Käyttäjähallinta

Yksittäisen käyttäjän käyttäytymisen tarkastelu istuntotasolla.
Käyttäjähallintaraportin tiedot ovat saatavilla 9.3.2016 alkaen.
Raportissa näytetään käytettävien lajitteluehtojen mukaiset ensimmäiset 10 000 käyttäjää.

Käyttäjähallintaraportissa voit eritellä ja tarkastella yksittäisen käyttäjän käyttäytymistietoja koontitietojen sijaan. Yksilöllisiin käyttäytymistietoihin on liitetty joko Client ID tai User ID.

Käyttäytymisen koontitietojen ymmärtäminen on tärkeää, kun hallinnoit suuria kokonaisuuksia, kuten kampanjoita, jotka kohdistavat mainonnan laajoille maantieteellisille alueille. Yksilöllisen käyttäytymisen ymmärtäminen on tärkeää, kun haluat räätälöidä käyttökokemuksen tai kun kyse on yksittäisen käyttökokemuksen tiedonkeruusta tai vianetsinnästä esimerkiksi silloin, kun haluat analysoida sellaisen käyttäjän käyttäytymistä, jonka keskimääräinen tilauksen arvo on epätavallisen korkea tai haluat nähdä, missä tilauksen vaiheessa käyttäjä kohtasi ongelmia.

Artikkelin aiheet:

 

Asetukset

Jotta käyttäjätunnusdata näkyy raportissa, sinun on otettava User-ID käyttöön verkko-omaisuuden asetuksissa.

Client-ID:t näkyvät raportissa oletuksena sellaisten omaisuuksien kohdalla, joissa User-ID ei ole käytössä. Lue lisää Client-ID:sta ja User-ID:sta.

Et voi viedä tätä raporttia ilman otosta Analyticsin vientivaihtoehtoja käyttämällä.

Käyttäjäkartoitusdatan katsominen

Voit avata Käyttäjähallintaraportin seuraavalla tavalla:

 1. Kirjaudu Google Analyticsiin.
 2. Siirry näkymääsi.
 3. Avaa Raportit.
 4. Valitse Yleisö > Käyttäjähallinta.
Datataulukon oletusnäkymä

Seuraavat lisätiedot näkyvät jokaisen asiakas- tai käyttäjätunnuksen kohdalla:

 • Istunnot
 • Istunnon keskimääräinen kesto
 • Välitön poistuminen prosenteissa
 • Tulo
 • Tapahtumat
 • Tavoitteen konversioprosentti

Kun tarkastelet tunnusta yksityiskohtaisemmin, näet käyttäjäkohtaisen hankintapäivämäärän ja kanavan. Näet myös toimintalogin, josta ilmenee, mitä valintoja käyttäjä teki sivustollasi kunkin istunnon aikana.

Istunnon tiedot

Oletuksena näkyvä data:

 • Istunnot (elinkaariarvo): istuntojen kokonaismäärä käyttäjän elinkaaren ajalta
 • Istunnon kesto (elinkaariarvo): istuntojen keskimääräinen kesto käyttäjän elinkaaren ajalta
 • Tulot (elinkaariarvo): kokonaistulot käyttäjän elinkaaren ajalta
 • Tapahtumat (elinkaariarvo): tapahtumien kokonaismäärä käyttäjän elinkaaren ajalta
 • Tavoitteen toteutumiset (elinkaariarvo) ja Tavoitteen arvo (elinkaariarvo)

Vasemmanpuoleisessa paneelissa näkyvät tiedot:

 • Client-ID tai User-ID
 • Viimeksi nähty (päivä, jolloin käyttäjä on viimeksi aloittanut istunnon)
 • Laiteluokka
 • Laitealusta
 • Hankintapäivä
 • Kanava
 • Liikenteen lähde / tulotapa
 • Kampanja
Näitä mittareita koskeva data on kerätty 17.12.2016 alkaen.

Voit lisätä tai poistaa datatyyppejä käyttämällä Suodatusperuste-valikkoa:

Datasuodattimen vaihtoehdot

Voit tarvittaessa laajentaa ja tiivistää yksittäisiä istuntoja.

Tiivistetyt ja laajennetut istunnot

Voit tarkastella lisätietoja laajentamalla yksittäisiä tapahtumia.

Yksittäinen tapahtuma laajennettuna

Segmenttien luominen

Voit luoda segmentin minkä tahansa käyttäjän tekemien valintojen yhdistelmän pohjalta. Voit käyttää segmenttiä koko raportissa ja analysoida samoja valintoja sivustollasi tehneiden käyttäjien kollektiivista käyttäytymistä.

Voit käyttää tässä raportissa vain käyttäjäpohjaisia segmenttejä ja vain yhtä segmenttiä kerrallaan.

Segmentin luominen:

 1. Valitse valinnat, joita haluat käyttää segmentin määritelmänä.
  Segmentin luomista varten valitut istunnon valinnat
  Avaa sitten segmenttien rakennustyökalu klikkaamalla Luo segmentti.
  Segmenttien rakennustyökalu, jossa istunnon valinnat on määritetty ehdoiksi
 2. Anna segmentille nimi, muokkaa tarvittaessa ehtoja ja valitse, onko segmentti käytettävissä kaikissa näkymissä vai vain nykyisessä näkymässä. Valitse myös, haluatko käyttää segmenttiä raportissa tallennuksen jälkeen.
 3. Klikkaa Tallenna.

Kun otat segmentin käyttöön, näet raportin ensimmäisellä sivulla luettelon tunnuksista, jotka täyttävät asettamasi ehdot.

Käyttäjädatan poistaminen

Tarvitset muokkausoikeudet, jotta voit poistaa yksittäisten käyttäjien dataa.

Kun valitset tarkasteltavaksi yhden tunnuksen eli yksittäisen käyttäjän datan, voit halutessasi myös poistaa kyseisen käyttäjän datan raportista ja Analytics-järjestelmästä.

Näin poistat yksittäisen käyttäjän datan:

Valitse vasemman paneelin alareunasta Poista käyttäjä.

Kun poistamista on pyydetty, tähän käyttäjätunnisteeseen liittyvä data poistetaan yksittäistä käyttäjää koskevasta raportista 72 tunnin kuluessa ja Analytics-palvelimilta seuraavan poistotoimenpiteen yhteydessä. Poistotoimenpiteitä tehdään noin kahden kuukauden välein. Jos olet vienyt tämän datan Google Analyticsin ulkopuolelle, suosittelemme, että poistat datan ensin ulkopuolelta.

Asetus ei vaikuta raportteihin, jotka perustuvat koontidataan (esimerkiksi käyttäjien määrään Yleisön yleiskatsaus ‑raportissa).

Lue lisää Google Analyticsin datan käyttöön liittyvistä käytännöistä sekä siitä, miten Google on sitoutunut suojaamaan datan turvallisuutta ja luottamuksellisuutta.

Käyttötapauksia

Tiettyyn käyttäytymiseen vastaaminen segmentin sisällä

Jos muissa raporteissa on havaittavissa huomionarvoista käyttäytymistä tietyssä segmentissä, voit tutkia tiettyjä käyttäjiä segmentin sisällä. Tällöin saat tarkemman kuvan tilanteesta. Jos esimerkiksi Yleisö > Yleiskatsaus -raportista näkyy, että 18–24-segmentin välitön poistuminen prosenteissa on epätavallisen korkea tai keskimääräinen istunnon kesto on matala muihin ikäryhmiin verrattuna, voit ottaa segmentin käyttöön Käyttäjähallinnassa. Tällöin voit tarkastella, tapahtuuko joidenkin yksittäisten käyttäjien poistuminen tai välitön poistuminen samalla sivulla tai samassa sivuryhmässä.

Sisällön tarkempi tarkastelu saattaa paljastaa, että vaikka grafiikat ja tekstit toimivat hyvin joissakin ikäryhmissä, ne eivät ole osuvia 18–24-segmentin kannalta. Eri ikäryhmään kuuluvat käyttäjät saattavat esimerkiksi ostaa samoja tennareita, joita on valmistettu jo 100 vuoden ajan, mutta he ostavat niitä täysin eri syistä. 18–24-vuotiaiden ostopäätös saattaa perustua siihen, että tuotteen design poikkeaa sopivasti muista markkinoilla olevista tuotteista. Heidän vanhempansa saattavat puolestaan ostaa saman tuotteen nostalgian vuoksi. Tällaisessa tapauksessa kannattaa tukea molempia segmenttejä tarjoamalla sisältöä, joka on osuvaa kummankin segmentin ostomotivaation kannalta.

Voit luoda kunkin segmentin Analyticsissa, käyttää sitä raportissa ja viedä segmentin tunnukset. Tämän jälkeen voit räätälöidä sivuston käyttökokemuksen tunnuksen perusteella ja ohjata molemmat ryhmät osuvaan sisältöön mainoksistasi.

Lisämyynti

Samalla kun muodostat jatkuvaa suhdetta asiakkaisiin, sinun kannattaa myös pyrkiä siirtämään asiakkaitasi ylemmille konversiotasoille. Kun ymmärrät, miten ylemmän tason asiakkaat tekevät ostoksia, voit ohjata muita asiakkaita samalle reitille. Jos sinulla on esimerkiksi matkatoimisto, joka myy 8, 10 tai 15 päivää kestäviä matkoja, voit pienellä vaivalla saada normaalisti 10 päivän matkoja ostavat asiakkaat ostamaan 15 päivän matkan.

Käyttäjähallintaraportin avulla voit tutkia, miten arvokkaammat asiakkaasi ovat vuorovaikutuksessa sivustosi kanssa, mitä reittejä he kulkevat, missä he viettävät aikaansa ja mitä mainoksia he klikkaavat. Näiden tietojen avulla voit räätälöidä sivuston käyttökokemuksen keskitason asiakkaille tarjoamalla samaa sisältöä ja tarjouksia, joista korkeamman tason asiakkaat pitävät eniten.

Tällaisessa tapauksessa kannattaa luoda kaksi segmenttiä: yksi keskitason asiakkaille ja toinen korkeamman tason asiakkaille. Käytä korkeamman tason segmenttiä käyttäjähallintaraportissa ja tutki käyttäytymistä istunnon sisällä. Näin näet, miten kyseiset käyttäjät ovat vuorovaikutuksessa sivustosi kanssa, minkä sisällön kanssa he ovat eniten vuorovaikutuksessa ja mikä sisältö johtaa konversioihin. Käytä sitten keskitason asiakassegmenttiä ja vie kyseisten asiakkaiden asiakastunnukset. Räätälöi heidän sivuston käyttökokemus kyseisen käyttäjätunnusluettelon avulla. Näin voit entistä tarkemmin tarjota heille samanlaisen kokemuksen kuin korkeamman tason asiakkaille.

Vietävien käyttäjätunnusten luettelon avulla voit myös luoda yleisön keskitason asiakkaista ja näyttää heille kalliimpien matkapakettien mainoksia.

Uudelleenmarkkinointi

Tutkimalla käyttäytymistä yksittäisessä istunnossa näet, milloin käyttäjät eivät saavuta tavoitteita. Näet esimerkiksi, milloin käyttäjät lisäävät tuotteita ostoskoreihinsa mutta eivät suorita toimintaa loppuun, tai milloin käyttäjät ostavat yhden tuotteen mutta eivät katselemaansa täydentävää tuotetta (esim. ostavat hatun mutta eivät huivia).

Tämä on hyvä esimerkki otollisesta uudelleenmarkkinointitilanteesta. Voit uudelleenmarkkinoida kyseisille käyttäjille heidän kokemuksiinsa liittyvien tietojen pohjalta. Voit esimerkiksi muistuttaa käyttäjiä siitä, mitä tuotteita he jättivät ostoskoreihinsa, tai jos käyttäjä osti hatun, voit markkinoida hänelle hattuun sopivaa huivia.

Voit luoda segmenttejä sellaisen olennaisen toiminnan pohjalta, jota havaitset Käyttäjäkartoitus-raportista. Sitten voit käyttää kyseisiä segmenttejä uusien uudelleenmarkkinointiyleisöjen pohjana.

Asiakaspalvelun räätälöinti

Laadukasta asiakaspalvelua tarjottaessa käyttäjähallintaraportista voidaan tarkistaa jokaisen käyttäjän yksityiskohtainen historia. Tällöin asiakaspalvelijat voivat tarjota asiakkaille tapauskohtaista ja oikeanlaista opastusta.

Jos yrityksesi esimerkiksi välittää vuokra-asuntoja, asiakaspalvelijat näkevät, mitä asuntoja käyttäjät ovat aiemmin vuokranneet ja mitä asuntoja käyttäjät katselivat, ennen kuin he ottivat yhteyttä asiakaspalveluun.

Persoonien tunnistaminen

Jos markkinointiisi kuuluu persoonien luominen, tutki eri segmenttien käyttäytymistä. Tällöin voit luoda persoonat sen pohjalta, miten käyttäjät ovat vuorovaikutuksessa sivustosi kanssa.

Voit esimerkiksi luoda segmenttejä 18-34-vuotiaista miehistä, jotka kuuluvat kiinnostuksen kohteiltaan eri ryhmiin (esim. urheilufanit tai musiikinystävät). Voit ottaa kyseiset segmentit käyttöön raportissa ja tarkastella toimintaa istunnossa nähdäksesi, mitä tuotteita käyttäjät vain katselevat, mitä tuotteita he ostavat ja mitä tavoitteita he yleensä saavuttavat.

Tekniikat

Vientitunnukset

Kun segmentoit käyttäjähallintaraportin, sinulla on luettelo kaikista segmenttiin liittyvistä tunnuksista, jotka voit viedä.

 1. Ota segmentti käyttöön raportissa.
 2. Valitse vietävän tiedon muoto Vie-valikosta.

Voit yhdistää viedyt tunnukset offline-dataasi.

Käyttäjien online- ja offline-datan yhtenäistäminen

Vaihtoehtoja on kaksi:

 1. Vie Analytics-data offline-tilaan ja yhdistä se offline-dataasi.
 2. Tuo offline-tiedot Analyticsiin, joka yhdistää ne Analytics-tietoihisi.
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?