Aquest article és sobre les propietats de Google Analytics 4. Consulteu la secció Universal Analytics si encara feu servir una propietat de Universal Analytics, que deixarà de tractar dades l'1 de juliol de 2023 (l'1 d'octubre de 2023, en el cas de les propietats d'Analytics 360).

[GA4] Esquema de BigQuery Export

Aquest article explica el format i l'esquema de les dades de la propietat de Google Analytics 4 i de les dades de Google Analytics for Firebase que s'exporten a BigQuery.

Conjunts de dades

Per a cada propietat de Google Analytics 4 i cada projecte de Firebase enllaçat a BigQuery, un conjunt de dades únic anomenat "analytics_<property_id>" s'afegeix al projecte de BigQuery. L'identificador de propietat fa referència a l'identificador de propietat d'Analytics, que podeu trobar a la configuració de la propietat de Google Analytics 4 i a la configuració de l'analítica d'aplicacions a Firebase. Cada propietat de Google Analytics 4 i cada aplicació que tingui activada l'exportació de BigQuery exportaran les seves dades a aquest conjunt de dades únic.

Taules

Dins de cada conjunt de dades, es crea una taula anomenada events_YYYYMMDD cada dia, independentment de si està activada l'opció d'exportació diària o la d'exportació en continu.

Si l'opció d'exportació en continu està activada, es crea la taula addicional events_intraday_YYYYMMDD, que s'emplena de manera continuada a mesura que es registren esdeveniments al llarg del dia. Aquesta taula se suprimeix al final de cada dia un cop s'ha completat events_YYYYMMDD.

No tots els dispositius en què s'activen els esdeveniments envien les seves dades a Analytics el mateix dia en què s'activen. Per tenir en compte aquesta latència, Analytics actualitzarà les taules diàries (events_YYYYMMDD) amb esdeveniments per a aquestes dates fins a tres dies després de les dates dels esdeveniments. Els esdeveniments tindran la marca de temps correcta independentment de si arriben tard. Els esdeveniments que arribin després d'aquest període de tres dies no es registraran.

 

Si utilitzeu la zona de proves de BigQuery, no es durà a terme cap importació intradiària d'esdeveniments i s'aplicaran límits addicionals.

Feu l'actualització des de la zona de proves si voleu dur a terme importacions intradiàries.

Columnes

A continuació s'indiquen les columnes de l'exportació.

Nom del camp Tipus de dades Descripció
Aplicació    
app_info RECORD Registre d'informació sobre l'aplicació.
app_info.id STRING Nom o identificador de paquet de l'aplicació.
app_info.firebase_app_id STRING Identificador d'aplicació Firebase associat a l'aplicació.
app_info.install_source STRING Botiga a través de la qual s'ha instal·lat l'aplicació.
app_info.version STRING versionName de l'aplicació (Android) o versió curta del paquet.
Dispositiu    
device RECORD Registre d'informació del dispositiu.
device.category STRING Categoria del dispositiu (mòbil, tauleta o ordinador).
device.mobile_brand_name STRING Nom de la marca del dispositiu.
device.mobile_model_name STRING Nom del model del dispositiu.
device.mobile_marketing_name STRING Nom comercial del dispositiu.
device.mobile_os_hardware_model STRING Informació sobre el model del dispositiu recuperada directament del sistema operatiu.
device.operating_system STRING Sistema operatiu del dispositiu.
device.operating_system_version STRING Versió del sistema operatiu.
device.vendor_id STRING Identificador de proveïdor o IDFV (només si l'identificador de publicitat o IDFA no s'ha recollit).
device.advertising_id STRING Identificador de publicitat o IDFA.
device.language STRING Idioma del sistema operatiu.
device.time_zone_offset_seconds INTEGER Diferència horària respecte del temps mitjà a Greenwich o GMT, en segons.
device.is_limited_ad_tracking BOOLEAN

Opció de configuració del dispositiu Limita el seguiment d'anuncis.

A iOS14+, torna un valor "false" si l'IDFA no és zero.

device.web_info.browser STRING Navegador en què l'usuari ha vist el contingut.
device.web_info.browser_version STRING Versió del navegador en què l'usuari ha vist el contingut.
device.web_info.hostname STRING Nom d'amfitrió associat a l'esdeveniment registrat.
Flux de dades i plataforma    
stream_id STRING Identificador numèric del flux de dades.
platform STRING Plataforma en què s'ha creat l'aplicació.
Usuari    
user_first_touch_timestamp INTEGER Hora (en microsegons) en què l'usuari ha obert l'aplicació o ha visitat el lloc web per primer cop.
user_id STRING Identificador d'usuari definit amb l'API setUserId.
user_pseudo_id STRING Identificador pseudònim (p. ex., l'identificador d'instància de l'aplicació) per a l'usuari.
user_properties RECORD Registre repetit de les propietats d'usuari definides amb l'API setUserProperty.
user_properties.key STRING Nom de la propietat d'usuari.
user_properties.value RECORD Registre del valor de la propietat d'usuari.
user_properties.value.string_value STRING Valor de la cadena de la propietat d'usuari.
user_properties.value.int_value INTEGER Valor enter de la propietat d'usuari.
user_properties.value.double_value FLOAT Valor doble de la propietat d'usuari.
user_properties.value.float_value FLOAT Aquest camp no s'utilitza actualment.
user_properties.value.set_timestamp_micros INTEGER Hora (en microsegons) en què s'ha definit la propietat d'usuari per últim cop.
user_ltv RECORD Registre d'informació sobre l'usuari del valor de temps de vida. Aquest camp no s'emplena a les taules intradiàries.
user_ltv.revenue FLOAT Valor de temps de vida (ingressos) de l'usuari. Aquest camp no s'emplena a les taules intradiàries.
user_ltv.currency STRING Valor de temps de vida (moneda) de l'usuari. Aquest camp no s'emplena a les taules intradiàries.
Campaign   Nota: l'atribució traffic_source es basa en el darrer clic multicanal. Els valors de traffic_source no canvien encara que l'usuari interaccioni amb campanyes posteriors després de la instal·lació.
traffic_source RECORD Nom de la font del trànsit amb què primer es va adquirir l'usuari. Aquest camp no s'emplena a les taules intradiàries.
traffic_source.name STRING Nom de la campanya de màrqueting amb què primer es va adquirir l'usuari. Aquest camp no s'emplena a les taules intradiàries.
traffic_source.medium STRING Nom del mitjà (cerca de pagament, cerca orgànica, correu electrònic, etc.) amb què primer es va adquirir l'usuari. Aquest camp no s'emplena a les taules intradiàries.
traffic_source.source STRING Nom de la xarxa amb què primer es va adquirir l'usuari. Aquest camp no s'emplena a les taules intradiàries.
Informació geogràfica    
geo RECORD Registre d'informació geogràfica sobre l'usuari.
geo.continent STRING Continent en què s'han registrat els esdeveniments, segons l'adreça IP.
geo.sub_continent STRING Subcontinent en què s'han registrat els esdeveniments, segons l'adreça IP.
geo.country STRING País en què s'han registrat els esdeveniments, segons l'adreça IP.
geo.region STRING Regió en què s'han registrat els esdeveniments, segons l'adreça IP.
geo.metro STRING Àrea metropolitana en què s'han registrat els esdeveniments, segons l'adreça IP.
geo.city STRING Ciutat en què s'han registrat els esdeveniments, segons l'adreça IP.
Esdeveniment    
event_date STRING Data en què s'ha registrat l'esdeveniment (amb el format AAAAMMDD en la zona horària definida a l'aplicació).
event_timestamp INTEGER Hora (del temps universal coordinat o UTC, en microsegons) en què l'esdeveniment s'ha registrat al client.
event_previous_timestamp INTEGER Hora (del temps universal coordinat o UTC, en microsegons) en què l'esdeveniment s'ha registrat prèviament al client.
event_name STRING Nom de l'esdeveniment.
event_params RECORD Registre repetit dels paràmetres associats a aquest esdeveniment.
event_params.key STRING Clau del paràmetre d'esdeveniment.
event_params.value RECORD Registre del valor del paràmetre d'esdeveniment.
event_params.value.string_value STRING Valor de la cadena del paràmetre d'esdeveniment.
event_params.value.int_value INTEGER Valor enter del paràmetre d'esdeveniment.
event_params.value.double_value FLOAT Valor doble del paràmetre d'esdeveniment.
event_params.value.float_value FLOAT Valor flotant del paràmetre d'esdeveniment.  Aquest camp no s'utilitza actualment.
event_value_in_usd FLOAT Valor de conversió de moneda (en USD) del paràmetre "value" de l'esdeveniment.
event_bundle_sequence_id INTEGER Identificador seqüencial del paquet en què s'han penjat aquests esdeveniments.
event_server_timestamp_offset INTEGER Compensació de la marca de temps entre el temps de recollida i el temps de pujada, en microsegons.
Comerç electrònic    
ecommerce RECORD Registre d'informació sobre el comerç electrònic.
ecommerce.total_item_quantity INTEGER Nombre total d'articles de l'esdeveniment, que és la suma d'items.quantity.
ecommerce.purchase_revenue_in_usd FLOAT Ingressos per compres d'aquest esdeveniment, que es representen en USD amb una unitat estàndard. Només s'emplena per als esdeveniments de compra.
ecommerce.purchase_revenue FLOAT Ingressos per compres d'aquest esdeveniment, que es representen en la moneda local amb una unitat estàndard. Només s'emplena per als esdeveniments de compra.
ecommerce.refund_value_in_usd FLOAT Import del reembossament d'aquest esdeveniment, que es representa en USD amb una unitat estàndard. Només s'emplena per als esdeveniments de reembossament.
ecommerce.refund_value FLOAT Import del reembossament d'aquest esdeveniment, que es representa en la moneda local amb una unitat estàndard. Només s'emplena per als esdeveniments de reembossament.
ecommerce.shipping_value_in_usd FLOAT Cost d'enviament d'aquest esdeveniment, que es representa en USD amb una unitat estàndard.
ecommerce.shipping_value FLOAT Cost d'enviament d'aquest esdeveniment, que es representa en la moneda local.
ecommerce.tax_value_in_usd FLOAT Valor fiscal d'aquest esdeveniment, que es representa en USD amb una unitat estàndard.
ecommerce.tax_value FLOAT Valor fiscal d'aquest esdeveniment, que es representa en la moneda local amb una unitat estàndard.
ecommerce.transaction_id STRING Identificador de la transacció de comerç electrònic.
ecommerce.unique_items INTEGER Nombre d'articles únics d'aquest esdeveniment, segons item_id, item_name i item_brand.
Articles    
items RECORD Registre repetit d'articles inclosos en aquest esdeveniment.
items.item_id STRING Identificador de l'article.
items.item_name STRING Nom de l'article.
items.item_brand STRING Marca de l'article.
items.item_variant STRING Variant de l'article.
items.item_category STRING Categoria de l'article.
items.item_category2 STRING Subcategoria de l'article.
items.item_category3 STRING Subcategoria de l'article.
items.item_category4 STRING Subcategoria de l'article.
items.item_category5 STRING Subcategoria de l'article.
items.price_in_usd FLOAT Preu de l'article, en USD amb una unitat estàndard.
items.price FLOAT Preu de l'article en la moneda local.
items.quantity INTEGER Quantitat de l'article.
items.item_revenue_in_usd FLOAT Ingressos d'aquest article, que es calculen com a price_in_usd × quantity. Només s'emplena per als esdeveniments de compra i es representa en USD amb una unitat estàndard.
items.item_revenue FLOAT Ingressos d'aquest article, que es calculen com a price × quantity. Només s'emplena per als esdeveniments de compra i es representa en la moneda local amb una unitat estàndard.
items.item_refund_in_usd FLOAT Valor del reembossament d'aquest article, que es calcula com a price_in_usd × quantity. Només s'emplena per a esdeveniments de reembossament i es representa en USD amb una unitat estàndard.
items.item_refund FLOAT Valor del reembossament d'aquest article, que es calcula com a price × quantity. Només s'emplena per als esdeveniments de reembossament i es representa en moneda local amb una unitat estàndard.
articles.coupon STRING Codi de cupó aplicat a aquest article.
items.affiliation STRING Afiliació de producte per designar la ubicació d'una empresa de subministrament de serveis o d'un establiment físic.
items.location_id STRING Ubicació associada a l'article.
items.item_list_id STRING Identificador de la llista en què s'ha mostrat l'article a l'usuari.
items.item_list_name STRING Nom de la llista en què s'ha mostrat l'article a l'usuari.
Items.item_list_index STRING Posició de l'article en una llista.
items.promotion_id STRING Identificador d'una promoció de producte.
items.promotion_name STRING Nom d'una promoció de producte.
items.creative_name STRING Nom d'una creativitat utilitzada en un espai promocional.
items.creative_slot STRING Nom d'un espai de creativitat.
Web    
web_info RECORD Registre d'informació sobre les dades web.
Informació de privadesa  

Els camps següents es basen en l'estat de consentiment dels usuaris quan utilitzeu el mode de consentiment.

privacy_info.ads_storage STRING

Indica si la orientació d'un anunci està activada per a un usuari.

Valors possibles: Sí, No i Sense definir.

privacy_info.analytics_storage STRING

Indica si l'emmagatzematge d'Analytics està activat per a l'usuari.

Valors possibles: Sí, No i Sense definir.

privacy_info.uses_transient_token STRING

Indica si un usuari web ha denegat l'emmagatzematge d'Analytics i el desenvolupador ha activat el mesurament sense galetes basat en testimonis transitoris inclosos a les dades del servidor.

Valors possibles: Sí, No i Sense definir.

 

Files

Cada fila d'una taula correspon a un sol esdeveniment. Cada esdeveniment té diversos paràmetres específics d'esdeveniment imbricats, amb els valors corresponents. Un esdeveniment page_view, per exemple, tindrà un aspecte semblant a aquest:

event_date event_timestamp event_name event_params_key event_params_value_string_value
20220222 1643673600483790 page_view page_location https://example.com
      page_title Inici
      ga_session_id nul
      source google
      page_referrer https://www.google.com
      <paràmetres...> <valors...>

 

Consideracions per actualitzar els SDK a Android 17.2.5 o iOS 16.20.0 (o versions posteriors)

Si heu utilitzat versions anteriors de qualsevol dels paquets de desenvolupament de programari (SDK) i teniu previst actualitzar-los a Android 17.2.5 o iOS 16.20.0 (o versions posteriors), tingueu en compte els aspectes següents:

 • Per utilitzar l'esquema de BigQuery Export actual, heu d'actualitzar l'SDK a Android 17.2.5 o iOS 16.20.0 (o versions posteriors). Quan utilitzeu versions anteriors de l'SDK, les dades exportades reflecteixen l'esquema antic
 • A partir del moment que feu l'actualització, només podreu accedir a les dades d'articles de la matriu d'articles repetits. Les dades d'articles deixaran d'estar disponibles als paràmetres d'esdeveniment estàndard tal com passava a les versions anteriors de l'SDK.
 • S'ha fet aquest canvi per admetre l'anàlisi de diversos productes.
 • Com a conseqüència, és possible que hàgiu d'ajustar les referències a les dades d'article o de producte.
Script que cal utilitzar per migrar els conjunts de dades de BigQuery existents de l'esquema d'exportació antic al nou
 1. Inicieu la sessió a la pàgina Cloud Platform Console (consola de Cloud Platform) > Manage resources (Gestiona els recursos).
 2. Obriu el projecte del qual voleu migrar les dades i, a la part superior de la pàgina, feu clic a Activate Google Cloud Shell (Activa Google Cloud Shell).
 3. Quan s'obri el shell, copieu l'script següent en un fitxer anomenat migration_script.sql:
  1. Envieu l'ordre cat > migration_script.sql.
  2. Copieu l'script següent i enganxeu-lo al shell.
  3. Premeu Ctrl+D per desar i sortir.
  Script (migration_script.sql):
  SELECT
   @date AS event_date,
   event.timestamp_micros AS event_timestamp,
   event.previous_timestamp_micros AS event_previous_timestamp,
   event.name AS event_name,
   event.value_in_usd AS event_value_in_usd,
    user_dim.bundle_info.bundle_sequence_id AS event_bundle_sequence_id,
   user_dim.bundle_info.server_timestamp_offset_micros as event_server_timestamp_offset,
   (
   SELECT
    ARRAY_AGG(STRUCT(event_param.key AS key,
      STRUCT(event_param.value.string_value AS string_value,
       event_param.value.int_value AS int_value,
       event_param.value.double_value AS double_value, 
       event_param.value.float_value AS float_value) AS value))
   FROM
    UNNEST(event.params) AS event_param) AS event_params,
   user_dim.first_open_timestamp_micros AS user_first_touch_timestamp,
   user_dim.user_id AS user_id,
   user_dim.app_info.app_instance_id AS user_pseudo_id,
   "" AS stream_id,
   user_dim.app_info.app_platform AS platform,
   STRUCT( user_dim.ltv_info.revenue AS revenue,
    user_dim.ltv_info.currency AS currency ) AS user_ltv,
   STRUCT( user_dim.traffic_source.user_acquired_campaign AS name,
     user_dim.traffic_source.user_acquired_medium AS medium,
     user_dim.traffic_source.user_acquired_source AS source ) AS traffic_source,
   STRUCT( user_dim.geo_info.continent AS continent,
    user_dim.geo_info.country AS country,
    user_dim.geo_info.region AS region,
    user_dim.geo_info.city AS city ) AS geo,
   STRUCT( user_dim.device_info.device_category AS category,
    user_dim.device_info.mobile_brand_name,
    user_dim.device_info.mobile_model_name,
    user_dim.device_info.mobile_marketing_name,
    user_dim.device_info.device_model AS mobile_os_hardware_model,
    @platform AS operating_system,
    user_dim.device_info.platform_version AS operating_system_version,
    user_dim.device_info.device_id AS vendor_id,
    user_dim.device_info.resettable_device_id AS advertising_id,
    user_dim.device_info.user_default_language AS language,
    user_dim.device_info.device_time_zone_offset_seconds AS time_zone_offset_seconds,
    IF(user_dim.device_info.limited_ad_tracking, "Yes", "No") AS is_limited_ad_tracking ) AS device,
   STRUCT( user_dim.app_info.app_id AS id,
    @firebase_app_id AS firebase_app_id,
    user_dim.app_info.app_version AS version,
    user_dim.app_info.app_store AS install_source ) AS app_info,
   (
   SELECT
    ARRAY_AGG(STRUCT(user_property.key AS key,
      STRUCT(user_property.value.value.string_value AS string_value,
       user_property.value.value.int_value AS int_value,
       user_property.value.value.double_value AS double_value,
       user_property.value.value.float_value AS float_value,
       user_property.value.set_timestamp_usec AS set_timestamp_micros ) AS value))
   FROM
    UNNEST(user_dim.user_properties) AS user_property) AS user_properties
  FROM
   `SCRIPT_GENERATED_TABLE_NAME`,
   UNNEST(event_dim) AS event
 4. Obriu un altre shell i copieu l'script Bash següent en un fitxer anomenat migration.sh:
  1. Envieu l'ordre cat > migration.sh.
  2. Copieu l'script següent i enganxeu-lo al shell.
  3. Premeu Ctrl+D per desar i sortir.
  Modifiqueu l'script següent per incloure el vostre identificador de propietat d'Analytics, l'identificador de projecte de BigQuery, l'identificador de l'aplicació Firebase, el nom del conjunt de dades de BigQuery i les dates d'inici i de finalització de les dades que us interessin.
  Script (migration.sh):
  # Identificador de propietat d'Analytics al projecte. Cerqueu-lo a la configuració d'Analytics a Firebase.
  PROPERTY_ID=el vostre identificador de propietat d'Analytics
  
  # Projecte de BigQuery Export.
  BQ_PROJECT_ID="el vostre identificador de projecte de BigQuery" (p. ex., "firebase-public-project")
  
  # Identificador de l'aplicació Firebase a l'aplicació.
  FIREBASE_APP_ID="el vostre identificador d'aplicació de Firebase" (p. ex., "1:300830567303:ios:09b1ab1d3ca29bda")
  
  # Conjunt de dades del qual s'ha de fer la importació.
  BQ_DATASET="nom del conjunt de dades de BigQuery del qual voleu fer la importació" (p. ex., "com_firebase_demo_IOS")
  
  # Plataforma
  PLATFORM="plataforma de l'aplicació. ANDROID o IOS"
  
  # Interval de dates per al qual voleu executar la migració, incloent-hi [START_DATE,END_DATE].
  START_DATE=20180324
  END_DATE=20180327
  
  # No modifiqueu l'script següent, tret que sapigueu què feu :)
  startdate=$(date -d"$START_DATE" +%Y%m%d) || exit -1
  enddate=$(date -d"$END_DATE" +%Y%m%d) || exit -1
  
  # Itereu per les dates.
  DATE="$startdate"
  while [ "$DATE" -le "$enddate" ]; do
  
      # Taula BQ construïda a partir dels paràmetres anteriors.
      BQ_TABLE="$BQ_PROJECT_ID.$BQ_DATASET.app_events_$DATE"
  
      echo "Migrating $BQ_TABLE"
  
      cat migration_script.sql | sed -e "s/SCRIPT_GENERATED_TABLE_NAME/$BQ_TABLE/g" | bq query \
      --debug_mode \
      --allow_large_results \
      --noflatten_results \
      --use_legacy_sql=False \
      --destination_table analytics_$PROPERTY_ID.events_$DATE \
      --batch \
      --append_table \
      --parameter=firebase_app_id::$FIREBASE_APP_ID \
      --parameter=date::$DATE \
      --parameter=platform::$PLATFORM \
      --project_id=$BQ_PROJECT_ID
  
  
      temp=$(date -I -d "$DATE + 1 day")
      DATE=$(date -d "$temp" +%Y%m%d)
  
  done
  exit
  
  # FINAL DE L'SCRIPT
  
  
 5. Obriu un altre shell i executeu l'ordre bash migration.sh.

 

Esquema d'exportació antic

user_dim

Nom del camp Tipus de dades Descripció
user_dim RECORD Registre de les dimensions d'usuari.
user_dim.user_id STRING Identificador d'usuari definit amb l'API setUserId.
user_dim.first_open_timestamp_micros INTEGER Hora (en microsegons) en què l'usuari ha obert l'aplicació per primera vegada.
user_dim.user_properties RECORD Registre repetit de les propietats d'usuari definides amb l'API setUserProperty.
user_dim.user_properties.key STRING Nom de la propietat d'usuari.
user_dim.user_properties.value RECORD Registre d'informació sobre la propietat d'usuari.
user_dim.user_properties.value.value RECORD Registre del valor de la propietat d'usuari.
user_dim.user_properties.value.value.string_value STRING Valor de la cadena de la propietat d'usuari.
user_dim.user_properties.value.value.int_value INTEGER Valor enter de la propietat d'usuari.
user_dim.user_properties.value.value.double_value FLOAT Valor doble de la propietat d'usuari.
user_dim.user_properties.value.set_timestamp_usec INTEGER Hora (en microsegons) en què s'ha definit la propietat d'usuari per últim cop.
user_dim.user_properties.value.index INTEGER Índex (0-24) de la propietat d'usuari.
user_dim.device_info RECORD Registre d'informació del dispositiu.
user_dim.device_info.device_category STRING Categoria del dispositiu (mòbil, tauleta o ordinador).
user_dim.device_info.mobile_brand_name STRING Nom de la marca del dispositiu.
user_dim.device_info.mobile_model_name STRING Nom del model del dispositiu.
user_dim.device_info.mobile_marketing_name STRING Nom comercial del dispositiu.
user_dim.device_info.device_model STRING Model del dispositiu.
user_dim.device_info.platform_version STRING Versió del sistema operatiu.
user_dim.device_info.device_id STRING Identificador de proveïdor o IDFV (només si l'identificador de publicitat o IDFA no està disponible).
user_dim.device_info.resettable_device_id STRING Identificador de publicitat o IDFA.
user_dim.device_info.user_default_language STRING Idioma del sistema operatiu.
user_dim.device_info.device_time_zone_offset_seconds INTEGER Diferència horària respecte del temps mitjà a Greenwich o GMT, en segons.
user_dim.device_info.limited_ad_tracking BOOLEAN Opció de configuració del dispositiu Limita el seguiment d'anuncis.
user_dim.geo_info RECORD Registre d'informació geogràfica sobre l'usuari.
user_dim.geo_info.continent STRING Continent en què s'han registrat els esdeveniments, segons l'adreça IP.
user_dim.geo_info.country STRING País en què s'han registrat els esdeveniments, segons l'adreça IP.
user_dim.geo_info.region STRING Regió en què s'han registrat els esdeveniments, segons l'adreça IP.
user_dim.geo_info.city STRING Ciutat en què s'han registrat els esdeveniments, segons l'adreça IP.
user_dim.app_info RECORD Registre d'informació sobre l'aplicació.
user_dim.app_info.app_version STRING versionName de l'aplicació (Android) o versió curta del paquet.
user_dim.app_info.app_instance_id STRING Identificador únic d'aquesta instància de l'aplicació.
user_dim.app_info.app_store STRING Botiga des d'on s'ha instal·lat aquesta aplicació.
user_dim.app_info.app_platform STRING Plataforma en què s'executa aquesta aplicació.
user_dim.traffic_source RECORD Nom de la font del trànsit que s'utilitza per adquirir l'usuari. Aquest camp no s'emplena a les taules intradiàries.
user_dim.traffic_source.user_acquired_campaign STRING Nom de la campanya de màrqueting que ha adquirit l'usuari. Aquest camp no s'emplena a les taules intradiàries.
user_dim.traffic_source.user_acquired_medium STRING Nom del mitjà (cerca de pagament, cerca orgànica, correu electrònic, etc.) que ha adquirit l'usuari. Aquest camp no s'emplena a les taules intradiàries.
user_dim.traffic_source.user_acquired_source STRING Nom de la xarxa que ha adquirit l'usuari. Aquest camp no s'emplena a les taules intradiàries.
user_dim.bundle_info RECORD Registre d'informació relacionada amb el paquet en què s'han penjat aquests esdeveniments.
user_dim.bundle_info.bundle_sequence_id INTEGER Identificador seqüencial del paquet en què s'han penjat aquests esdeveniments.
user_dim.ltv_info RECORD Registre d'informació sobre el valor de temps de vida relacionada amb aquest usuari. Aquest camp no s'emplena a les taules intradiàries.
user_dim.ltv_info.revenue FLOAT Valor de temps de vida (ingressos) d'aquest usuari. Aquest camp no s'emplena a les taules intradiàries.
user_dim.ltv_info.currency STRING Valor de temps de vida (moneda) d'aquest usuari. Aquest camp no s'emplena a les taules intradiàries.
 

event_dim

Nom del camp Tipus de dades Descripció
event_dim RECORD Registre repetit d'informació relacionada amb els esdeveniments d'aquest paquet.
event_dim.date STRING Data en què s'ha registrat aquest esdeveniment (amb el format DDMMAAAA en la zona horària definida a l'aplicació).
event_dim.name STRING Nom d'aquest esdeveniment.
event_dim.params RECORD Registre repetit dels paràmetres associats a aquest esdeveniment.
event_dim.params.key STRING Clau del paràmetre d'esdeveniment.
event_dim.params.value RECORD Registre del valor del paràmetre d'esdeveniment.
event_dim.params.value.string_value STRING Valor de la cadena del paràmetre d'esdeveniment.
event_dim.params.value.int_value INTEGER Valor enter del paràmetre d'esdeveniment.
event_dim.params.value.double_value FLOAT Valor doble del paràmetre d'esdeveniment.
event_dim.timestamp_micros INTEGER Hora (del temps mitjà a Greenwich o UTC, en microsegons) en què aquest esdeveniment s'ha registrat al client.
event_dim.previous_timestamp_micros INTEGER Hora (UTC, en microsegons) en què aquest esdeveniment s'ha registrat prèviament al client.
Ha estat útil?
Com ho podem millorar?
Cerca
Esborra la cerca
Tanca la cerca
Aplicacions de Google
Menú principal
Cerca al Centre d'ajuda
true
69256
false