Korzyści z łączenia kont usług z organizacją w pakiecie Analytics 360

Korzystanie z funkcji administracyjnych pakietu Analytics 360.

Łączenie kont usług z organizacją w pakiecie Analytics 360 przynosi liczne korzyści:

  • Połączone konta usług i powiązane z nimi konta użytkowników są dostępne z poziomu pakietu Analytics 360.
  • Administratorzy mogą zmieniać konto z poziomu standardowego na 360, by odnosić korzyści dzięki dodatkowym funkcjom i gwarancjom jakości usług.
  • Wszystkie konta usług są dostępne w jednym, zintegrowanym środowisku.
  • Administratorzy organizacji mogą zarządzać użytkownikami wszystkich połączonych usług z centralnej lokalizacji. Jeśli np. użytkownik opuszcza firmę, administrator organizacji może odebrać mu dostęp do wszystkich usług.
  • Dane z połączonych kont są widoczne na kartach usług na karcie PRZEGLĄD w pakiecie Analytics 360.
  • Administratorzy rozliczeniowi mogą przeglądać dane o użyciu usług i zarządzać rozliczeniami w przypadku połączonych kont na karcie ADMINISTRACJA w pakiecie Analytics 360.
  • Wszystkie obiekty powiązane z kontem (np. usługi Analytics czy kontenery Menedżera tagów) stają się widoczne na karcie ADMINISTRACJA w pakiecie Analytics 360. Administratorzy pakietu mogą wykonywać działania na tych obiektach (np. zmieniać poziom usługi ze standardowego na 360 w przypadku usługi Analytics lub konta Menedżera tagów).

Administratorzy organizacji, którzy są również administratorami usług, mogą wykonywać proces łączenia na karcie ADMINISTRACJA pakietu Analytics 360.

Gdy administrator organizacji, który nie jest administratorem usługi, zainicjuje proces łączenia, administrator usługi otrzyma e-mailem prośbę o zatwierdzenie połączenia kont.

E-mail z prośbą o zatwierdzenie połączenia kont

Jeśli jesteś administratorem usługi i otrzymasz prośbę o połączenie kont, sprawdź, czy pochodzi ona od organizacji, z którą konto ma zostać połączone. Jeśli prośba pochodzi od nieodpowiedniej organizacji, zgłoś to menedżerowi konta lub zespołowi pomocy Google.

Aby wyświetlić wszystkie prośby o połączenie z daną usługą, zaloguj się na https://360suite.google.com/linking/requests, podając swoje dane logowania administratora odpowiednie do tej usługi. Na tej stronie możesz zatwierdzać prośby.

Gdy administrator usługi zainicjuje proces łączenia, użytkownicy pakietu Analytics 360, którzy pełnią rolę administratorów, otrzymają uprawnienia do zarządzania użytkownikami na koncie usługi. Uprawnień tych nie można im odebrać, dopóki usługa pozostaje połączona z pakietem Analytics 360.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?