Rapporten om brukeranskaffelser og konverteringstrakter

Rapporten kalt Henvisningsflyt for Google Play har blitt erstattet av rapporten om brukeranskaffelser og konverteringstrakter i utviklerkonsollen for Google Play. Denne rapporten ligner på Henvisningsflyt for Google Play-rapporten, men skiller seg fra den på følgende måter:

Henvisningsflyt for Google Play-rapporten Rapporten om brukeranskaffelser og konverteringstrakter
Rapporteringen skjer basert på enheter. Rapporteringen skjer basert på brukere.
Det er bare antall fullføringer for hvert trinn som rapporteres. Det kan for eksempel hende at brukere som er medregnet i antallet for trinn 2, ikke har fullført trinn 1 i løpet av den aktive datoperioden. Rapporteringen er kohortbasert i stedet for at det bare telles antall fullføringer for hvert trinn.                                                              
Rapporten angir antallet nye brukere (dvs. første gang appen åpnes). Data om nye brukere er fortsatt tilgjengelig i Analytics. Rapporten angir antall kjøpere og tilbakevendende kjøpere.

Slik åpner du rapporten i Google Play:

  1. Logg på utviklerkonsollen for Google Play.
  2. Velg en app.
  3. Velg Brukeranskaffelse i menyen til venstre.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?