Om tilknytting av kontoer og flytting av områder i Google Analytics

Forklaring av konsekvensene av produktintegreringer og områdeflytting.

Hvis du bruker flere Google-produkter, får du størst utbytte av disse produktene ved å knytte dem sammen og dele data mellom de tilknyttede kontoene. Google Analytics-administratorer kan knytte Analytics-områder til andre Google-produkter, for eksempel disse:

 • AdSense
 • Google Ads
 • BigQuery
 • Ad Exchange
 • Display & Video 360
 • Campaign Manager
 • Search Ads 360
 • Search Console

Når slike produktintegreringer er fullført, må Analytics-administratorer noen ganger omorganisere kontostrukturene sine og flytte Analytics-områder (og de tilhørende datautvalgene) fra en kildekonto til en destinasjonskonto. For å kunne gjøre dette må administratorene

 • Ha brukeradministrasjons- og endrings-tillatelser for både kilde- og destinasjonskontoene i Analytics.
 • Bekrefte at de har tillatelse til å flytte dette området til den nye destinasjonen på vegne av alle involverte kontoadministratorer – innbefattet administratorene for de tilknyttede kontoene som Google Analytics får data fra.
 • Bekrefte at området de flytter, er underlagt vilkårene for bruk (eller avtalen for Google Analytics 360), kontoinnstillingene, for eksempel deling av data, og et eventuelt tillegg om databehandling, for destinasjonskontoen.

Når en administrator flytter et område, beholdes alle kontoer som er knyttet til det området (f.eks. AdSense og Google Ads), samt alle eventuelle integreringer det aktuelle området har med andre plattformer (f.eks. Display & Video 360 eller Campaign Manager). Det betyr at rapporteringsdataene for området som flyttes, samt data som importeres og eksporteres fra tilknyttede produkter, bare kommer til å være tilgjengelige i destinasjonskontoen.

Relaterte ressurser

For Google Analytics 360 Suite-brukere
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?