Brukerinnsikt

Undersøk atferd for enkeltbrukere på øktnivå.
Data for Brukerinnsikt-rapporten er tilgjengelige fra og med 9. mars 2016.
I rapporten kan du se de 10 000 brukerne med flest økter som samsvarer med sorteringskriteriene du bruker.

Med Brukerinnsikt-rapporten kan du isolere og undersøke atferden til enkeltbrukere i stedet for den samlede brukeratferden. Atferden til enkeltbrukere knyttes enten til Client ID eller User ID.

Det er viktig å forstå den samlede atferden når du håndterer store prosjekter, for eksempel kampanjer som er målrettet mot store geografiske områder. Det å forstå atferden til enkeltbrukere er viktig når du vil tilpasse brukeropplevelsen eller ønsker å få innsikt i eller feilsøke en bestemt brukeropplevelse – for eksempel hvis du ønsker å analysere atferden til en bruker som har usedvanlig høy gjennomsnittlig bestillingsverdi, eller se hvor en bruker fikk problemer med å sende inn en bestilling.

Innholdet i denne artikkelen:

 

Konfigurasjon

For å se User ID-data i rapporten må du aktivere User ID-funksjonen i områdeinnstillingene.

Client ID-ene vises som standard i rapporten for områder som ikke har User ID aktivert. Finn ut mer om Client ID og User ID.

Se Brukerinnsikt-data

For å åpne Brukerinnsikt-rapporten:

 1. Logg på Google Analytics.
 2. Naviger til ønsket datautvalg.
 3. Åpne Rapporter.
 4. Velg Målgruppe > Brukerinnsikt.
Standard datatabell

For hver Client- eller User ID ser du følgende startdata:

 • økter
 • gj.sn. varighet av økten
 • fluktfrekvens
 • inntekt
 • transaksjoner
 • målkonverteringsfrekv.

Når du viser detaljert informasjon om en ID, ser du brukeranskaffelsesdatoen og -kanalen for brukeren, sammen med en aktivitetslogg som inneholder detaljer om hvilke handlinger brukeren utførte på nettstedet ditt per økt.

Øktsdata

Som standard ser du data for følgende:

 • Økter (levetidsverdi): Dette er de samlede øktene i løpet av brukerens levetid.
 • Øktvarighet (levetidsverdi): Dette er den gjennomsnittlige varigheten av økten i løpet av brukerens levetid.
 • Inntekter (levetidsverdi): Dette er de samlede inntektene i løpet av brukerens levetid.
 • Transaksjoner (levetidsverdi): Dette er de samlede transaksjonene i løpet av brukerens levetid.
 • Målfullføringer (levetidsverdi) og målverdi (LTV)

I ruten til venstre ser du også informasjon om følgende:

 • Client ID kontra User ID
 • dato for siste visning (datoen da brukeren sist startet en økt)
 • enhetskategori
 • enhetsplattform
 • anskaffelsesdato
 • kanal
 • kilde/medium
 • kampanje
Data for disse beregningene er tilgjengelig fra og med 17. desember 2016.

Bruk Filtrer etter-menyen for å legge til og fjerne datatyper:

Alternativer for datafilter

Du kan vise eller skjule enkeltøkter etter behov.

Skjulte og viste økter

Du kan vise enkeltaktiviteter for å se flere detaljer.

Enkeltaktiviteter vises

Lag segmenter

Du kan opprette et segment basert på en hvilken som helst kombinasjon av handlinger brukeren utførte, og deretter bruke segmentet på hele rapporten for å analysere den totale atferden for brukere som utførte de samme handlingene på nettstedet ditt.

Du kan bare bruke brukerbaserte segmenter på denne rapporten, og du kan bare bruke ett segment av gangen.

For å lage et segment:

 1. Velg handlingene du vil skal definere segmentet ...
  Øktsaktiviteter valgt for oppretting av segment
  ... og klikk deretter på Opprett segment for å åpne segmentgenereringsverktøyet.
  Segmentgenereringsverktøyet med øktsaktiviteter identifisert som betingelser
 2. Skriv inn et navn på segmentet, endre betingelsene etter behov, og velg om segmentet skal være tilgjengelig i alle datautvalg eller bare det gjeldende datautvalget, og om du vil bruke segmentet i rapporten når du lagrer det.
 3. Klikk på Lagre.

Når du bruker segmentet, ser du den første siden av rapporten med en liste over ID-er som oppfyller betingelsene.

Slett brukerdata

Du må ha redigeringstillatelse for å kunne slette data for enkeltbrukere.

Når du viser detaljert informasjon om en ID for å se data for en enkeltbruker, har du også muligheten til å slette dataene for den aktuelle brukeren fra rapporten og fra Analytics-systemet.

Slik sletter du dataene for enkeltbrukere:

Klikk på Slett bruker nederst i panelet til venstre.

Når det bes om sletting, blir alle dataene tilknyttet denne brukeridentifikatoren slettet fra rapporten om enkeltbrukeren innen 72 timer. Dataene slettes deretter fra Analytics-tjenerne i løpet av den neste slettesyklusen. Det er berammet sletting omtrent annenhver måned. Hvis du har eksportert disse dataene utenfor Google Analytics, anbefaler vi at du sletter dem der først.

Rapporter basert på tidligere samlede data (f.eks. antall brukere i Oversikt over målgrupper-rapporten) blir ikke berørt.

Finn ut mer om Google Analytics' praksis for databehandling og tiltak for å sørge for at data holdes sikre og konfidensielle.

Eksempler på bruk

Reager på bestemt atferd i et segment

Hvis andre rapporter indikerer at det er atferd som er verd å se nærmere på i et bestemt segment, kan du undersøke spesifikke brukere i segmentet for å få en dypere forståelse av hva som skjer. Hvis for eksempel rapporten Målgruppe > Oversikt viser at segmentet 18–24 har uvanlig høy fluktfrekvens eller lav gjennomsnittlig varighet på øktene sammenlignet med andre aldersgrupper, kan du bruke segmentet på Brukerinnsikt og deretter ta en titt på noen enkeltbrukere for å se om de avviser eller avslutter besøket på samme side eller sidegruppe.

En nærmere titt på innholdet kan komme til å vise at selv om grafikk og tekst fungerer bra for andre aldersgrupper, er de ikke spesielt relevante for segmentet 18–24. Det kan for eksempel være at ulike aldersgrupper kjøper samme joggesko som har vært i produksjon i hundre år, men at motivasjonen er fullstendig forskjellig. Segmentet 18–24 reagerer kanskje på at designen er unik i markedet, mens foreldrene deres handler av nostalgiske grunner. I slike tilfeller kan det være lurt å gi de ulike segmentene innhold på nettstedet som er relevant for kjøpsmotivasjonen deres.

I slike tilfeller kan du opprette hvert segment i Analytics, bruke dem på rapporten og eksportere ID-ene for de aktuelle segmentene. Du kan deretter tilpasse brukeropplevelsen på nettstedet basert på ID-ene, og sende hver gruppe til innholdet som er relevant for dem, fra annonsene dine.

Oppsalg

Etter hvert som du utvikler forholdet til kundene dine, kan det være du ønsker å utvikle mulighetene for at de går videre til høyere konverteringsnivåer. Når du har innsikt i kjøpsatferden til kundene på høyere nivå, har du muligheten til å lede neste kundegruppe inn på samme spor. Hvis du for eksempel har et reisebyrå som selger 8-, 10- og 15-dagers turer, kan det være at bare litt ekstra innsats kreves for at kunder som pleier kjøpe 10-dagers turer, oppgraderer til 15 dager.

I Brukerinnsikt-rapporten kan du undersøke hvordan mer verdifulle kunder bruker nettstedet, banene de følger, hva de bruker tid på og hvilke kampanjer de klikker på. Med denne informasjonen for hånden kan du begynne å tilpasse nettstedsopplevelsen for kundene på mellomnivået slik at du har med det samme innholdet og tilbudene som kundene på det høyeste nivået liker best.

I dette tilfellet oppretter du to segmenter: ett for kundene på mellomnivået, og ett for kundene på det høyeste nivået. Bruk segmentet for det høyeste nivået på Brukerinnsikt-rapporten, og undersøk atferden i brukerøktene for å se hvordan brukerne bruker nettstedet – hvilket innhold de er mest interessert i, og hvilket innhold som fører til konverteringer. Deretter bruker du segmentet for kundene på mellomnivået og eksporterer ID-ene deres. Bruk denne listen med ID-er til å tilpasse brukeropplevelsen deres på nettstedet slik at den samsvarer mer med opplevelsen til kundene på det høyeste nivået.

Du kan også bruke listen over ID-er du eksporterte, til å bygge opp en målgruppe med disse kundene på mellomnivået vise dem annonser for turpakkene på det høyere nivået.

Remarketing

Ved å undersøke atferd i enkeltøkter kan du se når brukerne ikke fullfører mål. Du kan for eksempel se når de legger til varer i handlekurven men ikke fullfører transaksjonen, eller når de kjøper ett produkt, men ikke det tilknyttede produktet de også så på (f.eks. de kjøpte hatten, men ikke skjerfet).

I slike tilfeller har du en perfekt remarketingmulighet overfor disse brukerne der du kan gi dem spesifikk informasjon knyttet til opplevelsen deres. Du kan for eksempel minne brukerne på nøyaktig hvilke produkter de forlot i handlekurven, eller hvis en bruker har kjøpt en hatt, kan du følge opp med annonser for et matchende skjerf.

Du kan opprette segmenter basert på den relevante atferden du identifiserer i Brukerinnsikt-rapporten, og deretter bruke disse segmentene som grunnlag for nye remarketingmålgrupper.

Tilpass kundeservicen

Hvis bedriften tilbyr avansert kundeservice, ser du en detaljert logg for hver bruker i Brukerinnsikt-rapporten, slik at kundeservicerepresentantene dine kan danne seg et tydeligere bilde av konteksten, og dermed gi bedre veiledning.

Hvis du for eksempel driver med eiendomsutleie, kan kundestøtterepresentanten se hvilke eiendommer brukere tidligere har leid, og hvilke eiendommer de kan ha sett på før de ringte kundeservice.

Identifiser persontyper

Hvis du utvikler persontyper som en del av markedsføringen din, undersøker du atferden til ulike segmenter slik at persontypene baseres på hvordan brukerne bruker nettstedet ditt.

Du kan for eksempel opprette segmenter med mannlige brukere i alderen 18–34 som tilhører ulike interessekategorier (f.eks. Ivrige investorer, Sportsinteresserte, Musikkelskere), bruke disse segmentene på rapporten og deretter se gjennom øktsaktiviteten for å se for eksempel hvilke produkter de ofte ser på sammenlignet med hvilke de kjøper, eller hvilke mål de fullfører oftere.

Teknikker

Eksporter ID-er

Når du segmenterer Brukerinnsikt-rapporten, har du en liste over alle ID-ene som er knyttet til det segmentet, som du kan eksportere.

 1. Bruk segmentet på rapporten.
 2. Bruk Eksportér-menyen til å velge et format for de eksporterte dataene.

Du kan slå sammen de eksporterte ID-ene med de lokale dataene dine.

Slå sammen lokale brukerdata og brukerdata fra nettet

Du har to alternativer her.

 1. Eksporter Analytics-dataene, og slå dem sammen med de lokale dataene (data innhentet utenfor Internett).
 2. Importer de lokale dataene dine, slik at de blir slått sammen med dataene dine i Analytics.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?