Lietotāju pārlūks

Atsevišķu lietotāju darbību izpēte sesijas līmenī
Dati pārskatam “Lietotāju pārlūks” ir pieejami, sākot ar 2016. gada 9. martu.
Pārskatā jūsu lietotajam kārtošanas kritērijam tiek rādīti pirmie 10 000 lietotāju.

Pārskatā “Lietotāju pārlūks” varat nošķirt un izpētīt atsevišķu lietotāju darbības, nevis apkopotas darbības. Atsevišķa lietotāja darbības ir saistītas ar Client ID vai User ID.

Apkopoto darbību izprašana ir svarīga, ja pārvaldāt vienumus, kas ir saistīti ar apjomīgu datplūsmu, piemēram, kampaņas, kuru mērķauditorija tiek atlasīta plašos ģeogrāfiskajos apgabalos. Savukārt atsevišķu lietotāju darbību izprašana ir svarīga, ja vēlaties personalizēt lietotāja pieredzi, gūt priekšstatu par konkrēta lietotāja pieredzi vai novērst ar to saistītās problēmas, piemēram, ja vēlaties analizēt tāda lietotāja darbības, kuram tiek konstatēta neparasti augsta vidējā pasūtījuma vērtība, vai noskaidrot, kas lietotājam radīja problēmas ar pasūtījuma veikšanu.

Šajā rakstā ietvertās tēmas

 

Iestatīšana

Lai pārskatā tiktu rādīti User-ID dati, īpašuma iestatījumos ir jāiespējo User-ID funkcija.

Īpašumiem, kuros nav iespējota User-ID funkcija, pārskatos pēc noklusējuma tiek rādīts Client-ID. Uzziniet vairāk par Client-ID un User-ID.

Izmantojot Analytics eksportēšanas opcijas, nevar eksportēt neatlasītu šī pārskata versiju.

Pārskata “Lietotāju pārlūks” datu skatīšana

Lai atvērtu pārskatu “Lietotāju pārlūks”, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Pierakstieties pakalpojumā Google Analytics.
 2. Pārejiet uz vajadzīgo skatu.
 3. Atveriet sadaļu Pārskati.
 4. Atlasiet Auditorija > Lietotāju pārlūks.
Noklusējuma datu tabula

Katram klienta vai lietotāja ID būs redzami tālāk minētie sākotnējie dati.

 • Sesijas
 • Vidējais sesijas ilgums
 • Atlēcienu līmenis
 • Ieņēmumi
 • Darījumi
 • Mērķa reklāmguvumu rādītājs

Detalizēti izpētot kādu ID, būs redzams iegūšanas datums un lietotāja kanāls, kā arī darbību žurnāls, kurā detalizēti aprakstīts, kādas darbības lietotājs veica jūsu vietnē katras sesijas laikā.

Sesijas dati

Pēc noklusējuma būs redzami tālāk minētie datu veidi.

 • Sesijas (KV): sesiju kopskaits visā periodā
 • Sesijas ilgums (KV): vidējais sesijas ilgums visā periodā
 • Ieņēmumi (KV): kopējie ieņēmumi visā periodā
 • Darījumi (KV): kopējie darījumi visā periodā
 • Mērķa izpildes (KV) un mērķa vērtība (KV)

Kreisajā rūtī tiks parādīta tālāk minētā informācija.

 • Client-ID/User-ID
 • Pēdējoreiz redzēts šajā datumā (kad lietotājs pēdējo reizi sāka sesiju)
 • Ierīces kategorija
 • Ierīces platforma
 • Iegūšanas datums
 • Kanāls
 • Avots/vide
 • Kampaņa
Šo metrikas veidu dati ir pieejami par periodu, sākot no 2016. gada 17. decembra.

Lai pievienotu vai noņemtu datu veidus, izmantojiet izvēlni Filtrēt pēc.

Datu filtrēšanas iespējas

Pēc nepieciešamības varat izvērst un sakļaut atsevišķas sesijas.

Sakļautas un izvērstas sesijas

Varat izvērst atsevišķas darbības, lai skatītu detalizētu informāciju.

Izvērsta atsevišķā darbība

Segmentu izveide

Varat izveidot segmentu, pamatojoties uz tādu darbību kombināciju, kuras veica lietotājs, un pēc tam lietot segmentu visā pārskatā, lai analizētu to lietotāju kopējo rīcību, kuri jūsu vietnē veica tādas pašas darbības.

Šajā pārskatā var lietot tikai lietotāja segmentus, un vienlaikus var lietot tikai vienu segmentu.

Lai izveidotu segmentu, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Atlasiet darbības, kuras vēlaties izmantot kā segmenta definīciju...
  Sesijas darbības, kas atlasītas segmenta izveidei
  ...pēc tam noklikšķiniet uz Izveidot segmentu, lai atvērtu segmentu veidotāju.
  Segmentu veidotājs ar sesiju darbībām, kuras noteiktas kā nosacījumi
 2. Ievadiet segmenta nosaukumu, mainiet nosacījumus (ja nepieciešams), izvēlieties, vai segments ir pieejams jebkurā vai tikai pašreizējā skatā, kā arī to, vai vēlaties lietot segmentu pārskatā pēc tā saglabāšanas.
 3. Noklikšķiniet uz Saglabāt.

Lietojot segmentu, pirmajā pārskata lapā tiek rādīts to ID saraksts, kuri atbilst šiem nosacījumiem.

Lietotāja datu dzēšana

Lai izdzēstu atsevišķu lietotāju datus, jums ir nepieciešamas rediģēšanas atļaujas.

Ja veiksiet ID lejupizpēti, lai skatītu atsevišķa lietotāja datus, jums tiks piedāvāta iespēja dzēst šī lietotāja datus no pārskata un Analytics sistēmas.

Lai dzēstu atsevišķa lietotāja datus, veiciet tālāk minētās darbības.

Kreisā paneļa apakšdaļā noklikšķiniet uz Dzēst lietotāju.

Pēc dzēšanas pieprasījuma saņemšanas ar šī lietotāja identifikatoru saistītie dati tiks noņemti no atsevišķu lietotāju pārskata 72 stundu laikā. Pēc tam nākamajā dzēšanas procesā dati tiks izdzēsti no Analytics serveriem. Dzēšanas procesi ir ieplānoti aptuveni reizi divos mēnešos. Ja šos datus esat eksportējis ārpus Google Analytics, iesakām tos vispirms izdzēst tur.

Pārskati, kuru pamatā ir iepriekš apkopoti dati (piemēram, lietotāju skaits pārskatā “Auditorijas kopsavilkums”), netiks ietekmēti.

Uzziniet vairāk par Google Analytics datu praksi un centieniem aizsargāt konfidencialitāti un datu drošību.

Lietošanas piemēri

Reaģēšana uz noteiktu rīcību segmentā

Ja citos pārskatos tiek norādītas nozīmīgas darbības pēc konkrēta segmenta, varat izpētīt noteiktus lietotājus attiecīgajā segmentā, lai detalizētāk izprastu notiekošo. Piemēram, ja pārskatā “Auditorija > Kopsavilkums” ir norādīts, ka segmentā Lietotāji no Brazīlijas ir neparasti augsts atlēcienu līmenis vai mazs vidējais sesijas ilgums salīdzinājumā ar citiem segmentiem, varat lietot šo segmentu pārskatā “Lietotāju pārlūks” un pēc tam skatīt datus par dažiem atsevišķiem lietotājiem, lai pārbaudītu, vai viņiem nav reģistrēts atlēciens vai iziešana no tās pašas lapas vai lapu grupas.

Rūpīgāk izpētot saturu, iespējams, konstatēsiet, ka grafika un kopētie kritēriji labi darbojas arī citos ģeogrāfisko datu segmentos un nav īpaši atbilstoši tieši segmentam Lietotāji no Brazīlijas.

Piemēram, sporta apavus, kuri ir ražošanā jau 100 gadu, iegādājas lietotāju grupas no dažādiem ģeogrāfiskajiem apgabaliem, tomēr tas tiek darīts pilnīgi atšķirīgu iemeslu dēļ. Lietotāji no Brazīlijas, iespējams, reaģē uz dizainu, kas pilnīgi atšķiras no pašlaik tirgū pieejamā piedāvājuma, bet lietotāji no ASV preci iegādājas nostalģisku iemeslu dēļ. Šādā gadījumā ieteicams atbalstīt šos atšķirīgos segmentus ar vietnes saturu, kas saistīts ar motivāciju iegādei.

Šādā gadījumā varat izveidot katru segmentu savā Analytics kontā, lietot to pārskatā un eksportēt attiecīgo segmentu identifikatorus. Pēc tam varat personalizēt vietnes lietošanas iespējas atbilstoši ID un novirzīt katru grupu no reklāmām uz atbilstošo saturu.

Piepārdošana

Attīstot izveidotās saistības ar klientiem, jūs vēlaties arī attīstīt iespējas, kas pārvietotu klientus uz augstāku reklāmguvumu līmeni. Ja izprotat, kā iepērkas augstākā līmeņa pircēji, varat virzīt nākamā līmeņa klientus pa to pašu ceļu. Piemēram, ja jums ir ceļojumu aģentūra, kurā tiek rezervēti 8, 10 un 15 dienu ilgi ceļojumi, iespējams, būs nepieciešams tikai pieticīgs pamudinājums, lai klienti, kuri parasti iegādājas 10 dienu ceļojumu, izvēlētos 15 dienu ilgu ceļojumu.

Izmantojot pārskatu “Lietotāju pārlūks”, varat uzzināt, kā vērtīgie klienti izmanto jūsu vietni, kādus ceļus viņi izmanto, kur pavada laiku jūsu vietnē un uz kurām reklāmām noklikšķina. Ja jums ir pieejama šāda informācija, varat sākt vietnes personalizēšanu vidējā līmeņa klientiem, iekļaujot to pašu saturu un piedāvājumus, ko visvairāk novērtē augstākā līmeņa klienti.

Šajā gadījumā izveidojiet divus segmentus: vienu ar vidējā līmeņa klientiem, bet otru – ar augstākā līmeņa klientiem. Pārskatā “Lietotāju pārlūks” lietojiet augstākā līmeņa segmentu un izpētiet sesiju darbības, lai uzzinātu, kā šie lietotāji izmanto jūsu vietni, — kādu saturu viņi izmanto visvairāk un kāds saturs nodrošina reklāmguvumus. Pēc tam lietojiet segmentu vidējā līmeņa klientiem un eksportējiet viņu ID. Izmantojiet šo ID sarakstu, lai personalizētu lietotāju pieredzi jūsu vietnē un šī pieredze precīzāk atbilstu augstākā līmeņa klientu pieredzei.

Varat arī šo eksportēto ID sarakstu izmantot, lai veidotu mērķauditoriju ar šiem vidējā līmeņa klientiem un rādītu viņiem reklāmas ar augstākas klases ekskursiju piedāvājumiem.

Atkārtotais mārketings

Izpētot atsevišķu sesiju darbības, varat uzzināt, kādos gadījumos lietotāji nespēj sasniegt iestatītos mērķus. Piemēram, varat noskaidrot, kad viņi pievieno preces pirkumu grozam, bet nepabeidz darījumu, vai kad viņi iegādājas vienu preci, bet ne papildu preci, ko arī skatīja (piemēram, lietotājs iegādājās cepuri, bet ne šalli).

Šādos gadījumos jums ir lieliska iespēja izmantot šiem lietotājiem atkārtoto mārketingu ar konkrētu informāciju, kas saistīta ar viņu pieredzi. Piemēram, varat atgādināt lietotājiem, kuras preces viņi atstājuši iepirkumu grozā, vai, ja lietotājs iegādājies cepuri, varat rādīt pieskaņotas šalles reklāmas.

Varat izveidot segmentus, kuru pamatā ir darbības, ko identificējāt pārskatā “Lietotāju pārlūks”, un pēc tam izmantot šos segmentus, lai izveidotu jaunas atkārtotā mārketinga auditorijas.

Klientu apkalpošanas personalizēšana

Ja jūsu uzņēmums piedāvā personalizētu klientu apkalpošanu, pārskatā “Lietotāju pārlūks” varat skatīt detalizētu vēsturi par katru lietotāju, lai jūsu klientu apkalpošanas dienesta darbinieki varētu izprast kontekstu un piedāvāt atbilstošu palīdzību.

Piemēram, ja nodarbojaties ar pielāgotu īpašumu nomāšanu, klientu apkalpošanas dienesta pārstāvis var skatīt, kādus īpašumus lietotāji ir nomājuši iepriekš un kurus īpašumus lietotāji, iespējams, skatīja, pirms sazinājās ar klientu apkalpošanas dienestu.

Personāžu noteikšana

Ja izmantojat tādu mārketinga paņēmienu kā personāžus, izpētiet darbības dažādos segmentos, lai šo personāžu izveides pamatā ņemtu vērā to, kā lietotāji mijiedarbojas ar jūsu vietni.

Piemēram, varat izveidot segmentus ar 18–34 gadus veciem vīriešiem, kuri katrs ietilpst atšķirīgā interešu kategorijā (piemēram, aizrautīgi investori, sporta fani, mūzikas cienītāji), lietot šos segmentus pārskatā un pēc tam pārskatīt sesiju darbības, lai iegūtu informāciju, piemēram, par to, kurus produktus viņi tikai apskata, salīdzinot ar produktiem, ko viņi iegādājas, vai kurus mērķus lietotāji sasniedz biežāk.

Paņēmieni

ID eksportēšana

Segmentējot pārskatu “Lietotāju pārlūks”, jūs iegūstat visu ar attiecīgo segmentu saistīto ID sarakstu, ko varat eksportēt.

 1. Lietojiet segmentu pārskatā.
 2. Izmantojiet izvēlni Eksportēt, lai izvēlētos eksportēto datu formātu.

Pēc tam varat apvienot eksportētos ID ar bezsaistes datiem.

Lietotāju tiešsaistes un bezsaistes datu apvienošana

Jums ir divas iespējas.

 1. Eksportējiet Analytics datus un bezsaistē apvienojiet tos ar bezsaistes datiem.
 2. Importējiet bezsaistes datus un ļaujiet pakalpojumam Analytics apvienot tos ar jūsu Analytics datiem.
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?