Foutmeldingen bij het exporteren

Deze functie is alleen beschikbaar in Analytics 360, een onderdeel van Google Marketing Platform.
Meer informatie over Google Marketing Platform

Als er tijdens de gegevensexport een fout optreedt, genereert BigQuery een foutmelding. Hieronder ziet u de mogelijke fouten en de oplossingen hiervoor.

TOEGANG_GEWEIGERD

Oorzaak

Deze fout treedt op wanneer Google Analytics geen toegang heeft tot het BigQuery-project dat aan de integratie is gekoppeld.

Oplossing

Zorg ervoor dat het volgende serviceaccount bewerkingsrechten heeft voor het BigQuery-project voor deze integratie: analytics-processing-dev@system.gserviceaccount.com.

Als u dit serviceaccount geen toegang geeft, leidt dit tot aanhoudende toegangsfouten en zullen er permanente hiaten in uw gegevens ontstaan.

FACTURERINGSFOUT

Oorzaak

Deze fout treedt op wanneer er een factureringsprobleem is met het Google Cloud-account dat aan uw BigQuery-project is gekoppeld.

Oplossing

Zorg ervoor dat het Cloud-factureringsaccount dat voor deze integratie aan het BigQuery-project is gekoppeld, een geldige betaalmethode bevat en dat de betalingsgegevens up-to-date zijn.

Als de factureringsgegevens niet up-to-date zijn, leidt dit tot aanhoudende factureringsfouten en zullen er permanente hiaten in uw gegevens ontstaan.

Aanvullende acties die u kunt ondernemen

Lees hoe u BigQuery-exportfouten kunt voorkomen.

Als zich een fout voordoet die hierboven niet wordt beschreven, neem dan contact op met de ondersteuning van Google Analytics 360.

Als u de benodigde stappen heeft genomen om de bovenstaande fouten te verhelpen, maar u nog steeds problemen ondervindt, neem dan contact op met de ondersteuning van Google Analytics 360.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?