Cài đặt chia sẻ dữ liệu

Trong bài viết này:

Quản lý hoạt động chia sẻ dữ liệu

Để quản lý hoạt động chia sẻ dữ liệu Google Analytics dành cho Firebase:

  1. Đăng nhập vào Firebase và chọn một dự án.
  2. Nhấp vào biểu tượng the Settings icon và chọn Cài đặt dự án.
  3. Trên trang Cài đặt dự án, hãy nhấp vào QUYỀN RIÊNG TƯ VỀ DỮ LIỆU.
  4. Xem các tùy chọn có sẵn trong tính năng chia sẻ dữ liệu Google Analytics dành cho Firebase.

Khi chia sẻ dữ liệu Analytics, bạn chia sẻ dữ liệu đó cho tất cả các ứng dụng trong dự án của mình.

Bật nút chuyển cho tùy chọn Chia sẻ dữ liệu Analytics với tất cả các tính năng Firebase, bao gồm Dự đoán, Thử nghiệm A/B, Cấu hình từ xa và Thông báo (đây là tùy chọn cài đặt mặc định của bạn) để bật tất cả các tùy chọn hiện tại giúp chia sẻ dữ liệu với các tính năng của Firebase.

Bạn cũng có thể kiểm soát cách chia sẻ dữ liệu Analytics với các sản phẩm khác của Google. Hãy nhấp vào đường dẫn liên kết đến mục Cài đặt Analytics để quản lý các tùy chọn đó. (Bạn có thể xem mục Chia sẻ dữ liệu Analytics với Google ở bên dưới để biết thêm thông tin về mỗi tùy chọn.)

Lưu ý quan trọng: Vui lòng xem xét kỹ các tùy chọn cài đặt chia sẻ dữ liệu của bạn. Nội dung yêu cầu pháp lý có thể khác nhau dựa trên một số yếu tố, bao gồm luật pháp tại địa phương và tùy thuộc vào việc bạn thu thập thông tin nhạy cảm hay thông tin theo quy định. Bạn phải đảm bảo rằng bạn có tất cả các quyền cần thiết để chia sẻ dữ liệu theo tùy chọn cài đặt của bạn hoặc tắt hoàn toàn tính năng chia sẻ dữ liệu.

Chia sẻ dữ liệu Analytics với Google

Các sản phẩm và dịch vụ của Google

Google có thể truy cập và phân tích dữ liệu để hiểu rõ hơn về hành vi và xu hướng trên thiết bị di động, đồng thời sử dụng dữ liệu này để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Google. Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu này để cải thiện Google Ads hoặc AdMob, nhờ đó, nhà phát triển sẽ có công cụ tốt hơn để tạo, quản lý, nhắm mục tiêu và phân tích các chiến dịch quảng cáo của bạn. Tùy thuộc vào tùy chọn cài đặt chia sẻ của bạn cho các hoạt động tích hợp trong tương lai, Google có thể xử lý sơ bộ dữ liệu Google Analytics cho Firebase trong một khoảng thời gian hợp lý để tạo các tính năng mới. Các tính năng đó có thể yêu cầu phải có sẵn dữ liệu lịch sử cho bạn ngay từ đầu.

Điểm chuẩn

Dữ liệu tổng hợp và ẩn danh có thể được sử dụng để giúp tạo các tính năng và các ấn phẩm, và giúp bạn nắm rõ hơn về những hoạt động đang xảy ra trong toàn bộ ngành của mình. Bởi vì dữ liệu này được tổng hợp và ẩn danh, nên hệ thống không thể sử dụng dữ liệu để xác định tài khoản, tổ chức hoặc người dùng của bạn. Dữ liệu đo điểm chuẩn cho bạn biết vị trí của bạn trong ngành và góp phần vào việc phân tích nghiên cứu để tìm ra các xu hướng thị trường quan trọng, như sự gia tăng lưu lượng trên thiết bị di động hàng năm.

Hỗ trợ kỹ thuật

Đại diện hỗ trợ của Google đôi khi cần phải truy cập vào tài khoản của bạn để cung cấp dịch vụ và giải pháp cho các sự cố kỹ thuật. Bộ phận hỗ trợ của Google có thể truy cập vào tài khoản của bạn để khắc phục sự cố và giúp bạn tìm ra giải pháp nếu bạn báo cáo sự cố trong tài khoản của mình.

Chuyên gia tài khoản

Các chuyên gia bán hàng và tiếp thị của Google được đào tạo để tìm cách cải thiện trải nghiệm của bạn với sản phẩm của Google. Các chuyên gia này sẽ có thể xem xét và đánh giá hiệu quả của các cấu hình tài khoản cũng như chiến lược thực hiện khác nhau.

Lưu ý: Khi dữ liệu được chia sẻ với các sản phẩm và tính năng khác, việc sử dụng dữ liệu đó phải tuân theo điều khoản dịch vụ của sản phẩm nhận được.

Tìm hiểu thêm về cách sửa đổi tùy chọn cài đặt Analytics của bạn để chia sẻ dữ liệu với Google.

Chia sẻ dữ liệu Analytics với các tính năng của Firebase

Danh sách này cho thấy tập hợp các tính năng Firebase hiện tại nhận dữ liệu Analytics. Danh sách các tính năng có thể thay đổi và được cập nhật khi cần thiết.
  • Xác thực: Chia sẻ với Xác thực cho phép bạn xem các sự kiện ủy quyền và sử dụng chúng để hiểu rõ hơn về hiệu suất tương đối của phương thức đăng nhập bằng Google so với các phương thức đăng nhập khác.
  • Chức năng đám mây: Chia sẻ với Chức năng đám mây cho phép các chức năng xử lý và phản ứng với các sự kiện liên quan đến dữ liệu Analytics.
  • Báo cáo sự cố và Crashlytics: Chia sẻ với Báo cáo sự cố và Crashlytics có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về sự cố ảnh hưởng đến người dùng ứng dụng của bạn.
  • Thông báo: Chia sẻ với Thông báo cho phép bạn nhắm mục tiêu Đối tượng được tạo bằng dữ liệu Analytics và cho phép bạn xem kênh thông báo. Nếu bạn tắt chia sẻ dữ liệu Thông báo, bạn không thể gửi tin nhắn thông báo tới đối tượng Analytics trong Thông báo Firebase.
  • Cấu hình từ xa: Chia sẻ với Cấu hình từ xa có thể nâng cao khả năng thử nghiệm A/B và cho phép thấy rõ các kết quả thử nghiệm. Nếu tắt chia sẻ dữ liệu Cấu hình từ xa, bạn không thể nhắm mục tiêu đến đối tượng Analytics trong Cấu hình từ xa.
  • Dự đoán: Để sử dụng Dự đoán, bạn phải chia sẻ dữ liệu Analytics. Với Dự đoán, bạn có thể sử dụng công nghệ học máy để tự động tạo các nhóm người dùng có khả năng kích hoạt các sự kiện Analytics bạn chỉ định.
Lưu ý: Nếu bạn tắt tùy chọn cài đặt chia sẻ, dữ liệu đã chia sẻ trong thời gian bật tùy chọn cài đặt đó vẫn có thể truy cập được.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?