Liên kết Google Ads với Firebase

Khi bạn liên kết tài khoản Google Ads với dự án Firebase, bạn có thể

 • Xuất các sự kiện Firebase sang Google Ads 
 • Xuất đối tượng Firebase sang Google Ads
Nội dung trong bài viết này:

Trước khi bắt đầu

Để liên kết dự án Firebase với Google Ads, hãy sử dụng Tài khoản Google có các quyền sau đây: Nếu tài khoản của bạn không có các quyền này, hãy yêu cầu quản trị viên Firebase hoặc Google Ads của bạn trợ giúp.

 • Trong Firebase, tài khoản của bạn cần phải là chủ sở hữu của dự án mà bạn muốn liên kết.
 • Trong Google Ads, Tài khoản Google đó cần có quyền truy cập quản trị.

Tìm hiểu cách cấp hoặc loại bỏ quyền truy cập vào tài khoản Google Ads của bạn.

 • Nếu bạn liên kết đến tài khoản người quản lý Google Ads thì mọi dữ liệu bạn nhập từ Firebase sẽ có sẵn cho tất cả tài khoản khách hàng của bạn.
 • Khi bạn đã liên kết với một hoặc nhiều tài khoản Google Ads, dữ liệu sự kiện từ Firebase sẽ tự động được xuất sang các tài khoản Google Ads đó. Vì vậy, bạn có thể theo dõi các lượt chuyển đổi quảng cáo và lượt cài đặt ứng dụng cũng như tinh chỉnh các mô hình phân phát của Google Ads. Xin lưu ý rằng việc xuất đối tượng mà bạn tạo trong Google Analytics cho Firebase cho quảng cáo được cá nhân hóa phải tuân theo một tùy chọn cài đặt bổ sung. Ngoài ra, bạn có thể nhập có chọn lọc một số sự kiện chuyển đổi Firebase nhất định vào Google Ads. Tìm hiểu thêm

Để liên kết tài khoản Google Ads với dự án Firebase:

 1. Đăng nhập vào Firebase.
 2. Nhấp vào biểu tượng the Settings icon và chọn mục Cài đặt dự án.
 3. Trên trang Cài đặt dự án, hãy nhấp vào tab Tích hợp.
 4. Trên thẻ Google Ads, bạn sẽ thấy tùy chọn tự động chia sẻ đối tượng mà bạn tạo trong Google Analytics cho Firebase với các tài khoản Google Ads mà bạn đã liên kết cho quảng cáo dựa trên mối quan tâm. Nếu một quản trị viên dự án trước đây đã bỏ chọn tùy chọn này, bạn sẽ không thấy hộp kiểm này.
 5. Trên thẻ Google Ads, hãy nhấp vào Liên kết.
  Nếu tài khoản Google Ads đã được liên kết và bạn muốn thêm một tài khoản khác, hãy nhấp vào phần Quản lý.
  Bạn phải có quyền truy cập quản trị vào tài khoản Google Ads để liên kết. Nếu không có quyền truy cập quản trị vào tài khoản hiện có, bạn có thể nhấp vào phần tạo tài khoản để tạo tài khoản mới trong Google Ads.
 6. Chọn tài khoản Google Ads bạn muốn liên kết và nhấp vào phần Liên kết.
  Nếu một tài khoản Google Ads đã được liên kết và bạn đang thêm một tài khoản khác, hãy nhấp vào phần Thêm tài khoản. Sau đó, chọn tài khoản Google Ads bạn muốn liên kết và nhấp vào phần Liên kết. (Nếu bạn đã thêm tất cả tài khoản Google Ads mà bạn quản lý, nút Thêm tài khoản sẽ bị làm mờ.)

Quản trị viên Google Ads hoặc chủ sở hữu dự án Firebase có thể hủy liên kết (các) tài khoản Google Ads được liên kết.

Việc hủy liên kết (các) tài khoản Google Ads khỏi dự án sẽ ngưng chia sẻ dữ liệu xảy ra qua liên kết:

 • Tất cả dữ liệu được chia sẻ trước khi liên kết bị hủy vẫn có sẵn đối với cả Google Ads và Firebase.
 • Bất kỳ dữ liệu nào được thêm hoặc cập nhật (ví dụ: số lượt chuyển đổi) sau khi liên kết bị hủy và chia sẻ được tạo thành do liên kết, sẽ không còn được chia sẻ.
 • Nếu bạn đang sử dụng tài khoản người quản lý Google Ads, việc hủy liên kết dự án Firebase sẽ áp dụng cho tất cả các tài khoản khách hàng của bạn.
 • Người dùng mới sẽ không được thêm vào danh sách đối tượng mà bạn đã nhập.
 • Khi bạn hủy liên kết tài khoản Google Ads của mình, các sự kiện được đánh dấu là lượt chuyển đổi tiếp thị lại trở thành không được đánh dấu.

Để hủy liên kết tài khoản Google Ads khỏi dự án Firebase:

 1. Đăng nhập vào Firebase.
 2. Nhấp vào biểu tượng the Settings icon và chọn mục Cài đặt dự án.
 3. Trên trang Cài đặt dự án, hãy nhấp vào tab Tích hợp.
 4. Trên thẻ Google Ads, hãy nhấp vào phần Quản lý.
 5. Chọn (các) tài khoản Google Ads bạn muốn hủy liên kết và nhấp vào Hủy liên kết tài khoản.
 6. Nhấp vào phần Xác nhận hủy liên kết.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố