Komunikaty o błędach związane z eksportem

Komunikaty o błędach i środki zaradcze związane z funkcją BigQuery Export.

Jeśli wystąpi błąd podczas eksportu danych, BigQuery wygeneruje komunikat o błędzie. Dzięki temu możesz zastosować jeden z wymienionych poniżej środków zaradczych.

ODMOWA_DOSTĘPU

Przyczyna

Ten błąd występuje, gdy Google Analytics nie ma uprawnień dostępu do projektu BigQuery powiązanego z integracją.

Środek zaradczy

Upewnij się, że następujące konto usługi ma uprawnienia do EDYCJI projektu BigQuery na potrzeby integracji: analytics-processing-dev@system.gserviceaccount.com

Jeśli nie dodasz i nie utrzymasz praw dostępu dla tego konta usługi, stale będą występować błędy dostępu, co spowoduje trwałe luki w Twoich danych.

BŁĄD_ROZLICZENIOWY

Przyczyna

Ten błąd występuje, gdy pojawia się problem z płatnościami na koncie Google Cloud powiązanym z projektem BigQuery.

Środek zaradczy

Upewnij się, że konto rozliczeniowe Cloud przypisane do projektu BigQuery na potrzeby tej integracji zawiera również prawidłową metodę płatności i że informacje o płatnościach są aktualne.

Jeśli nie zapewnisz aktualnych informacji rozliczeniowych, stale będą występować błędy rozliczeniowe, co spowoduje trwałe luki w Twoich danych.

Dodatkowe działania, które możesz podjąć

Dowiedz się więcej na temat unikania błędów podczas korzystania z funkcji BigQuery Export.

Jeśli otrzymasz komunikat o błędzie inny od opisanych powyżej, skontaktuj się z zespołem pomocy Google Analytics 360, aby uzyskać wskazówki.

Jeśli potwierdzisz, że podjęto odpowiednie środki w celu rozwiązania tych błędów, a nadal pojawiają się problemy, skontaktuj się z zespołem pomocy Google Analytics 360, aby uzyskać wskazówki.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?