Funkce s nestandardním zpracováním dat

Tyto údaje se vztahují ke službě Analytics 360, která je součástí Google Marketing Platform.
Další informace o sadě služeb Google Marketing Platform.

Na tyto funkce se nevztahuje smlouva o úrovni poskytovaných služeb v oblasti zpracování dat pro službu Analytics 360:

Funkce Odhadovaná doba zpracování údajů
Údaje o cílech (včetně dat z Toku k cíli a Zobrazení cesty jako trychtýř) 24 hodin
Import údajů
  • Doba zpracování
  • Čas dotazu
    • Čas dotazu pro ID uživatele

 
24 hodin
1 hodina

24 hodin

Nevzorkované přehledy
  • V1
  • V2
 
24 hodin
24 hodin
Naplánované přehledy E-mail s daty přehledu je odeslán po půlnoci ve vybraném časovém pásmu. Přesný čas doručení není garantován. Další informace o sdílení přehledů s použitím plánu.
Přehledy Rychlost webu 24 hodin
Přehledy toků 9:00 následujícího dne v časovém pásmu výběru dat Analytics
Vlastní tabulky 48 po vytvoření*
poté vždy po 24 hodinách
V reálném čase < 1 minuta
Vícekanálové cesty a atribuční modely 2 dny
Export do nástroje BigQuery 24 hodin

 

* Po vytvoření vlastní tabulky může trvat až dva dny, než se nevzorkované údaje v přehledech Vlastní tabulky na kartě Přizpůsobení objeví. Od toho okamžiku však budete mít údaje za dva dny počínaje datem vytvoření tabulky k dispozici.

Ve službě Analytics se také objeví údaje za dobu 30 dní před datem vytvoření tabulky. Za normálních okolností jsou tyto údaje z historie dostupné souběžně s novými nevzorkovanými údaji (přibližně za dva dny). Pokud však vaše služba prochází pravidelnou údržbou prováděnou systémem Analytics, může trvat až 40 dní, než se údaje z historie objeví. Pokud vaše služba prochází pravidelnou údržbou, zobrazí se v tabulce zpráva s oznámením.

Poslední aktualizace: březen 2017

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?