Felhasználólista

Az egyedi felhasználók viselkedésének vizsgálata a munkamenet szintjén
A Felhasználólista jelentés számára 2016. március 9-től kezdve állnak rendelkezésre adatok.
A jelentés az első 10 000 felhasználót jeleníti meg a megadott rendezési feltétel szerint.

A Felhasználólista jelentés használatával az összegzett felhasználói viselkedés vizsgálata helyett elkülönítheti és egyedileg vizsgálhatja az egyes felhasználók viselkedését. Az egyedi felhasználói viselkedés a Client ID vagy a User ID azonosítóhoz van társítva.

Az összesített viselkedés megértése akkor fontos, amikor nagyobb volumenű műveleteket – például nagy földrajzi területeket megcélzó kampányokat – kell kezelni. Az egyedi viselkedés elemzésére ezzel szemben akkor van szükség, ha személyre szeretné szabni a felhasználói élményt, esetleg egy adott felhasználó által tapasztalt élményről szeretne többet megtudni, illetve egy adott felhasználó által észlelt hibát kell megoldani. Ilyen helyzet lehet például, ha egy felhasználó esetén szokatlanul magas az átlagos megrendelési érték, vagy ha egy felhasználónak valamilyen problémája támad a rendeléssel.

A cikk tartalma:

 

Beállítás

A User-ID azonosítóhoz tartozó adatok jelentésben való megjelenítéséhez aktiválni kell a User-ID funkciót a tulajdonbeállításokban.

A jelentésben alapértelmezetten megjelenik azoknak a tulajdonoknak a Client ID azonosítója, amelyek esetében nincs aktiválva a User-ID azonosító. További információ a Client ID és a User ID azonosítóról.

A jelentés mintavétel nélküli változatát nem exportálhatja az Analytics exportálási lehetőségeinek használatával.

A Felhasználólista adatainak megtekintése

A Felhasználólista jelentés megnyitása:

 1. Jelentkezzen be a Google Analytics szolgáltatásba.
 2. Navigáljon a nézethez.
 3. Nyissa meg a Jelentések lapot.
 4. Válassza a Közönség > Felhasználólista lehetőséget.
Alapértelmezett adattáblázat

Minden Client-ID és User-ID esetén a következő adatok jelennek meg első alkalommal:

 • Munkamenetek
 • Munkamenet átlagos hossza
 • Visszafordulási arány
 • Bevétel
 • Tranzakciók
 • Célkonverziós ráta

Az azonosítók további részleteinek megtekintésekor láthatja az akvizíció dátumát és a felhasználó csatornáját, valamint megjelenik egy tevékenységnapló is, amelyben a felhasználó által az egyes munkamenetek során a webhelyen végzett műveletek részletezése látható.

Munkamenetadatok

Alapértelmezés szerint a következő adatok jelennek meg:

 • Munkamenetek (LTV (Élettartamra vetített érték)): A felhasználó élettartamának összes munkamenete
 • Munkamenet időtartama (LTV (Élettartamra vetített érték)): A felhasználó élettartamának átlagos munkamenet-időtartama
 • Bevétel (LTV (Élettartamra vetített érték)): A felhasználó élettartama alatti teljes bevétel
 • Tranzakciók (LTV (Élettartamra vetített érték)): A felhasználó élettartama alatti összes tranzakció
 • Cél teljesülései (LTV (Élettartamra vetített érték)) és Cél értéke (LTV (Élettartamra vetített érték))

A bal oldali panelen az alábbiakról találhat információkat:

 • Client ID/User ID
 • A dátum, amikor utoljára aktív volt a felhasználó (amikor utoljára munkamenetet indított)
 • Eszközkategória
 • Eszközplatform
 • Ügyfélszerzés időpontja
 • Csatorna
 • Forrás/médium
 • Kampány
Ezeknek a mutatóknak az adatai 2016. december 17-től állnak rendelkezésre.

Az adattípusok hozzáadására és eltávolítására a Szűrés alapja: menü használatával van lehetőség:

Adatszűrési lehetőségek

Az egyedi munkameneteket igény szerint összecsukhatja és kibonthatja.

Összecsukott és kibontott munkamenetek

Az egyes tevékenységeket kibontva tekinthet meg további részleteket velük kapcsolatban.

Az egyes tevékenységek kibontva

Szegmensek létrehozása

Szegmensek a felhasználók által végzett bármely tevékenységek kombinációja alapján létrehozhat, majd a szegmenst az egész jelentésre alkalmazva elemezheti az adott tevékenységeket a webhelyen elvégző felhasználók kollektív tevékenységét.

A jelentésre csak felhasználóalapú szegmensek alkalmazhatók, továbbá egyszerre csak egy szegmens alkalmazására van lehetőség.

Szegmens létrehozása:

 1. Válassza ki a szegmens definíciójaként használni kívánt műveleteket...
  A szegmenslétrehozáshoz kiválasztott, munkamenetek során végzett tevékenységek
  ...majd kattintson a Szegmens létrehozása lehetőségre a Szegmensépítő megnyitásához.
  A Szegmensépítő a feltételként megadott munkamenetbeli tevékenységekkel
 2. Adjon nevet a szegmensnek; szükség esetén módosítsa a feltételeit; válassza ki, hogy a szegmens bármely nézetben vagy csak a jelenlegi nézetben álljon rendelkezésre, végül pedig azt, hogy a mentése után a szegmenst alkalmazni szeretné-e a jelentésre.
 3. Kattintson a Mentés gombra.

A szegmens alkalmazásakor a jelentés első oldalán a feltételeknek megfelelő azonosítók listája jelenik meg.

Felhasználói adatok törlése

Szerkesztési jogosultsággal kell rendelkeznie az egyes felhasználók adatainak törléséhez.

Amikor lebontja az adatokat egy azonosító szerint, hogy lássa egy egyedi felhasználó adatait, akkor lehetősége van arra, hogy törölje a felhasználó adatait a jelentésből és az Analytics rendszerből.

Egy egyedi felhasználó adatainak törléséhez:

A bal oldali panel alján kattintson a Felhasználó törlése lehetőségre.

A törlés kérelmezését követően 72 órán belül eltávolítunk minden olyan adatot az egyedi felhasználói jelentésből, amely a vonatkozó felhasználói azonosítóhoz tartozik. Ezt követően az adatokat a következő törlési folyamat alkalmával töröljük az Analytics szervereiről. A törlési folyamatokat megközelítőleg két havonta hajtjuk végre. Ha ezeket az adatokat a Google Analytics szolgáltatáson kívül exportálta, akkor azt javasoljuk, hogy először ott törölje az adatokat.

A korábban összesített adatokon alapuló jelentéseket (például a Közönség áttekintése jelentésben a felhasználók számát) ez nem érinti.

További információ a Google Analytics adatkezelési gyakorlatáról, valamint az adatok titkosságának és biztonságának megőrzése iránti elkötelezettségéről.

Használati esetek

Válaszadása a szegmensen belüli megadott viselkedésre

Ha más jelentések valamilyen figyelemre érdemes viselkedést jeleznek egy adott szegmens esetén, akkor az adott szegmensbeli adott felhasználókat megvizsgálva pontosabb képet kaphat arról, mi is történik. Ha például a Közönség > Áttekintés jelentés azt jelzi, hogy a 18–24 éves szegmensben a többi korcsoporthoz képest szokatlanul magas a visszafordulási arány, esetleg szokatlanul rövid az átlagos munkamenethossz, akkor a szegmenst érdemes megvizsgálni a Felhasználólista segítségével, és megtekinteni néhány egyedi felhasználót annak kiderítése érdekében, hogy ugyanazon oldal vagy oldalcsoport esetén fordulnak-e vissza vagy lépnek ki.

A tartalom tüzetesebb vizsgálata során kiderülhet, hogy a míg a grafika és a szöveg más korcsoportok esetén jól működik, addig a 18–24 éves szegmens számára nem kifejezetten releváns. Előfordulhat például, hogy egy 100 éve folyamatosan gyártott sportcipő teljesen különböző korcsoportok között is népszerű, de más-más okból. A 18–24 korcsoport például a piacon lévő többi termék közül egyediségével kitűnő darabot lát benne, míg a szüleik nosztalgikus érzelmeket táplálnak iránta. Ebben az esetben érdemes a különböző szegmensbe tartozó felhasználókat a saját vásárlási motivációinak megfelelő tartalommal megszólítani.

A fenti esetben létrehozhatja az egyes szegmenseket az Analytics rendszerben, alkalmazhatja őket a jelentésre, majd exportálhatja az adott szegmens azonosítóit. Ezután a webhely nyújtotta élményeket a különböző azonosítók alapján szabhatja személyre, az egyes csoportokat a számukra releváns tartalomra irányíthatja a hirdetésekkel.

Felülértékesítés

Amikor már folyamatos kapcsolatot alakított ki ügyfeleivel, bizonyára Önben is felmerül annak az igénye, hogy lehetőséget biztosítson a magasabb szintű konverziókra. A nagyobb értékű vásárlásokat lebonyolító ügyfelek vásárlási szokásainak megértése révén lehetőség nyílik arra, hogy más felhasználókat is erre az útra tereljen. Egy olyan utazási iroda esetén például, amely 8, 10 és 15 napos nyaralásokat értékesít, valószínűleg kisebb erőfeszítéssel is meggyőzhetők a 10 napos nyaralásokra előfizető ügyfelek arról, hogy inkább 15 napos útra fizessenek be.

A Felhasználólista jelentés segítségével megvizsgálható, milyen tevékenységeket végeznek az értékesebb ügyfelek a webhelyen, milyen útvonalat követnek, hol töltenek több időt, illetve milyen promóciókra kattintanak. Ezek alapján az információk alapján megkezdheti a webhely által a közepes értékű ügyfelek számára nyújtott élmény személyre szabását, és ugyanazokat a tartalmakat és ajánlatokat jelenítheti meg számukra, amelyeket a legértékesebb ügyfelek is előnyben részesítenek.

Ebben az esetben két szegmenst érdemes létrehozni: egyet a közepes értékkel bíró ügyfelek számára, egyet pedig a legértékesebb ügyfelek számára. Alkalmazza a legértékesebb ügyfelek szegmensét a Felhasználólista jelentésre, és vizsgálja meg a munkamenet alatt tanúsított viselkedést. Ennek alapján megismerheti, hogyan végeznek a felhasználók tevékenységeket a webhelyen – azaz mely tartalmakkal lépnek leggyakrabban interakcióban, illetve mely tartalmak váltják ki a legtöbb konverziót. Ezután töltse be a jelentésbe a közepes értékű ügyfelek szegmensét, és exportálja azonosítóikat. Az azonosítók listája alapján szabja személyre a webhelyen számukra biztosított élményt úgy, hogy jobban hasonlítson a legértékesebb ügyfelek által tapasztaltra.

Az exportált azonosítók listájából létrehozhatja a közepes értékű ügyfelek közönségét is, és megjelenítheti számukra az értékesebb utazások hirdetéseit.

Remarketing

A munkamenet során tanúsított egyedi viselkedés vizsgálatával megtudhatja, hogy a felhasználók mikor és miért nem teljesítik a célokat. Láthatja például, hogy mikor tesznek cikkeket a kosarukba úgy, hogy végül nem vásárolják meg őket, illetve mikor vásárolnak úgy termékeket, hogy a megtekintett kiegészítő terméket nem vásárolják meg (például csak a kalapot veszik meg, a sálat nem).

Ezek az esetek nagyszerű lehetőséget nyújtanak a felhasználók élményeihez kapcsolódó releváns információkkal végzett remarketingre. Emlékeztetheti például őket arra, hogy milyen cikkeket hagytak a kosarukban, vagy éppen a megvásárolt kalaphoz illő sálat reklámozhat nekik.

A Felhasználólista jelentésben azonosított releváns viselkedés alapján szegmenseket hozhat létre, majd ezeket a szegmenseket új remarketingközönségek alapjaként használhatja fel.

Az ügyfélszolgálat testreszabása

Ha a vállalkozás ügyfélszolgálata olyan modellt követ, amelyben sokat és személyre szabottan foglalkoznak az ügyfelekkel, akkor a Felhasználólista jelentés használatával részletesen megtekinthetők a felhasználók előzményei, ezek alapján pedig az ügyfélszolgálati munkatársak minden felhasználót a megfelelő kontextusban láthatnak, valamint személyre szabott segítséget nyújthatnak számukra.

Ha például a vállalkozás személyre szabott ingatlanbérbeadással foglalkozik, akkor az ügyfélszolgálati munkatársak megtekinthetik az adott ügyfél által korábban bérelt ingatlanokat, valamint azokat is, amelyeket az ügyfélszolgálat hívása előtt megtekintett.

Az ügyfélkarakterek meghatározása

Ha a marketingstratégia részeként ügyfélkaraktereket állít össze, akkor vizsgálja meg több különböző szegmens viselkedését is annak érdekében, hogy az ügyfélkarakterek a felhasználók webhellyel végzett tényleges tevékenységei alapján tudja megalkotni.

Létrehozhatja például a 18–34 éves férfi felhasználók szegmenseit, amelyek mind különböző érdeklődési kategóriákba tartoznak (pl. mohó befektetők, sportbarátok, zenerajongók), e szegmenseket alkalmazhatja a jelentésre, majd áttekintheti a munkamenet során tanúsított tevékenységüket többek között annak kiderítéséhez, hogy melyek azok a termékek, amelyeket csak megtekintenek, illetve melyeket azok, amelyeket meg is vásárolnak, vagy éppen milyen célokat teljesítenek gyakrabban.

Technikák

Az azonosítók exportálása

A Felhasználólista jelentés szegmensekre osztásakor az egyes szegmensekhez mindig tartozik egy, az adott szegmenshez tartozó azonosítókat felsoroló, exportálható lista.

 1. Alkalmazza a szegmenst a jelentésre.
 2. Az Exportálás menüben válassza ki az exportált adatok formátumát.

Az exportált azonosítókat ezután egyesítheti az offline adatokkal.

A felhasználókról gyűjtött online és offline adatok egyesítése

Ehhez az alábbi két lehetőség áll rendelkezésére:

 1. Az Analytics-adatok exportálása, majd offline egyesítése az offline adatokkal.
 2. Az offline adatok importálása, majd az offline és az Analytics-adatok egyesítése az Analytics szolgáltatásban.
Hasznosnak találta?
Hogyan fejleszthetnénk?