Ten artykuł dotyczy usług Universal Analytics, które przestaną przetwarzać dane 1 lipca 2023 r. (1 października 2023 r. w przypadku usług w Analytics 360). Zacznij korzystać z usługi Google Analytics 4 (chyba że już to robisz).

Przenoszenie usługi

Przenoszenie usługi między kontami.
Tematy w tym artykule:

Informacje o przenoszeniu usług

Aby zmienić organizację usług w Analytics, możesz przenieść je (razem z widokami danych) z jednego konta na drugie.

Przenoszenie usług pozwala zachować zgodność implementacji Analytics z prowadzoną działalnością. Zmiana organizacji usług może być potrzebna po fuzji, wewnętrznej restrukturyzacji, zatrudnieniu nowej agencji lub w przypadku opracowania nowej strategii zbiorczej.

Usługa jest przenoszona z konta źródłowego na konto docelowe.

Aby przenieść usługę, musisz mieć role administratora i edytora zarówno na koncie źródłowym, jak i na docelowym.

O czym musisz pamiętać

Konto źródłowe

Jeśli po przeniesieniu usług konto źródłowe jest puste, możesz je usunąć. Nawet gdy nie ma już na nim żadnych usług, nadal jest wliczane do kont Analytics, które posiadasz, a możesz mieć ich ograniczoną liczbę.

Identyfikator śledzenia i dodawanie tagów

Identyfikator śledzenia (np. UA-12345-1) nie zmienia się, więc nie musisz ponownie wstawiać żadnych tagów.

Identyfikator śledzenia nie zostanie ponownie użyty na koncie źródłowym, więc będzie niepowtarzalny w całym Twoim środowisku Analytics.

Należy pamiętać, że oryginalne konto jest nadal określane w identyfikatorze (np. UA-<numer konta źródłowego>-1), a ponieważ identyfikator się nie zmienia, może to mieć wpływ na wszystkie automatyczne procesy ustawione przez Ciebie dla usługi docelowej, które przyjmują założenia dotyczące numeru konta.

Uprawnienia dotyczące usługi

Podczas przenoszenia usługi masz dwie możliwości związane z uprawnieniami:

 • Zastąp istniejące uprawnienia w usłudze i widokach danych uprawnieniami przypisanymi do konta docelowego. Usługa i jej widoki danych przejmą uprawnienia z konta docelowego.
 • Zachowaj aktualne uprawnienia w usłudze i widokach danych. Są one kopiowane wraz z usługą. Użytkownicy, którzy na koncie źródłowym mają dostęp na poziomie konta, na koncie docelowym uzyskają dostęp na poziomie usługi.

Dane raportowania

Wszystkie dane raportowania związane z usługą zostaną przeniesione (a nie skopiowane) na konto docelowe.

Ustawienia usługi oraz powiązane konfiguracje i obiekty

Podczas przenoszenia usługi jej ustawienia nie zmieniają się, podobnie jak inne ustawienia i powiązane obiekty, takie jak niestandardowe ustawienia śledzenia, (np. identyfikator użytkownika), odbiorcy remarketingu, atrybuty dynamiczne, niestandardowe definicje, import danych i tabele niestandardowe.

W Google Ads atrybuty dynamiczne mogą być określane jako parametry.

Widoki

Przenoszone są wszystkie widoki związane z usługą, a ich ustawienia pozostają niezmienione.

Przenoszone są również wszystkie zasoby związane z widokiem, w tym panele, raporty niestandardowe, adnotacje, segmenty i cele.

Filtry

Filtry stosowane w widokach usługi są kopiowane na konto docelowe.

Jeśli Analytics wykryje dokładny odpowiednik na koncie docelowym (nazwa i konfiguracja filtra), wówczas filtr nie zostanie skopiowany, a zastosowany zostanie filtr z konta docelowego.

Filtry nie są usuwane z konta źródłowego.

Połączone konta i integracje

Podczas przenoszenia usługi zachowane zostają wszystkie połączone z nią konta (np. Google Ads, AdSense) oraz integracje z innymi platformami, takimi jak Campaign Manager 360, Display & Video 360 czy Search Ads 360.

Jeśli usługa w Analytics jest połączona z kontem Google Ad Managera, nie możesz jej przenieść. Aby przenieść taką usługę, skontaktuj się z przedstawicielem zespołu pomocy Google Marketing Platform w celu wcześniejszego odłączenia konta Ad Managera. Po przeniesieniu możesz ponownie połączyć usługi.

Jeśli musisz rozłączyć integrację Analytics 360 z Ad Managerem, aby przenieść usługę, pamiętaj, że rozłączenie spowoduje zamknięcie wszystkich list odbiorców opublikowanych w połączonych miejscach docelowych. Zamknięte listy odbiorców nie gromadzą nowych użytkowników, a okres członkostwa jest zresetowany do 30 dni. Aby ponownie otworzyć listę odbiorców, połącz przeniesioną usługę z oryginalnym kontem Ad Managera – listy odbiorców zostaną automatycznie otwarte. W takiej sytuacji zauważysz, że liczba odbiorców na tej liście przed jej zamknięciem i po jej ponownym otwarciu się różni.

Eksperymenty optymalizacyjne

Jeśli z usługą połączono eksperymenty optymalizacyjne, zostaną one zatrzymane w przypadku przeniesienia usługi.

Płatności

Płatności odnoszą się tylko do usług Analytics 360.

Kiedy przenosisz usługę, konto, w ramach którego jest rozliczana, zmienia się dla całego bieżącego miesiąca. Jeśli na przykład przeniesiesz usługę z konta A na konto B piętnastego dnia miesiąca, usługa zostanie rozliczona na koncie B za pełny bieżący miesiąc i wszystkie kolejne.

Kiedy nie można przenieść usługi

W tych przypadkach nie można przenieść usługi:

 1. Konto źródłowe i konto docelowe należą do różnych organizacji w Google Marketing Platform. Skontaktuj się z administratorem organizacji, by upewnić się, że oba konta należą do tej samej organizacji.
 2. Poziom usługi jest ustawiony na Analytics 360, a połączenie konta z organizacją nie zostało zweryfikowane. Skontaktuj się z administratorem organizacji, by:
 3. Na koncie docelowym nie masz uprawnień do zarządzania użytkownikami ani do edycji.
 4. Usługa jest połączona z Google Ad Manager.
  Aby odłączyć tę usługę, skontaktuj się z przedstawicielem zespołu pomocy Google Marketing Platform. Po przeniesieniu możesz ją ponownie połączyć.
  Jeśli przenosisz usługę na konto docelowe, które jest własnością innej osoby prawnej niż konto źródłowe, musisz podpisać nową umowę o połączeniu.
 5. W usłudze przetwarzany jest co najmniej jeden niespróbkowany raport.
  Poczekaj, aż zakończy się przetwarzanie niespróbkowanych raportów, i spróbuj ponownie.
 6. Na koncie docelowym jest już maksymalna liczba usług (domyślnie 50).
 7. Usługa jest usługą o pełnym zakresie lub usługą źródłową.
  Usługi o pełnym zakresie nie można przenieść. Jeśli chcesz przenieść usługę źródłową, najpierw ją odłącz od usługi o pełnym zakresie.

Jak przenieść usługę

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics..
 2. Kliknij Administracja.
 3. W menu w kolumnie KONTO wybierz konto zawierające usługę, którą chcesz przenieść.
  Jeśli masz dużo kont, odszukaj właściwe konto, korzystając z pola wyszukiwania.
 4. W kolumnie USŁUGA wybierz usługę, którą chcesz przenieść.
 5. Kliknij kolejno Ustawienia usługiPrzenieś usługę.
 6. Wybierz konto docelowe.
 7. Wybierz ustawienia uprawnień:
  • Zachowaj aktualne uprawnienia w usłudze i widokach danych. Obecny zestaw uprawnień użytkowników zostanie skopiowany razem z usługą, która nie przejmie uprawnień z konta docelowego.
  • Zastąp istniejące uprawnienia w usłudze i widokach danych uprawnieniami przypisanymi do konta docelowego. Usługa przejmie uprawnienia z konta docelowego.
 8. Kliknij Przenieś.
 9. Zatwierdź przetwarzanie danych, a następnie kliknij Zapisz.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
69256
false
false