Sånn kan sampling og behandling i Analytics påvirke remarketingmålgrupper

Sampling

Når du definerer en remarketingmålgruppe, legger Analytics til brukere i denne målgruppen ut fra kriteriene du velger. Når du deler denne målgruppen med Google Ads, sitter Google Ads med en liste over brukere som remarketingannonsene dine kan vises til.

Når Analytics sampler data for å besvare en rapportforespørsel kjappere, har ikke denne samplingen noe å si for remarketingmålgrupper. I dette tilfellet har Analytics alle brukerdataene. Informasjonen i rapportene er basert på et utdrag av hele datasettet, men målgruppen henter data fra datasettet i sin helhet.

Hvis du imidlertid sampler dataene via _setSampleRate (ga.js eller dc.js) eller sampleRate (analytics.js), blir nødvendigvis en viss prosentandel av brukerne ekskludert fra Analytics-dataene. Dermed kan de heller ikke tas med i remarketingmålgruppene dine.

Behandling

For å kunne besørge optimal behandling av remarketingmålgrupper (remarketinglister i Google Ads) oppretter Analytics to målgruppeklasser. Tilhørende treffdata blir så behandlet enten i sanntid eller én gang om dagen. Analytics behandler remarketingmålgrupper på områdenivå, og dermed blir alle målgruppene i et område behandlet i henhold til samme tidsplan.

Behandling i sanntid

Det innledes en 180 dagers unntaksperiode der alle remarketingmålgrupper i et Analytics-område behandles i sanntid, når du slår på remarketing.

Når du oppretter en ny remarketingmålgruppe, innledes det en 180 dagers unntaksperiode der alle remarketingmålgrupper i et Analytics-område behandles i sanntid.

Hvis et Analytics-område inneholder minst én remarketingmålgruppe som en aktiv Google Ads-kampanje for øyeblikket er målrettet mot, blir alle remarketingmålgruppene for dette området behandlet i sanntid.

Det innledes også en 180 dagers unntaksperiode der alle remarketingmålgrupper i et Analytics-område behandles i sanntid, den siste gangen en aktiv Google Ads-kampanje blir målrettet mot en målgruppe.

Daglig behandling

Hvis en aktiv Google Ads-kampanje ikke er målrettet mot noen av målgruppene i et område de siste 180 dagene, behandler Analytics disse målgruppene én gang om dagen.

Sånn blir listestørrelsen påvirket av behandlingen

Annonser som brukes som remarketinglister for søkeannonser, og målgrupper som brukes i forbindelse med bannerannonsering, er underlagt ulike vilkår som legger føringer for hvordan de kan akkumulere brukere. Dermed kan de ha svært ulike antall brukere.

Søkeannonsering

I henhold til Googles personvernregler er det bare under en svært begrenset tidsperiode at Analytics kan legge til brukere i målgrupper som brukes som remarketinglister for søkeannonser.

  • Målgrupper som blir behandlet i sanntid, akkumulerer brukere som forventet. Grunnen til dette er at Analytics kan legge til brukere under tidsvinduet som er tillatt i henhold til Googles personvernregler.
  • Det akkumuleres ikke brukere i målgrupper som behandles én gang om dagen, ettersom Analytics ikke kan legge til brukere i løpet av det ovennevnte tidsvinduet.

Bannerannonsering

De samme personvernsrestriksjonene gjelder ikke for remarketingmålgrupper du bruker i bannerkampanjer. I tillegg akkumulerer de brukere som forventet, uavhengig av om de behandles daglig eller i sanntid.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?