STRING Az alkalmazás versionName értéke (Android) vagy rövid köteggverziója.
user_dim.app_info.app_instance_id STRING Az alkalmazás aktuális példányának egyedi azonosítója.
user_dim.app_info.app_store STRING Az az áruház, amelyből az alkalmazást telepítették.
user_dim.app_info.app_platform STRING Az a platform, amelyen az alkalmazás fut.
user_dim.traffic_source RECORD Az ügyfél megszerzéséhez használt forgalmi forrás neve. Ezt a mezőt a rendszer a napon belüli táblázatokban nem tölti fel értékkel.
user_dim.traffic_source.user_acquired_campaign STRING Az ügyfelet megszerző marketingkampány neve. Ezt a mezőt a rendszer a napon belüli táblázatokban nem tölti fel értékkel.
user_dim.traffic_source.user_acquired_medium STRING Az ügyfelet megszerző médium (fizetett keresés, organikus keresés, e-mail stb.) neve. Ezt a mezőt a rendszer a napközbeni táblázatoknál nem tölti fel értékkel.
user_dim.traffic_source.user_acquired_source STRING Az ügyfelet megszerző hálózat neve. Ezt a mezőt a rendszer a napon belüli táblázatokban nem tölti fel értékkel.
user_dim.bundle_info RECORD Információs rekord arra a kötegre vonatkozóan, amelyben ezeket az eseményeket feltöltötték.
user_dim.bundle_info.bundle_sequence_id INTEGER Annak a kötegnek a szekvenciális azonosítója, amelyben ezeket az eseményeket feltöltötték.
user_dim.ltv_info RECORD Az erre a felhasználóra vonatkozó élettartamra vetített érték rekordja. Ezt a mezőt a rendszer a napon belüli táblázatokban nem tölti fel értékkel.
user_dim.ltv_info.revenue FLOAT A felhasználó élettartamra vetített értéke (bevétel). Ezt a mezőt a rendszer a napon belüli táblázatokban nem tölti fel értékkel.
user_dim.ltv_info.currency STRING A felhasználó élettartamra vetített értéke (pénznem). Ezt a mezőt a rendszer a napon belüli táblázatokban nem tölti fel értékkel.
 

event_dim

Mező neve Adat típusa Leírás
event_dim RECORD Az ebben a kötegben lévő eseményekre vonatkozó ismétlődő információs rekord.
event_dim.date STRING Az esemény naplózásának dátuma (ÉÉÉÉHHNN formátumban, az alkalmazás regisztrált időzónájában).
event_dim.name STRING Az esemény neve.
event_dim.params RECORD Az ehhez az eseményhez társított paraméterek ismétlődő rekordja.
event_dim.params.key STRING Az eseményparaméter kulcsa.
event_dim.params.value RECORD Az eseményparaméter értékének rekordja.
event_dim.params.value.string_value STRING Az eseményparaméter karakterlánc típusú értéke.
event_dim.params.value.int_value INTEGER Az eseményparaméter egész szám típusú értéke.
event_dim.params.value.double_value FLOAT Az eseményparaméter valós szám típusú értéke.
event_dim.timestamp_micros INTEGER Az az időpont (mikroszekundumban, UTC), amikor az eseményt naplózták az ügyfélen.
event_dim.previous_timestamp_micros INTEGER Az az időpont (mikroszekundumban, UTC), amikor az eseményt előzőleg naplózták az ügyfélen.
Hasznosnak találta?
Hogyan fejleszthetnénk?

További segítségre van szüksége?

Jelentkezzen be a további támogatási lehetőségek igénybevételéhez, hogy gyorsabban megoldhassa a problémát