Dit artikel gaat over Universal Analytics-property's, die vanaf 1 juli 2023 geen gegevens meer verwerken (1 oktober 2023 voor Analytics 360-property's). Ga aan de slag met een Google Analytics 4-property als u dat nog niet heeft gedaan.

Een property verplaatsen

Een property van het ene naar het andere account verplaatsen.
In dit artikel vindt u de volgende informatie:

Over property's verplaatsen

Als het nodig is uw property's in Analytics te herordenen, kunt u deze (en hun weergaven) van het ene naar het andere account verplaatsen.

Door property's te verplaatsen, houdt u uw Analytics-implementatie in overeenstemming met uw bedrijfsvoering. Opnieuw ordenen van property's kan bijvoorbeeld nodig zijn na een fusie, een interne reorganisatie of een overstap naar een ander bureau, of in het kader van een nieuwe overzichtsstrategie.

U verplaatst een property van een bronaccount naar een bestemmingsaccount.

Als u een property wilt verplaatsen, moet u voor zowel het bron- als het bestemmingsaccount over de rollen Beheerder en Bewerker beschikken.

Waar u rekening mee moet houden

Bronaccount

Als het bronaccount geen property's meer bevat na de verplaatsing, kunt u het bronaccount verwijderen. Een leeg bronaccount telt nog steeds mee voor het maximum aantal Analytics-accounts dat u mag hebben.

Tracking-ID en taggen

De tracking-ID (bijvoorbeeld UA-12345-1) verandert niet. U hoeft daarom geen nieuwe tags toe te voegen.

Omdat het bronaccount de ID niet opnieuw gebruikt, blijft de tracking-ID in uw Analytics-omgeving uniek.

Houd er rekening mee dat het originele account nog wordt geïdentificeerd in de ID (bijv. UA-<bronaccountnummer>-1). Omdat de ID niet verandert, kan dit invloed hebben op eventuele geautomatiseerde processen voor de bestemmingsproperty die veronderstellingen doen over het accountnummer.

Propertyrechten

Wanneer u een property verplaatst, kunt u op twee manieren omgaan met de rechten:

 • Bestaande property- en weergaverechten vervangen door rechten van het bestemmingsaccount. De property en de bijbehorende weergaven nemen de rechten van het bestemmingsaccount over.
 • Bestaande rechten voor property en weergaven behouden. De huidige property- en weergaverechten worden samen met de property gekopieerd. Gebruikers met toegang op accountniveau in het bronaccount, hebben toegang op propertyniveau in het bestemmingsaccount.

Rapportagegegevens

Alle rapportagegegevens die aan een property zijn gekoppeld, worden verplaatst (niet gekopieerd) naar het bestemmingsaccount.

Property-instellingen en gekoppelde configuraties en objecten

Wanneer u een property verplaatst, blijven de property-instellingen ongewijzigd, evenals de overige instellingen en gekoppelde objecten, zoals het bijhouden van aanpassingen (bijvoorbeeld gebruikers-ID), remarketingdoelgroepen en dynamische kenmerken, aangepaste definities, gegevensimport en aangepaste tabellen.

Dynamische kenmerken kunnen in Google Ads parameters worden genoemd.

Weergaven

Alle weergaven die aan een property zijn gekoppeld, worden verplaatst. Hierbij blijven alle instellingen van de weergaven ongewijzigd.

Bovendien worden ook de items verplaatst die aan de weergaven zijn gekoppeld. Dit betreft onder meer dashboards, aangepaste rapporten, annotaties, segmenten en doelen.

Filters

Eventuele filters die op de weergaven van de property worden toegepast, worden gekopieerd naar het bestemmingsaccount.

Als Analytics in het bestemmingsaccount een exacte overeenkomst detecteert (filternaam en configuratie), wordt het filter niet gekopieerd, maar wordt het filter in het bestemmingsaccount toegepast.

Filters worden nooit uit het bronaccount verwijderd.

Gekoppelde accounts en integraties

Accounts die u aan deze property heeft gekoppeld (bijvoorbeeld Google Ads, AdSense) en integraties met andere platforms zoals Campaign Manager 360, Display & Video 360 en Search Ads 360 blijven ongewijzigd als u een property verplaatst.

Als u uw Analytics-property aan een account met Google Ad Manager heeft gekoppeld, mag u deze property niet verplaatsen. Als u een dergelijke property wilt verplaatsen, neemt u contact op met een supportmedewerker van Google Marketing Platform om de property eerst te ontkoppelen van Ad Manager. Koppel de property opnieuw na de verplaatsing.

Als u uw Analytics 360-Ad Manager-integratie moet ontkoppelen om een property te verplaatsen, moet u er rekening mee houden dat door de ontkoppeling alle doelgroepen worden gesloten die zijn gepubliceerd naar die gekoppelde bestemmingen. Gesloten doelgroepen vergaren geen nieuwe gebruikers en de lidmaatschapsduur wordt teruggezet op dertig dagen. Als u de doelgroepen opnieuw wilt openen, koppelt u de verplaatste property opnieuw aan het oorspronkelijke Ad Manager-account. De doelgroepen worden automatisch opnieuw geopend. Onder deze omstandigheden ziet u dat het aantal leden van de doelgroep verspringt tussen het moment waarop de doelgroep werd gesloten en is heropend.

Optimize-experimenten

Als u Optimize-experimenten heeft gekoppeld aan een property, stoppen die experimenten als u de property verplaatst.

Facturering

Facturering is alleen van toepassing op Analytics 360-property's.

Wanneer u een property verplaatst, wordt het account waaronder de property wordt gefactureerd, gewijzigd. Deze wijziging geldt voor de gehele lopende maand. Als u een property bijvoorbeeld op de 15e van de maand van account A naar account B verplaatst, wordt account B gedurende de gehele lopende maand en alle maanden daarna voor de property gefactureerd.

Wanneer u een property niet kunt verplaatsen

Er zijn enkele omstandigheden waarin u een property niet kunt verplaatsen:

 1. Het bronaccount en het bestemmingsaccount behoren tot verschillende Google Marketing Platform-organisaties. Neem contact op met een organisatiebeheerder om te controleren of beide accounts tot dezelfde organisatie behoren.
 2. Het serviceniveau voor de property is op 360 ingesteld en de accountkoppeling naar de organisatie is niet geverifieerd. Neem contact op met een organisatiebeheerder om een van de volgende handelingen uit te voeren:
 3. U beschikt niet over de rechten Gebruikers beheren en Bewerken voor het bestemmingsaccount.
 4. De property is gekoppeld aan Google Ad Manager.
  Neem contact op met support voor Google Marketing Platform om de property te ontkoppelen. Na de verplaatsing kunt u de property opnieuw koppelen.
  Als u de property van het bronaccount verplaatst naar een bestemmingsaccount dat eigendom is van een andere rechtspersoon dan van het bronaccount, moet u een nieuw koppelcontract ondertekenen.
 5. Een of meer volledige rapporten worden verwerkt voor de property.
  Wacht tot de verwerking van volledige rapporten is voltooid en probeer vervolgens opnieuw de property te verplaatsen.
 6. Het bestemmingsaccount heeft al het maximum aantal property's (standaard 50).
 7. De property is een overzichtsproperty of bronproperty.
  U kunt een overzichtsproperty niet verplaatsen. Als u een bronproperty wilt verplaatsen, moet u deze ontkoppelen van de overzichtsproperty.

Een property verplaatsen

 1. Log in bij Google Analytics..
 2. Klik op Beheer.
 3. Gebruik in de kolom ACCOUNT het menu om het account te selecteren dat de property bevat die u wilt verplaatsen.
  Als u veel accounts heeft, kunt u het zoekvak gebruiken om het juiste account te vinden.
 4. Selecteer in de kolom PROPERTY de property die u wilt verplaatsen.
 5. Klik op Property-instellingen en vervolgens op Property verplaatsen.
 6. Selecteer het bestemmingsaccount.
 7. Kies de gewenste instellingen voor rechten:
  • Bestaande rechten voor property en weergaven behouden. De huidige set gebruikersrechten wordt samen met de property gekopieerd en de property neemt de rechten van het bestemmingsaccount niet over.
  • Bestaande property- en weergaverechten vervangen door rechten van het bestemmingsaccount. De property neemt de rechten van het bestemmingsaccount over.
 8. Klik op Verplaatsen.
 9. Bevestig de verwerking van de gegevens en klik vervolgens op Opslaan.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
69256
false