Priekšrocības, ko sniedz produktu kontu saistīšana ar organizāciju pakalpojumā 360 Suite

Izmantojiet pakalpojuma 360 Suite pārvaldības funkcijas.

Produktu kontu saistīšana ar organizāciju pakalpojumā Analytics  360 Suite sniedz tālāk norādītās priekšrocības.

  • Saistītajiem produktu kontiem un ar tiem saistītajiem lietotāja kontiem varat piekļūt no Analytics 360 Suite produktiem.
  • Administratori var mainīt konta pakalpojumu līmeni no standarta uz 360 un gūt labumu no papildu funkcijām un SLA.
  • Visi jūsu produktu konti ir pieejami vienā integrētā vidē.
  • Organizācijas administratori var pārvaldīt lietotājus visiem jūsu saistītajiem produktiem no centrālas atrašanās vietas. Piemēram, ja lietotājs aiziet no darba uzņēmumā, organizācijas administrators var noņemt piekļuvi visiem produktiem.
  • Saistīto kontu datus var skatīt produktu kartītēs 360 Suite cilnē KOPSAVILKUMS.
  • Norēķinu administratori var skatīt datu lietojumu un pārvaldīt šo kontu norēķinus 360 Suite cilnē ADMINISTRĒŠANA.
  • Visi ar attiecīgo kontu saistītie objekti (piemēram, Analytics īpašumi, Tagu pārvaldnieka konteineri) tiek rādīti cilnē ADMINISTRĒŠANA, un pakalpojuma 360 administratori var rīkoties ar šiem objektiem (piemēram, mainīt Analytics īpašuma vai Tagu pārvaldnieka konta pakalpojumu līmeni no standarta līmeņa uz 360).

Organizācijas administratori, kuri ir arī produktu administratori, var izpildīt saistīšanas procesu 360 Suite cilnē ADMINISTRĒŠANA.

Kad organizācijas administrators, kurš nav arī produktu administrators, sāk saistīšanas procesu, produktu administrators saņem e-pasta ziņojumu ar pieprasījumu, un viņam ir jāapstiprina saistīšana.

E-pasta ziņojums ar konta saistīšanas pieprasījumu

Ja esat produkta administrators un saņemat saistīšanas pieprasījumu, pārbaudiet, vai pieprasījums ir saņemts no organizācijas, ar ko jūsu kontam ir jābūt saistītam. Ja pieprasījums ir saņemts no neatbilstošas organizācijas, ziņojiet par to konta pārzinim vai Google atbalsta dienestam.

Lai skatītu visus saistīšanas pieprasījumus noteiktam produktam, piesakieties lapā https://360suite.google.com/linking/requests ar saviem attiecīgā produkta administratora akreditācijas datiem. Šajā lapā var apstiprināt pieprasījumus.

Kad produktu administrators sāk saistīšanas procesu, Suite lietotājiem, kuriem ir administratora loma, tiek piešķirtas produktu konta lietotāju pārvaldības atļaujas. Šīs atļaujas paliek nemainītas, kamēr vien produktu konts ir saistīts ar Suite.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?