Łączenie Google Analytics i przenoszenie usług

Omówienie integracji usług oraz konsekwencji przenoszenia usług.

Jeśli używasz wielu usług Google, możesz połączyć je i udostępniać dane pomiędzy połączonymi kontami, aby w pełni wykorzystać ich zalety. Administratorzy Google Analytics mogą łączyć usługi Analytics z innymi usługami Google, np.:

 • AdSense
 • Google Ads
 • BigQuery
 • Ad Exchange
 • Display & Video 360
 • Campaign Manager 360
 • Search Ads 360
 • Search Console

Przenoszenie usługi Analytics

Po zakończeniu integracji usług konieczna może być zmiana organizacji struktury konta Analytics oraz przeniesienie usługi Analytics (i jej widoków danych) z konta źródłowego na konto docelowe. Aby to zrobić, administrator Analytics musi:

 • Mieć uprawnienia Zarządzanie użytkownikami oraz Edycja zarówno na źródłowym, jak i na docelowym koncie Analytics.
 • Oświadczyć, że ma uprawnienia, by w imieniu wszystkich odpowiednich administratorów kont – w tym administratorów połączonych kont wysyłających dane do Google Analytics – przenieść tę usługę do nowego miejsca docelowego.
 • Potwierdzić, że przenoszona usługa jest zgodna z Warunkami korzystania z usługi (lub umową korzystania z usługi Google Analytics 360), ustawieniami konta (np. z udostępnianiem danych) oraz z zasadami Aneksu o przetwarzaniu danych (jeśli obowiązuje) na koncie docelowym.

Podczas przenoszenia usługi przez administratora zachowane zostają wszystkie połączenia kont (np. AdSense lub Google Ads) oraz wszystkie integracje innych platform (np. Display & Video 360 lub Campaign Manager 360) z tą usługą. Oznacza to, że dane raportowania przenoszonej usługi oraz dane importowane i eksportowane z połączonych usług będą dostępne tylko na koncie docelowym.

Powiązane artykuły

Użytkownicy Google Marketing Platform
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?