הודעות שגיאה בנושא ייצוא

הודעות שגיאה של BigQuery Export ותיקונים לשגיאות אלה.

במקרה של שגיאה בייצוא הנתונים, BigQuery יוצר הודעת שגיאה, וניתן ליישם את התיקונים המפורטים בהמשך.

ACCESS_DENIED

הסיבה

שגיאה זו מתרחשת כאשר ל-Google Analytics אין הרשאה לגשת אל פרויקט BigQuery המשויך אל השילוב.

תיקון

ודא שלחשבון השירות הבא יש גישה ברמת 'עריכה' לפרויקט BigQuery הכלול בשילוב זה: analytics-processing-dev@system.gserviceaccount.com.

אם לא תוסיף גישה לחשבון זה ותשמר את אישור הגישה שלו, הדבר יוביל לשגיאות גישה מתמשכות, שייצרו פערים קבועים בנתונים.

BILLING_ERROR

הסיבה

שגיאה זו מתרחשת כאשר קיימת בעיית חיוב בחשבון Google Cloud המשויך לפרויקט BigQuery.

תיקון

ודא שהחשבון לחיוב בענן לפרויקט BigQuery הכלול בשילוב זה מכיל גם אמצעי תשלום תקף, ושפרטי התשלום עדכניים.

אם לא תשמור על עדכניות של פרטי החיוב, הדבר יגרום לשגיאות חיוב מתמשכות, שייצרו פערים קבועים בנתונים.

פעולות נוספות שאפשר לבצע

למידע נוסף על מניעת כשלים ב-BigQuery Export.

אם אתה מקבל שגיאה שונה מהשגיאות שתוארו למעלה, פנה לצוות התמיכה של Google Analytics 360 לקבלת עזרה.

אם וידאת שהפעולות הנדרשות לתיקון השגיאות שהוזכרו למעלה בוצעו, אך עדיין אתה נתקלת בבעיות, פנה לצוות התמיכה של Google Analytics 360 לקבלת עזרה.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?