Cách Google Analytics đảm bảo lưu lượng truy cập web của bạn

Bảo mật và quyền riêng tư là vấn đề vô cùng quan trọng đối với khách hàng của chúng tôi, người dùng cuối của khách hàng và Google, đồng thời việc truyền an toàn dữ liệu đo lường và thư viện JavaScript là cần thiết cho mục đích đó. Để triển khai việc truyền an toàn, Google Analytics sử dụng Bảo mật thông tin truyền tải nghiêm ngặt HTTP (HSTS), sẽ hướng dẫn trình duyệt có hỗ trợ HTTP qua SSL (HTTPS) để sử dụng giao thức mã hóa cho tất cả liên lạc giữa người dùng cuối, trang web và máy chủ của chúng tôi.

Mã hóa HTTPS ảnh hưởng đến tất cả lưu lượng truy cập từ trình duyệt được hỗ trợ. Để đảm bảo bảo mật cho khách hàng của chúng tôi, không có phương pháp nào giúp bạn có thể chọn không tham gia mã hóa HTTPS lưu lượng truy cập.

Không có tác động triển khai đến chủ sở hữu trang web. Không bắt buộc thay đổi mã. Google Analytics chịu trách nhiệm thực hiện mọi thứ được yêu cầu để mã hóa lưu lượng truy cập của bạn.

Tác động đến lưu lượng truy cập giữa trang web và máy chủ Google Analytics

Lưu lượng truy cập được mã hóa có thể bị chặn bởi tường lửa vì lý do bảo mật. Nếu người dùng cuối truy cập vào trang web của bạn từ sau tường lửa chặn HTTPS, thì không thể thu thập dữ liệu đo lường từ những người dùng đó.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
false
false
true
69256
false
false