Viennin virheilmoitukset

BigQuery-viennin virheilmoitukset ja korjaustoimenpiteet

Jos tietojen viennissä tapahtuu virhe, BigQuery luo virheilmoituksen. Voit korjata tilanteen suorittamalla tässä kerrotut korjaustoimenpiteet.

ACCESS_DENIED

Syy

Tämä virhe tapahtuu, kun Google Analyticsilla ei ole lupaa käyttää integraatioon liitettyä BigQuery-projektia.

Korjaustoimenpide

Varmista, että seuraavalla palvelutilillä on tämän integraation BigQuery-projektin muokkausoikeus: analytics-processing-dev@system.gserviceaccount.com.

Jos tälle palvelutilille ei lisätä käyttöoikeuksia tai niitä ei ylläpidetä, käyttöoikeusvirheitä tapahtuu jatkuvasti, mikä luo pysyviä aukkoja tietoihisi.

BILLING_ERROR

Syy

Tämä virhe tapahtuu, kun BigQuery-projektiin liittyvällä Google Cloud ‑tilillä on laskutusongelma.

Korjaustoimenpide

Varmista, että tämän integraation BigQuery-projektin Cloud-laskutustili sisältää myös voimassa olevan maksutavan ja että maksutiedot ovat ajan tasalla.

Mikäli laskutustiedot eivät pysy ajan tasalla, laskutusvirheitä tapahtuu jatkuvasti, mikä luo pysyviä aukkoja tietoihisi.

Muita mahdollisia toimenpiteitä

Lue lisää BigQuery-vientivirheiden välttämisestä.

Jos tapahtuu jokin muu kuin yllä esitelty virhe, ota yhteyttä Google Analytics 360 ‑tukeen.

Jos olet vahvistanut, että virhettä on yritetty ratkaista edellä kerrotuilla toimenpiteillä, mutta ongelmia edelleen esiintyy, ota yhteyttä Google Analytics 360 ‑tukeen.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?