Liên kết Firebase với BigQuery

Khi liên kết dự án Firebase với BigQuery, bạn có thể xem dữ liệu thô về sự kiện chưa được lấy mẫu cùng với tất cả các thông số và thuộc tính người dùng của mình.

Khi liên kết dự án Firebase với BigQuery, bạn có thể chọn xuất dữ liệu của giải pháp Google Analytics cho Firebase (bao gồm một số dữ liệu của tính năng Thử nghiệm A/B và Liên kết động), Crashlytics, Dự đoán, Gửi thông báo qua đám mây và/hoặc Giám sát hiệu suất sang các tập dữ liệu BigQuery tương ứng theo định kỳ hằng ngày.

Bạn có thể truy vấn, xuất hoặc gộp tập dữ liệu của mình với dữ liệu từ các nguồn bên ngoài để thực hiện các hoạt động phân tích tùy chỉnh.

Nội dung trong bài viết này:

Giới thiệu về BigQuery Export

Khi xuất dữ liệu sang BigQuery, bạn sở hữu dữ liệu đó và bạn có thể sử dụng ACL BigQuery để quản lý quyền truy cập đối với các dự án và tập dữ liệu.

Bạn có thể xuất dữ liệu về các giải pháp Google Analytics, Crashlytics, Dự đoán, Gửi thông báo qua đám mâyGiám sát hiệu quả hoạt động sang hộp cát BigQuery – hoàn toàn miễn phí (có áp dụng hạn mức Hộp cát).

Khi tích hợp hộp cát BigQuery, bạn sẽ có quyền truy cập vào:

 • Dữ liệu từ Ứng dụng Google Analytics và Thuộc tính web và ứng dụng
 • Dữ liệu từ Google Analytics cho Firebase
 • Thông tin chi tiết từ các sự kiện về lỗi trầm trọng và không trầm trọng của giải pháp Crashlytics, cũng như các dấu vết ngăn xếp
 • Dữ liệu thô của giải pháp Dự đoán
 • Dữ liệu chi tiết về giải pháp Gửi thông báo qua đám mây
 • Thông tin chi tiết về từng sự kiện Giám sát hiệu quả hoạt động đã thu thập

Tìm hiểu thêm về cách nâng cấp từ Hộp cát và tính năng định giá BigQuery.

Cách liên kết dự án Firebase và các ứng dụng của dự án đó với BigQuery:

 1. Đăng nhập vào Firebase.
 2. Nhấp vào the Settings icon, rồi chọn mục Cài đặt dự án.
 3. Trên trang Cài đặt dự án, hãy nhấp vào tab Tích hợp.
 4. Trên thẻ BigQuery, hãy nhấp vào Liên kết.
 • BigQuery sẽ tính phí lưu trữ dữ liệu, truyền trực tuyến dữ liệu chèn và truy vấn dữ liệu. Bạn có thể tải và xuất dữ liệu miễn phí.
 • Theo mặc định, mọi ứng dụng trong dự án của bạn đều sẽ liên kết với BigQuery và mọi ứng dụng mà bạn thêm vào dự án sau thời điểm liên kết cũng sẽ tự động liên kết với BigQuery. Bạn có thể quản lý các ứng dụng gửi dữ liệu.
 • Sau khi bạn liên kết một dự án với BigQuery, lần xuất sự kiện hằng ngày đầu tiên sẽ tạo ra một tập dữ liệu tương ứng trong dự án BigQuery đã liên kết. Sau đó, mỗi ngày, dữ liệu sự kiện thô cho mỗi ứng dụng đã liên kết sẽ điền vào một bảng hàng ngày mới trong tập dữ liệu liên kết và dữ liệu sự kiện thô sẽ truyền trực tuyến vào bảng BigQuery trong ngày theo thời gian thực. Bạn không thể nhập những dữ liệu đã có trước khi liên kết với BigQuery (ngoại trừ dữ liệu về giải pháp Giám sát hiệu quả hoạt động). Theo mặc định, hệ thống cũng sẽ xuất tất cả dữ liệu web từ Thuộc tính web và ứng dụng của bạn trong Google Analytics.

Quản lý các ứng dụng gửi dữ liệu đến BigQuery

Để quản lý ứng dụng nào trong dự án liên kết sẽ gửi dữ liệu đến BigQuery:

 1. Đăng nhập vào Firebase.
 2. Nhấp vào the Settings icon, rồi chọn mục Cài đặt dự án.
 3. Trên trang Cài đặt dự án, hãy nhấp vào tab Tích hợp.
 4. Trên thẻ BigQuery, hãy nhấp vào Quản lý.
 5. Trong mỗi thẻ sản phẩm, hãy hủy kích hoạt tính năng xuất dữ liệu của ứng dụng bằng cách dùng nút bật/tắt bên cạnh ứng dụng đó.
 6. Nhấp vào Dừng xuất để xác nhận.

Sử dụng nút chuyển Luồng và ứng dụng web trong dự án này để kiểm soát việc xuất luồng web từ dự án Firebase đã liên kết và Thuộc tính web và ứng dụng của Analytics đã liên kết.

Khi bạn hủy liên kết (các) ứng dụng của mình, (các) tập dữ liệu tương ứng trong BigQuery sẽ ngừng điền dữ liệu. Tuy nhiên, (các) tập dữ liệu sẽ vẫn tồn tại và có thể bạn vẫn phải trả phí lưu trữ và truy vấn. Bạn có thể xóa tập dữ liệu của mình để tránh việc phát sinh thêm chi phí.

Cách hủy liên kết dự án của bạn khỏi BigQuery:

 1. Đăng nhập vào Firebase và mở dự án của bạn.
 2. Nhấp vào the Settings icon, rồi chọn mục Cài đặt dự án.
 3. Trên trang Cài đặt dự án, hãy nhấp vào tab Tích hợp.
 4. Trên thẻ BigQuery, hãy nhấp vào Quản lý.
 5. Trong ngăn Thông tin chi tiết về BigQuery, hãy nhấp vào Hủy liên kết khỏi BigQuery.
 6. Nhấp vào Hủy liên kết BigQuery để xác nhận.
Khi bạn hủy liên kết dự án của mình, (các) tập dữ liệu tương ứng trong BigQuery sẽ ngừng điền dữ liệu. Tuy nhiên, (các) tập dữ liệu sẽ vẫn tồn tại và có thể bạn vẫn phải trả phí lưu trữ và truy vấn. Bạn có thể xóa tập dữ liệu để tránh việc phát sinh thêm chi phí.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?