Naudotojo naršyklė

Atskirų naudotojų elgsenos nagrinėjimas seanso lygiu.
Naudotojo naršyklės ataskaitos duomenys yra pasiekiami nuo 2016 m. kovo 9 d.
Ataskaitoje rodomi pirmieji 10 000 naudotojų pagal pritaikytą rūšiavimo kriterijų.

Naudotojo naršyklės ataskaita leidžia atskirti ir išanalizuoti atskirų naudotojų, o ne apibendrintą elgseną. Atskirų naudotojų elgsena yra siejama su kliento ID arba naudotojo ID.

Apibendrintą elgseną svarbu suprasti tada, kai valdote dideles veiklas, pavyzdžiui, kampanijas, kurios taikomos didelėms geografinėms vietovėms. Atskirų naudotojų elgseną svarbu suprasti, kai norite suasmeninti naudotojo patirtį arba gauti įžvalgų apie konkrečią naudotojo patirtį ar išspręsti su ja susijusias problemas: pavyzdžiui, jei norite analizuoti naudotojo, kurio vidutinė užsakymų vertė yra neįprastai aukšta, elgseną arba sužinoti, kurioje vietoje naudotojas susidūrė su problema pateikdamas užsakymą.

Šiame straipsnyje pateiktos toliau nurodytos skiltys.

 

Sąranka

Jei norite ataskaitoje matyti naudotojo ID duomenis, savo nuosavybės nustatymuose turite įgalinti naudotojo ID funkciją.

Pagal numatytuosius nustatymus ataskaitoje rodomi tų nuosavybių, kuriose nėra įgalintas naudotojo ID, klientų ID. Sužinokite daugiau apie kliento ID ir naudotojo ID.

Naudodami „Analytics“ eksportavimo parinktis, negalite eksportuoti neatrinktos šios ataskaitos versijos.

Naudotojo tyrėjo duomenų peržiūra

Norėdami atidaryti Naudotojo naršyklės ataskaitą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Prisijunkite prie „Google Analytics“.
 2. Eikite į savo peržiūrą.
 3. Atidarykite skiltį „Ataskaitos“.
 4. Pasirinkite Auditorija > Naudotojo naršyklė.
Numatytųjų duomenų lentelė

Matysite tokius pradinius kiekvieno kliento ar naudotojo ID duomenis:

 • Seansai
 • Vid. seanso trukmė
 • Atmetimo rodiklis
 • Pajamos
 • Operacijos
 • Tikslo konversijos rodiklis

Kai detalizuojate ID, matote naudotojo įsigijimo datą ir kanalą, taip pat veiklos žurnalą, kuriame pateikiama išsami informacija apie tai, kokius veiksmus atliko naudotojas jūsų svetainėje kiekvieno seanso metu.

Seanso duomenys

Pagal numatytuosius nustatymus matote toliau nurodytus duomenis.

 • Seansai (VLR): bendras seansų per visą naudotojo laikotarpį skaičius.
 • Seanso trukmė (VLR): vidutinė seanso trukmė per visą naudotojo laikotarpį.
 • Pajamos (VLR): bendros pajamos per visą naudotojo laikotarpį.
 • Operacijos (VLR): bendras operacijų per visą naudotojo laikotarpį skaičius.
 • Įgyvendinti tikslai (VLR) ir tikslo vertė (VLR).

Kairiojoje srityje taip pat bus pateikta toliau nurodyta informacija.

 • „Client ID“ / „User ID“
 • Data, kada paskutinį kartą matyta (kada naudotojas paskutinį kartą inicijavo seansą)
 • Įrenginio kategorija
 • Įrenginio platforma
 • Įgijimo data
 • Kanalas
 • Šaltinis / terpė
 • Kampanija
Šios metrikos duomenys pasiekiami nuo 2016 m. gruodžio 17 d.

Norėdami pridėti ir pašalinti duomenų tipus, naudokite meniu Filtruoti pagal.

Duomenų filtro parinktys

Galite pagal poreikį išskleisti ir sutraukti atskirus seansus.

Sutraukti ir išskleisti seansai

Norėdami pamatyti daugiau išsamios informacijos galite išskleisti atskiras veiklas.

Išskleista atskira veikla

Segmentų kūrimas

Galite sukurti segmentą pagal bet kokį naudotojo atliktų veiksmų derinį ir pritaikę segmentą visai ataskaitai išanalizuoti bendrą naudotojų, kurie atliko tokius pačius veiksmus jūsų svetainėje, elgseną.

Šioje ataskaitoje galite pritaikyti tik naudotojais pagrįstus segmentus ir tik po vieną segmentą vienu metu.

Jei norite sukurti segmentą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Pasirinkite veiksmus, kurie bus segmento apibrėžimas...
  Seanso veiksmai, pasirinkti segmentui kurti
  ...tada spustelėkite Sukurti segmentą ir atidarykite segmentų kūrimo priemonę.
  Segmentų kūrimo priemonė su seanso veiksmais, kurie nustatyti kaip sąlygos
 2. Įveskite segmento pavadinimą, jei reikia, pakeiskite sąlygas, pasirinkite, ar segmentas yra pasiekiamas bet kuriame, ar tik dabartiniame rodinyje, ir ar norite taikyti segmentą ataskaitai po to, kai jį išsaugosite.
 3. Spustelėkite Išsaugoti.

Kai taikote segmentą, matysite pirmąjį ataskaitos puslapį su šias sąlygas atitinkančių ID sąrašu.

Naudotojo duomenų ištrynimas

Norint ištrinti atskirų naudotojų duomenis reikalingas redagavimo leidimas.

Kai įsigilinate į ID norėdami peržiūrėti atskiro naudotojo duomenis, taip pat pateikiama parinktis ištrinti to naudotojo duomenis iš ataskaitos ir „Analytics“ sistemos.

Kad ištrintumėte atskiro naudotojo duomenis, atlikite nurodytus veiksmus.

Kairiojo skydelio apačioje spustelėkite Ištrinti naudotoją.

Pateikus prašymą dėl ištrynimo, su šio naudotojo identifikatoriumi susiję duomenys bus pašalinti iš individualaus naudotojo ataskaitos per 72 val., tada ištrinti iš „Analytics“ serverių kito trynimo proceso metu. Trynimo procesai suplanuoti maždaug kas du mėnesius. Jei eksportavote šiuos duomenis ne sistemoje „Google Analytics“, rekomenduojame juos pirmiausia ten ištrinti.

Tai neturės įtakos ataskaitoms, sudarytoms remiantis apibendrintais duomenimis (pvz., naudotojų skaičiui auditorijos apžvalgos ataskaitoje).

Sužinokite daugiau apie „Google Analytics“ duomenų praktiką ir įsipareigojimą užtikrinti duomenų konfidencialumą ir saugą.

Naudojimo atvejai

Reagavimas į konkrečią elgseną segmente

Jei kitose ataskaitose matoma konkretaus segmento naudinga elgsena, galite išanalizuoti konkrečius to segmento naudotojus, kad geriau suprastumėte, kas vyksta. Pavyzdžiui, jei ataskaitoje Auditorija > Apžvalga rodoma, kad 18–24 m. naudotojų segmente yra neįprastai aukštas atmetimo rodiklis arba trumpa vidutinė seanso trukmė, palyginti su kitomis amžiaus grupėmis, galite tą segmentą taikyti Naudotojo naršyklėje ir peržiūrėti atskirus naudotojus, kad pamatytumėte, ar jie atmetami, ar išeina iš to paties puslapio ar puslapių grupės.

Atidžiau išnagrinėjus turinį, gali paaiškėti, kad grafika ir kopijavimas, tinkantys vienoms amžiaus grupėms, nėra itin aktualūs 18–24 m. segmentui. Pavyzdžiui, skirtingos amžiaus grupės gali pirkti tokius pačius, jau 100 metų rinkoje esančius sportinius batelius, bet daryti tai dėl visiškai skirtingų priežasčių. 18–24 m. segmentas gali reaguoti į naują unikalų dizainą, kuris išsiskiria iš kitų, esančių rinkoje, o jų tėvai perka dėl nostalgijos. Tokiu atveju turėtumėte palaikyti šiuos skirtingus segmentus, pateikdami svetainėje turinį, kuris atitiktų jų pirkimo stimulus.

Tokiais atvejais kaip šis sistemoje „Analytics“ galite sukurti kiekvieną segmentą, taikyti jį ataskaitoje ir eksportuoti to segmento ID. Tada, atsižvelgdami į ID, galite suasmeninti lankymosi svetainėje patirtį ir nukreipti kiekvieną grupę į atitinkamą skelbimų turinį.

Papildomas pardavimas

Formuodami tęstinius ryšius su klientais taip pat kurkite galimybes, kurios leis perkelti juos į aukštesnį konversijos lygį. Kai suprasite, kaip perka jūsų aukštesniojo lygio klientai, galėsite tokiu pačiu būdu paskatinti ir kito lygio klientus. Pavyzdžiui, jei esate kelionių agentūra, kurioje užsakomos 8, 10 ir 15 dienų kelionės, gali prireikti nedidelių pastangų, kad klientai, kurie paprastai įsigyja 10 dienų ekskursijas, įsigytų 15 dienų kelionę.

Naudotojo naršyklės ataskaita leidžia išanalizuoti, kaip vertingiausi naudotojai elgiasi jūsų svetainėje, kokius kelius jie renkasi, kur leidžia laiką, kokias akcijas spusteli. Turėdami šią informaciją, galite suasmeninti lankymosi svetainėje patirtį vidutinio lygio klientams, įtraukdami tokį turinį ir pasiūlymus, kokius labiausiai mėgsta jūsų aukščiausio lygio klientai.

Tokiu atveju sukurkite du segmentus: vieną iš savo vidutinio lygio klientų ir vieną iš aukščiausio lygio klientų. Taikykite aukščiausio lygio segmentą Naudotojo naršyklės ataskaitoje ir išanalizuokite seanso elgseną, kad sužinotumėte, kokius veiksmus tie naudotojai atlieka jūsų svetainėje – kokį turinį daugiausia peržiūri, koks turinys veda į konversijas. Tada taikykite vidutinio lygio klientų segmentą ir eksportuokite jų ID. Pasinaudodami gautu ID sąrašu suasmeninkite svetainės turinį, kad jis labiau atitiktų jūsų aukščiausio lygio klientų patirtį.

Šį eksportuotą ID sąrašą taip pat galite naudoti norėdami sukurti vidutinio lygio klientų auditoriją, kad galėtumėte teikti jiems aukštesnės klasės kelionių paketų skelbimus.

Pakartotinė rinkodara

Analizuodami atskirų seansų elgseną galite pamatyti, kada naudotojams nepavyksta iki galo pasiekti tikslų. Pavyzdžiui, galite matyti, kai jie prideda prekių į savo krepšelius, tačiau neužbaigia operacijų, arba įsigyja vieną prekę, bet nenuperka papildomos prekės, kurią taip pat peržiūrėjo (pvz., jie įsigijo skrybėlę, bet ne šaliką).

Tokiais atvejais turite puikias galimybes tokiems naudotojams taikyti pakartotinę rinkodarą, nes turite konkrečios informacijos, susijusios su jų patirtimi. Pavyzdžiui, galite priminti naudotojams, kurias prekes jie paliko savo krepšeliuose. Arba, jei naudotojas įsigijo kepurę, galite pateikti skelbimų su derančia skarele.

Naudotojo tyrėjo ataskaitoje galite kurti segmentus, pagrįstus pastebėta atitinkama elgsena, tada naudoti šiuos segmentus kaip naujų pakartotinės rinkodaros auditorijų pagrindą.

Klientų aptarnavimo suasmeninimas

Jei jūsų įmonė teikia aukšto lygio klientų aptarnavimą, Naudotojo naršyklės ataskaitoje matysite išsamią kiekvieno naudotojo istoriją, kad jūsų klientų aptarnavimo atstovai galėtų suprasti kontekstą ir teikti informuotą pagalbą.

Pavyzdžiui, jei užsiimate nekilnojamojo turto nuoma, klientų aptarnavimo atstovas gali matyti, kokias patalpas naudotojai nuomojosi praeityje ir kokias apžiūrėjo prieš skambindami klientų aptarnavimo tarnybai.

Asmenybių atpažinimas

Jeigu savo rinkodaroje kuriate asmenybes, išanalizuokite skirtingų segmentų elgseną, kad tos asmenybės būtų pagrįstos naudotojų veiksmais svetainėje.

Pavyzdžiui, galite sukurti 18–34 m. vyrų segmentus, kurių kiekvienas patenka į skirtingas pomėgių kategorijas (pvz., aistringi investuotojai, sporto aistruoliai, muzikos mylėtojai), taikyti šiuos segmentus ataskaitoje ir tada peržiūrėti seanso veiksmus, kad pamatytumėte, kokius produktus jie tik peržiūri, o kokius perka, arba kokius tikslus jie dažniausiai pasiekia.

Technologijos

ID eksportavimas

Kai segmentuojate Naudotojo naršyklės ataskaitą, turite visų su tuo segmentu susijusių ID sąrašą, kurį galite eksportuoti.

 1. Taikykite segmentą ataskaitoje.
 2. Naudokite meniu Eksportuoti, kad galėtumėte pasirinkti eksportuojamų duomenų formatą.

Tada galite sujungti eksportuotus ID su savo autonominiais duomenimis.

Internetinių ir autonominių duomenų apie naudotojus sujungimas

Turite dvi galimybes.

 1. Eksportuoti „Analytics“ duomenis ir sujungti juos neprisijungę su autonominiais duomenimis.
 2. Importuoti autonominius duomenis ir leisti „Analytics“ sujungti juos su jūsų „Analytics“ duomenimis.
Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?