Hoe integratie van Google Ad Manager/Analytics 360-rapportage werkt

Een gedetailleerd inzicht in de wisselwerking tussen inkomsten genereren en gedrag van gebruikers.

De integratie van Analytics 360 met Google Ad Manager berust op verschillende kernprocessen, onder andere op gedeelde ID's en het samenvoegen van gegevens. Hier vindt u meer informatie over hoe ze werken.

In dit artikel:

Gedeelde ID's

Analytics 360 en Ad Manager-tags communiceren met elkaar via gedeelde ID's om effectief te kunnen werken. Beide systemen registreren meerdere ID's die op de pagina worden gegenereerd. Met communicatie tussen de tags wordt ervoor gezorgd dat geregistreerde ID's gelijk zijn. Als de tags niet kunnen communiceren, kunnen Analytics 360 en Ad Manager niet bepalen welke advertentievertoningen corresponderen met welke Analytics 360-hits.

Analytics 360 kan alleen Ad Manager-gegevens naar boven halen wanneer zowel het gelinkte Ad Manager-netwerk als de Analytics 360-property vanaf dezelfde pagina hits verzendt naar de respectieve systemen. Het Ad Manager-netwerk en de Analytics 360-property moeten zijn gelinkt en beschikbaar zijn wanneer er hits worden verzonden en advertenties worden vertoond. Alleen dan zijn de gegevens beschikbaar in deze integratie.

De html-tag <iframe> kan de communicatie tussen tags verstoren en het delen van ID's blokkeren. Wanneer Ad Manager-tags in een <iframe> worden gebruikt, worden ze van de rest van de pagina gescheiden en registreren ze verschillende ID's. Passback-tags worden meestal in een <iframe> toegepast en kunnen daarom geen gegevens doorsturen naar Analytics 360.

Gebruik Universal Analytics-tags ('UA-XXXXX-Y') en Google-uitgeverstags (GPT) voor maximale compatibiliteit. Het Analytics Measurement Protocol en DART-tags (verouderd) communiceren niet met elkaar en delen geen ID's.

Gegevens samenvoegen

Analytics 360 voegt Ad Manager-logbestanden samen met de eigen gegevens door gebruik te maken van gedeelde ID's waarmee advertentiegebeurtenissen aan Analytics-hits worden gekoppeld. Als de ID's niet consistent zijn (bijvoorbeeld door een implementatieprobleem), is het systeem niet in staat die gegevens binnen te halen in Analytics-rapportage.

Deze integratie werkt met de informatie die beschikbaar komt bij elke afzonderlijke gebeurtenis die plaatsvindt. Wijzigingen in het tariefveld in Ad Manager of in taggingconfiguraties en paginadimensies in Analytics 360 hebben geen invloed op de gegevens die met Analytics 360-rapportage voor historische gegevens worden weergegeven. Ook het proces voor facturering en afstemming in Sales Manager heeft geen invloed op de gerapporteerde opbrengst in Analytics 360.

Voorbeeld: opbrengst

Opbrengst wordt berekend op basis van de waarde die in Ad Manager aanwezig was toen de gebeurtenis werd geregistreerd. Een wijziging van die waarde nadat de advertentiegebeurtenis is opgetreden, heeft geen invloed op de gegevens die in Analytics 360 worden weergegeven. Opmerking: De waarde van het veld Tarief in Ad Manager wordt gebruikt om de opbrengst te berekenen in Analytics 360.

Welke integratie te gebruiken

Als uw website is getagd met Ad Manager, gebruikt u uitsluitend de Analytics 360-Ad Manager-integratie.

Uitgeverintegraties van Analytics 360 met Ad Manager (AdSense en Ad Exchange (AdX)) zijn afhankelijk van communicatie tussen tags om geregistreerde ID's te synchroniseren. Wanneer uitgevers hun AdSense- of AdX-advertenties weergeven via Ad Manager, haalt Ad Manager het advertentiemateriaal van het andere systeem op via een server-sideverbinding. Er wordt nooit een AdSense- of AdX-tag rechtstreeks op de pagina weergegeven. Daarom kan de Analytics 360-tag niet rechtstreeks met AdSense of AdX communiceren. In plaats daarvan ontvangt Analytics 360 informatie over deze advertenties van Ad Manager en geeft die weer op het tabblad GAM-aanvulling van het Analytics 360-rapport van de uitgever.

Opmerking:

Omdat de pagina geen AdSense- of AdX-tag bevat wanneer deze bronnen via Ad Manager worden weergegeven, worden de gegevens die van deze gebeurtenissen afkomstig zijn, niet in Analytics 360 weergegeven op de tabbladen voor AdSense- of AdX-specifieke integraties. In plaats daarvan worden gegevens van AdSense en AdX opgenomen op het tabblad GAM-aanvulling in Analytics 360.

Google Ad Manager-rapporten weergeven in Analytics 360

Als u de integratie voor Ad Manager-rapportage heeft ingesteld, kunt u uw Ad Manager-gegevens weergeven in Analytics 360. De rapporten bevinden zich in Analytics 360 > Gedrag > Uitgever. Beschikbare rapporten zijn onder meer:

  1. Overzicht
  2. Pagina's voor uitgevers
  3. Verwijzingen voor uitgevers

Het tabblad 'Google Ad Manager' omvat naast AdSense- en AdX-aanvulling alle andere informatie. Het tabblad omvat alle advertentietypen, met inbegrip van sponsoring, standaard-, prijsprioriteit- en eigen advertenties. Het tabblad GAM-aanvulling bevat AdSense- en Ad Exchange-gegevens wanneer deze producten worden weergegeven via Ad Manager.

Opmerking:

De Ad Manager-rapporten in GA zijn benaderingen. Ze zijn bedoeld voor het identificeren van trends. Gebruik deze rapporten niet voor uw boekhouding of financiële administratie.

Gegevenskwaliteit en verschillen

De meeste verschillen zijn het gevolg van implementatieproblemen die communicatie tussen tags blokkeren, of van rapportage in Analytics 360 en Ad Manager die niet overeenkomt. Als u dit soort verschillen vaststelt, kunt u het onderstaande controleren.

U kunt de meeste taggingproblemen in drie stappen oplossen:

  1. Gebruik Universal Analytics Tags ('UA-XXXXX-Y').
  2. Gebruik Google-uitgeverstags (GPT).
  3. Plaats Ad Manager-tags niet in een <iframe>. Onthoud dat passbacks meestal worden vertoond in een <iframe> en daarom niet in de integratie worden opgenomen.

Zo zorgt u ervoor dat rapporten overeenkomen:

  1. Controleer of u in Ad Manager uitsluitend gebeurtenissen ophaalt voor display-advertenties. Videoadvertenties en mobiele-app-advertenties worden momenteel niet ondersteund.
  2. Zorg ervoor dat u uitsluitend Ad Manager-gegevens opneemt voor pagina's die worden gemeten door de Analytics 360-property die u heeft gelinkt.

Zoals eerder aangegeven, worden met deze integratie uitsluitend Ad Manager-gegevens naar boven gehaald die afkomstig zijn van het gelinkte Ad Manager-netwerk dat is gekoppeld aan Analytics 360-hits van de gelinkte property die op dezelfde pagina's plaatsvonden. Als het Ad Manager-netwerk en de Analytics 360-property niet zijn gekoppeld en beide aanwezig zijn wanneer hits worden verzonden en advertenties worden vertoond, worden de gegevens niet weergegeven in de integratie.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?