Liên kết Firebase với BigQuery

Khi liên kết dự án Firebase với BigQuery, bạn có thể truy cập vào dữ liệu sự kiện thô, chưa lấy mẫu cùng với tất cả các thông số và thuộc tính người dùng của mình.

Khi liên kết dự án Firebase với BigQuery, bạn có thể chọn xuất dữ liệu của giải pháp Google Analytics cho Firebase (bao gồm một số dữ liệu của tính năng Thử nghiệm A/B và Liên kết động), Crashlytics, Dự đoán, Gửi thông báo qua đám mây và/hoặc Giám sát hiệu suất sang các tập dữ liệu BigQuery tương ứng theo định kỳ hằng ngày.

Bạn có thể truy vấn, xuất hoặc gộp tập dữ liệu của mình với dữ liệu từ các nguồn bên ngoài để thực hiện các hoạt động phân tích tùy chỉnh.

Bài viết này đề cập đến các nội dung sau:

Giới thiệu về tính năng xuất sang BigQuery

Khi xuất dữ liệu sang BigQuery, bạn sẽ sở hữu dữ liệu đó và có thể sử dụng ACL BigQuery để quản lý quyền truy cập đối với các dự án và tập dữ liệu.

Bạn có thể xuất miễn phí dữ liệu của các giải pháp Crashlytics, Dự đoán, Gửi thông báo qua đám mâyGiám sát hiệu suất vào hộp cát BigQuery. Bạn chỉ có thể sử dụng tính năng xuất dữ liệu cho dịch vụ Google Analytics cho Firebase đối với các dự án có trong Gói linh hoạt.

Khi tích hợp hộp cát BigQuery, bạn sẽ có quyền truy cập vào:

 • Thông tin chi tiết từ các sự kiện về lỗi trầm trọng và không trầm trọng của giải pháp Crashlytics, cũng như các dấu vết ngăn xếp
 • Dữ liệu thô của giải pháp Dự đoán
 • Dữ liệu chi tiết của giải pháp Gửi thông báo qua đám mây
 • Thông tin chi tiết về từng sự kiện Hiệu suất đã thu thập

Với mối liên kết tích hợp BigQuery đầy đủ có trong Gói linh hoạt, bạn cũng có quyền xuất dữ liệu từ dịch vụ Google Analytics cho Firebase, bao gồm:

 • Truy cập vào tất cả 50 thông số sự kiện và 25 thuộc tính người dùng
 • Tạo các chỉ số tùy chỉnh

Tìm hiểu về quy tắc đặt giá của BigQuery.

Cách liên kết dự án Firebase và các ứng dụng của dự án đó với BigQuery:

 1. Đăng nhập Firebase.
 2. Nhấp vào biểu tượng the Settings icon, sau đó chọn Cài đặt dự án.
 3. Trên trang Cài đặt dự án, hãy nhấp vào tab Tích hợp.
 4. Trên thẻ BigQuery, hãy nhấp vào Liên kết.
 • BigQuery sẽ tính phí lưu trữ dữ liệu, truyền trực tuyến dữ liệu chèn và truy vấn dữ liệu. Miễn phí tải và xuất dữ liệu.
 • Theo mặc định, mọi ứng dụng trong dự án của bạn đều sẽ liên kết với BigQuery và mọi ứng dụng mà bạn thêm vào dự án sau thời điểm liên kết cũng sẽ tự động liên kết với BigQuery. Bạn có thể quản lý các ứng dụng gửi dữ liệu.
 • Sau khi bạn liên kết một dự án với BigQuery, lần xuất sự kiện hàng ngày đầu tiên sẽ tạo ra một tập dữ liệu tương ứng trong dự án BigQuery liên kết. Sau đó, mỗi ngày, dữ liệu sự kiện thô cho mỗi ứng dụng đã liên kết sẽ điền vào một bảng hàng ngày mới trong tập dữ liệu liên kết và dữ liệu sự kiện thô sẽ truyền trực tuyến vào bảng BigQuery trong ngày theo thời gian thực. Bạn không thể nhập những dữ liệu đã có trước khi liên kết với BigQuery (ngoại trừ dữ liệu của giải pháp Giám sát hiệu suất). Theo mặc định, hệ thống cũng sẽ xuất tất cả dữ liệu web từ Thuộc tính web và ứng dụng của bạn trong Google Analytics.

Quản lý các ứng dụng gửi dữ liệu đến BigQuery

Để quản lý ứng dụng nào trong dự án liên kết sẽ gửi dữ liệu đến BigQuery:

 1. Đăng nhập Firebase.
 2. Nhấp vào biểu tượng the Settings icon, sau đó chọn Cài đặt dự án.
 3. Trên trang Cài đặt dự án, hãy nhấp vào tab Tích hợp.
 4. Trên thẻ BigQuery, hãy nhấp vào Quản lý.
 5. Trong mỗi thẻ sản phẩm, hãy hủy kích hoạt tính năng xuất dữ liệu của ứng dụng bằng cách dùng nút bật/tắt bên cạnh ứng dụng đó.
 6. Xác nhận bằng cách nhấp vào Dừng xuất.

Khi liên kết dự án Firebase của mình với một Thuộc tính web và ứng dụng trong Google Analytics, bạn không thể loại trừ dữ liệu web khỏi BigQuery Export.

Khi bạn hủy liên kết (các) ứng dụng của mình, (các) tập dữ liệu tương ứng trong BigQuery sẽ ngừng nhận dữ liệu. Tuy nhiên, (các) tập dữ liệu đó sẽ vẫn tồn tại và bạn vẫn có thể phải trả phí lưu trữ cũng như truy vấn. Bạn có thể xóa tập dữ liệu của mình để tránh phát sinh thêm chi phí.

Cách hủy liên kết dự án của bạn khỏi BigQuery:

 1. Đăng nhập vào Firebase và mở dự án của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng the Settings icon, sau đó chọn Cài đặt dự án.
 3. Trên trang Cài đặt dự án, hãy nhấp vào tab Tích hợp.
 4. Trên thẻ BigQuery, hãy nhấp vào Quản lý.
 5. Trong Ngăn chi tiết BigQuery, hãy nhấp vào Hủy liên kết khỏi BigQuery.
 6. Xác nhận bằng cách nhấp vào Hủy liên kết BigQuery.
Khi bạn hủy liên kết dự án của mình, (các) tập dữ liệu tương ứng trong BigQuery sẽ ngừng nhận dữ liệu. Tuy nhiên, (các) tập dữ liệu đó sẽ vẫn tồn tại và bạn vẫn có thể phải trả phí lưu trữ cũng như truy vấn. Bạn có thể xóa tập dữ liệu của mình để tránh phát sinh thêm chi phí.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?