Ten artykuł dotyczy usługi Universal Analytics. Jeśli korzystasz z nowej wersji Google Analytics, zapoznaj się z artykułem dotyczącym usług Google Analytics 4 w Centrum pomocy.

Eksplorator użytkownika

Badanie zachowań poszczególnych użytkowników na poziomie sesji
Dane do raportu Eksplorator użytkownika są dostępne od 9 marca 2016 r.
Raport ten pokazuje pierwszych 10 000 użytkowników spełniających zastosowane kryteria sortowania.

Raport ten umożliwia wyodrębnianie i badanie zachowań poszczególnych użytkowników w odróżnieniu od analizy zbiorczych informacji o działaniach ogółu użytkowników. Zachowania poszczególnych użytkowników są związane z identyfikatorem Client ID lub User ID.

Poznanie zachowań ogółu użytkowników jest ważne przy zarządzaniu rozległymi działaniami, np. kampaniami kierowanymi na duże obszary geograficzne. Badanie zachowań poszczególnych użytkowników ma natomiast znaczenie, gdy chcesz personalizować sposób korzystania ze swojej witryny lub potrzebujesz wglądu w czynności wykonywane przez konkretnych użytkowników. Przykładem może być analizowanie zachowań użytkownika, który ma wyjątkowo dużą średnią wartość zamówienia, czy też sprawdzanie, w którym miejscu dany użytkownik utknął przy składaniu zamówienia.

Tematy w tym artykule:

 

Konfiguracja

Aby widzieć w raporcie dane funkcji User-ID, musisz ją włączyć w ustawieniach swojej usługi.

W przypadku usług, które nie mają włączonej funkcji User-ID, domyślnie pojawiają się w tym raporcie identyfikatory Client-ID. Więcej informacji o identyfikatorach Client-ID i User-ID

Korzystając z opcji eksportu w Analytics, nie można wyeksportować niespróbkowanej wersji tego raportu.

Wyświetlanie danych raportu Eksplorator użytkownika

Aby otworzyć raport Eksplorator użytkownika:

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics.
 2. Otwórz odpowiedni widok danych
 3. Otwórz Raporty.
 4. Kliknij kolejno Odbiorcy > Eksplorator użytkownika.
Domyślna tabela danych

W przypadku każdego identyfikatora Client-ID lub User ID widoczne są następujące dane początkowe:

 • Sesje
 • Śr. czas trwania sesji
 • Współczynnik odrzuceń
 • Przychody
 • Transakcje
 • Współczynnik konwersji celu

Po wybraniu do analizy jakiegoś identyfikatora można zobaczyć datę i kanał pozyskania danego użytkownika oraz jego dziennik aktywności, w którym odnotowane są szczegółowo działania wykonane przez niego w Twojej witrynie w poszczególnych sesjach.

Dane sesji

Domyślnie widoczne są następujące dane:

 • Sesje (od początku śledzenia): łączna liczba sesji w ciągu całego okresu śledzenia użytkownika
 • Czas trwania sesji (od początku śledzenia): średni czas trwania sesji w ciągu całego okresu śledzenia użytkownika
 • Przychody (od początku śledzenia): łączne przychody w ciągu całego okresu śledzenia użytkownika
 • Transakcje (od początku śledzenia): łączna liczba transakcji w ciągu całego okresu śledzenia użytkownika
 • Realizacje celu (od początku śledzenia) i Wartość celu (od początku śledzenia)

W lewym okienku znajdują się również następujące informacje:

 • Client-ID i User ID
 • Data ostatniego wyświetlenia (gdy użytkownik ostatnio zainicjował sesję)
 • Kategoria urządzeń
 • Platforma urządzeń
 • Data pozyskania
 • Kanał
 • Źródło/medium
 • Kampania
Dane dotyczące tych kategorii są dostępne od 17 grudnia 2016 r.

Typy danych możesz dodawać i usuwać, korzystając z menu Filtruj według:

Opcje filtrowania danych

W razie potrzeby możesz rozwijać i zwijać poszczególne sesje.

Zwinięte i rozwinięte sesje

Możesz rozwijać poszczególne działania, by wyświetlać ich szczegóły.

Rozwinięte konkretne działanie

Tworzenie segmentów

Segment możesz utworzyć na podstawie dowolnej kombinacji czynności podjętych przez użytkownika, a następnie zastosować ten segment do całego raportu, by analizować zbiorcze zachowania użytkowników, którzy wykonywali w Twojej witrynie te same czynności.

Do tego raportu możesz stosować tylko segmenty oparte na użytkownikach, a na dodatek tylko jeden segment naraz.

Aby utworzyć segment:

 1. Wybierz dowolne działania, które mają definiować segment...
  Działania w ramach sesji wybrane do utworzenia segmentu
  ...a potem kliknijUtwórz segment, aby otworzyć Kreator segmentów.
  Kreator segmentów z działaniami w ramach sesji pełniącymi funkcję warunków
 2. Wpisz nazwę dla segmentu, w razie potrzeby zmień warunki, a potem wybierz, czy segment ma być dostępny w dowolnym widoku danych czy tylko w bieżącym oraz czy chcesz go zastosować do raportu bezpośrednio po zapisaniu.
 3. Kliknij Zapisz.

Po zastosowaniu segmentu pojawi się pierwsza strona raportu z listą identyfikatorów spełniających te warunki.

Usuwanie danych użytkownika

Aby móc usuwać dane poszczególnych użytkowników, musisz mieć rolę edytora.

Gdy wybierzesz identyfikator, aby wyświetlić dane użytkownika, możesz też usunąć dane tego użytkownika z raportu i z systemu Analytics.

Aby usunąć dane wybranego użytkownika:

Na dole lewego panelu kliknij Usuń użytkownika.

Po zażądaniu usunięcia dane powiązane z tym identyfikatorem zostaną usunięte z raportu indywidualnego użytkownika w ciągu 72 godzin, a następnie usunięte z serwerów Analytics podczas następnego procesu usuwania. Proces usuwania odbywa się w przybliżeniu co dwa miesiące. Jeśli te dane zostały wyeksportowane poza Google Analytics, zalecamy najpierw usunąć je z miejsca, do którego zostały wyeksportowane.

Nie wpłynie to na raporty oparte na zebranych wcześniej danych (np. na liczbie użytkowników z raportu Odbiorcy ogółem).

Dowiedz się więcej o metodach przetwarzania danych w Google Analytics oraz o działaniach podejmowanych w trosce o ich poufność i bezpieczeństwo.

Przypadki użycia

Reagowanie na określone zachowania w ramach segmentu

Jeśli inne raporty wskazują na interesujące zachowania w obrębie konkretnego segmentu, możesz przeanalizować działania określonych użytkowników z tego segmentu, aby lepiej zrozumieć, co się dzieje. Jeśli np. raport Odbiorcy > Ogółem wskazuje, że w segmencie Użytkownicy z Brazylii występuje wyjątkowo duży współczynnik odrzuceń lub krótki średni czas trwania sesji w porównaniu z innymi segmentami, możesz zastosować ten segment do raportu Eksplorator użytkownika. Umożliwi Ci to przyjrzenie się poszczególnym użytkownikom i sprawdzenie, czy opuszczają witrynę na tej samej stronie lub w obrębie identycznej grupy stron.

Bliższe zbadanie zawartości witryny może ujawnić, że chociaż jej elementy graficzne i przekaz tekstowy dobrze funkcjonują w przypadku innych segmentów geograficznych, nieszczególnie sprawdzają się w segmencie Użytkownicy z Brazylii.

Być może np. oferowane w Twojej witrynie tenisówki, które znajdują się w produkcji od przeszło 100 lat, znajdują nabywców wśród różnych grup geograficznych z całkiem odmiennych powodów. Dla osób z segmentu Użytkownicy z Brazylii ich atrakcyjność polega na wyjątkowości wśród aktualnej oferty obuwia, natomiast klienci z segmentu Użytkownicy z USA kierują się głównie nostalgią. W takim przypadku musisz w swojej witrynie przygotować dla tych różnych segmentów osobne treści, które będą odpowiadały ich motywacjom do zakupu.

Możesz więc utworzyć w Analytics odpowiednie segmenty, zastosować je do raportu i wyeksportować identyfikatory właściwe dla każdego z nich. Możesz następnie personalizować treści widoczne w witrynie z uwzględnieniem identyfikatora, kierując poszczególne grupy osób na właściwe strony poprzez swoje reklamy.

Sprzedaż dodatkowa

W trakcie rozwijania trwałych relacji z klientami zależy Ci też z pewnością na zachęcaniu ich do przechodzenia na wyższe poziomy konwersji. Gdy sprawdzisz już, jak robią u Ciebie zakupy bardziej wartościowi klienci, możesz wykorzystać tę wiedzę, by poprowadzić tą samą drogą kolejną grupę użytkowników. Jeśli np. prowadzisz biuro podróży oferujące 8-, 10- i 15-dniowe wycieczki, może wystarczy niewiele wysiłku, by zachęcić klientów, którzy wykupują z reguły wyjazdy 10-dniowe, do zdecydowania się na opcję 15-dniową.

Dzięki raportowi Eksplorator klienta możesz zbadać, jak Twoi cenniejsi użytkownicy korzystają z witryny, jakimi ścieżkami ją przemierzają, na których stronach spędzają najwięcej czasu, które promocje klikają itd. Dysponując takimi informacjami, możesz rozpocząć personalizowanie witryny pod kątem klientów o średniej dochodowości, aby wyświetlać im te same treści i oferty, które najlepiej sprawdziły się w przypadku najcenniejszych użytkowników.

W tym przypadku utwórz 2 segmenty: jeden z klientami o średniej dochodowości i drugi z najcenniejszymi użytkownikami. Zastosuj segment z najcenniejszymi użytkownikami do raportu Eksplorator użytkownika i sprawdź zachowania w ramach sesji, by dowiedzieć się, jak te osoby korzystają z Twojej witryny – które treści są przez nie najczęściej wyświetlane i które zachęcają je do konwersji. Następnie zastosuj segment z klientami o średniej dochodowości i wyeksportuj ich identyfikatory. Posłuż się uzyskaną w ten sposób listą identyfikatorów do spersonalizowania treści widocznych w witrynie dla tych użytkowników, by ściślej odpowiadały one temu, z czym stykają się najcenniejsi klienci.

Korzystając z tej listy, możesz również utworzyć grupę odbiorców złożoną z klientów o średniej dochodowości, by wyświetlać im reklamy dłuższych wyjazdów turystycznych.

Remarketing

Badając zachowania poszczególnych użytkowników w ramach sesji, możesz się dowiedzieć, w którym miejscu schodzą ze ścieżki prowadzącej do realizacji celów. Możesz np. obserwować, kiedy dodają przedmioty do koszyka, ale nie przystępują do sfinalizowania transakcji, albo kiedy kupują produkt bez widocznego tuż obok niego towaru uzupełniającego (np. kupują kapelusz, ale apaszki już nie).

W takich przypadkach masz idealną okazję, aby prowadzić wśród takich użytkowników remarketing z zastosowaniem informacji ściśle związanych z ich działaniami w witrynie. Możesz np. przypominać użytkownikom, które konkretnie przedmioty znajdowały się w ich koszyku, a jeśli ktoś kupił np. kapelusz, możesz takiej osobie wyświetlać reklamy pasującej do niego apaszki.

W raporcie Eksplorator użytkownika możesz tworzyć segmenty na bazie wykrytych zachowań, a potem wykorzystywać te segmenty jako podstawę do tworzenia nowych grup odbiorców remarketingu.

Personalizowanie obsługi klienta

Jeśli Twoja firma oferuje bezpośrednią obsługę klienta, dzięki raportowi Eksplorator użytkownika zyskasz szczegółową historię każdego użytkownika, co umożliwi przedstawicielom ds. obsługi klienta lepsze rozeznanie w potrzebach rozmówców i udzielanie trafnych informacji.

Jeśli np. Twoja agencja zajmuje się wynajmem nieruchomości, przedstawiciel ds. obsługi klienta może widzieć, które nieruchomości użytkownicy wynajmowali do tej pory i za jakimi rozglądali się przed zadzwonieniem na infolinię.

Identyfikowanie grup odbiorców

Jeśli w ramach swoich działań marketingowych tworzysz listy odbiorców, możesz badać zachowania w różnych segmentach, aby zawartość tych list była uzależniona od sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z Twojej witryny.

Możesz np. utworzyć segmenty użytkowników płci męskiej w wieku 18–34 lata podporządkowane różnym kategoriom zainteresowań (przykładowo Aktywni inwestorzy, Fani sportu, Miłośnicy muzyki itp.). Po zastosowaniu tych segmentów w raporcie możesz przyglądać się działaniom w ramach sesji, by dowiedzieć się np., które produkty tylko oglądają, a które kupują, czy też które cele częściej realizują.

Metody

Eksportowanie identyfikatorów

Po posegmentowaniu raportu Eksplorator użytkownika uzyskujesz listę wszystkich identyfikatorów związanych z tym segmentem, którą możesz wyeksportować.

 1. Zastosuj segment do raportu.
 2. W menu Eksportuj wybierz format eksportowanych danych.

Wyeksportowane identyfikatory możesz później scalić ze swoimi danymi offline.

Scalanie danych online i offline o użytkownikach

Masz 2 możliwości:

 1. Wyeksportowanie danych Analytics i scalenie ich offline ze swoimi danymi offline.
 2. Zaimportowanie danych offline i dołączenie ich za pomocą Analytics do danych online.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
69256
false