Länka Analytics 360 och Display & Video 360

Länka dina egendomar i Analytics 360 till annonsörer i Display & Video 360.
Denna funktion är endast tillgänglig i Analytics 360, en del av Google Marketing Platform.
Läs mer om Google Marketing Platform.
Innehåll i artikeln:

Om länkning

Du kan skapa och hantera länkar mellan Analytics 360-egendomar och Display & Video 360-annonsörer från Administratör i Analytics 360.

När du skapar länkarna kan du aktivera följande alternativ:

 • Exportera remarketinglistor. Förbättra dina nuvarande remarketingaktiviteter med Analytics 360-webbplatsdata från första part genom att exportera målgrupper till Display & Video 360. Där kan dessa målgrupper också användas för uteslutningar i kombination med andra målgrupper. Du kan dessutom styra ifall data som samlas in från slutanvändare för en egendom får användas för annonsanpassning via de avancerade inställningarna för personliga annonspreferenser.
 • Importera DV360-kampanjdata. Importera kampanjdata (utom kostnadsdata) från Display & Video 360 till Analytics.
 • Importera DV360-kostnadsdata. Importera kostnadsdata från Display & Video 360-annonsören. Denna kostnadsdata motsvarar intäkter i Display & Video 360.

  Obs! Om du väljer att importera kostnadsdata delas bara den sammanställda kostnaden med Analytics. Ingen uppspaltning av denna sammanställda kostnad finns att få i Analytics-kontot. Denna sammanställda kostnadsdata visas som mätvärdet DV360 – Kostnad i Analytics 360.

När du länkar en Analytics 360-egendom till en Display & Video 360-annonsör:

 • Automatisk taggning av måladresser implementeras automatiskt.
 • Analytics-mål exporteras automatiskt till Display & Video 360-annonsören för användning vid anpassad budgivning.

Du kan länka flera Display & Video 360-annonsörer till en enda Analytics 360-egendom. Du kan även länka en enda Display & Video 360-annonsör till flera Analytics 360-egendomar. Du måste upprepa länkningsprocessen för varje enskild Analytics 360-egendom.

Varje länk mellan en Display & Video 360-annonsör och en Analytics 360-egendom anges som en separat enhet, och du kan hantera varje länk separat.

När de länkar sina konton kan behöriga Analytics- och Display & Video 360-användare se data från båda produkterna.

Förutsättningar

 1. Innan du kan länka Analytics 360-egendomar och Display & Video 360-annonsörer måste du aktivera annonsrapportfunktioner.
 2. Du behöver också följande behörigheter för att kunna skapa, redigera och ta bort länkar.

Skapa

Om du vill skapa länkar själv behöver du följande behörigheter i Analytics 360 och Display & Video 360:

Om du bara har redigeringsbehörighet i Analytics 360-egendomen (och inte rätt Display & Video 360-behörighet) kan du skicka en automatisk begäran om länkgodkännande till en administratör hos annonsören du vill länka.

Redigera

Om du vill redigera avancerade inställningar (exportera remarketingmålgrupper, importera Display & Video 360-kampanjdata och -kostnadsdata) behöver användaren/e-postadressen behörigheterna nedan.

Om du vill redigera vilka Analytics 360-vyer som är länkade eller ett länknamn behöver du bara följande behörighet:

Radera

Om du vill radera länkar behöver du bara följande behörighet:

Om du har rätt behörighet till båda produkterna kan du göra länkningen själv. Så här skapar du länkar mellan Analytics 360-egendomar och Display & Video 360-annonsörer:

 1. Logga in på ditt Analytics 360-konto.
 2. Klicka på Administratör och navigera till kontot och egendomen som du vill länka.
 3. Klicka på Google Marketing Platform > Länkning till Display & Video 360 i kolumnen Egendom under Produktlänkning.
 4. Klicka på + Ny DV360-länk.
 5. Välj Länkbara annonsörer Under Display & Video 360-annonsörer. Du ser en lista över annonsörer som ännu inte är länkade och som du har rätt Display & Video 360-behörighet för. 
  Obs! Om inga annonsörer visas använder du Länkalternativ 2 (nedan) och skickar en länkbegäran till en Display & Video 360-administratör.
 6. Markera de annonsörer du vill länka till den aktuella Analytics 360-egendomen och klicka sedan på Fortsätt.
 7. Anger det namn du vill använda för länken under Länktitel. Vi rekommenderar att du använder ett informativt namn, som Analytics360 DV360 integrering [partnerid] [annonsörsid]

  Tänk på att om du länkar fler än en annonsör skapar Analytics 360 flera länkar med samma länktitel. Du kan redigera länknamnen senare.
 8. Markera en eller flera Analytics 360-rapportvyer under Länkade vyer. Som standard är ingen vy markerad.

  Automatisk taggning är aktiverat automatisk när du sparar länkgruppen så att Analytics 360 kan associera sessioner med Display & Video 360-kampanjer. (Om du måste använda anpassade UTM-värden kan du slå på funktionen för åsidosättning av automatisk taggning.) 
 9. Om du vill kan du aktivera Avancerade inställningar genom att markera kryssrutorna bredvid varje enskild inställning för import eller export. 
  • Exportera remarketinglistor: Exportera remarketinglistor från Analytics till Display & Video 360.
  • Importera DV360​-kampanjdata: Importera kampanjdata (utom kostnadsdata) från Display & Video 360 till Analytics.
  • Importera DV360​-kostnadsdata: Importera kostnadsdata från Display & Video 360-annonsören till Analytics. Analytics importerar endast sammanställd kostnadsdata, som kallas Intäkt i Display & Video 360.
 10. Klicka på Skapa länk(ar).

Länkalternativ 2: Du har bara den nödvändiga behörighet i Analytics 360

Om du inte har rätt Display & Video 360-behörighet kan du skicka en länkbegäran till en Display & Video 360-administratör som antingen kan godkänna eller avvisa din begäran. Så här skickar du en länkbegäran:

 1. Logga in på ditt Analytics 360-konto.
 2. Klicka på Administratör och navigera till kontot och egendomen som du vill länka.
 3. Klicka på Google Marketing Platform > Länkning till Display & Video 360 i kolumnen Egendom under Produktlänkning.
 4. Klicka på + Ny DV360-länk.
 5. Välj Andra annonsörer under Display & Video 360-annonsörer.
 6. Ange Display & Video 360-annonsörs-id:t och e-postadress till Display & Video 360-partneradministratören.
  • Du kan bara ange ett annonsörs-id per rad. Klicka på Lägg till om du vill skapa ytterligare rader.
  • Du kan ange flera e-postadresser per rad, åtskilda av kommatecken. Obs! Kontrollera att du har skrivit e-postadresserna rätt eftersom systemet inte kan meddela dig om ogiltiga e-postadresser. 
 7. Klicka på Fortsätt.
 8. I Konfigurera länk väljer du de typer av data som du vill utbyta mellan Analytics och Display & Video 360 som ett resultat av länken:
  • Exportera remarketinglistor: Exportera remarketinglistor från Analytics till Display & Video 360.
  • Importera DV360​-kampanjdata: Importera kampanjdata (utom kostnadsdata) från Display & Video 360 till Analytics.
  • Importera DV360​-kostnadsdata: Importera kostnadsdata från Display & Video 360-annonsören till Analytics. Analytics importerar endast sammanställd kostnadsdata, som kallas Intäkt i Display & Video 360.
  Dessa inställningar
  • gäller alla länkförfrågningar om fler än en annonsör anges ovan
  • ingår i begäran om godkännande som skickas till Display & Video 360-administratören. Display & Video 360-administratören kan inte ändra inställningarna och när administratören har godkänt länken går det inte att ändra inställningarna. Om du vill ändra inställningarna måste du radera länken och skicka en ny länkbegäran.
 9. Klicka på Skicka länkbegäran.

  Obs! Genom att skicka länkbegäran godkänner du att du delar din e-postadress och/eller ditt namn med administratören för Display & Video 360-kontot.

  Analytics skickar en begäran via e-post till den Display & Video 360-partneradministratör som du identifierade i steg 6.

  Analytics genererar även en delbar länk som du kan skicka till Display & Video 360-partneradministratören om du behöver påminna henne eller honom om att godkänna länkbegäran.

  Display & Video 360-partneradministratören måste
  • klicka på Hantera förfrågningar i e-postbegäran
  • klicka på vilande begäranden i tabellen som öppnas
  • välja Godkänn länk
  • klicka på Skicka.
 10. Du kan se vilken status din begäran har med anvisningarna under Väntande begäranden och Godkända begäranden.

Vilande förfrågningar

Alla länkbegäranden läggs till i ett ny tabell för vilande begäranden i Administratör > Egendom > Google Marketing Platform > Länkning till Display & Video 360. Använd tabellen Vilande förfrågningar när du vill göra något av följande:

 • radera begäran. Då dras länkbegäran tillbaka. Display & Video 360-administratören kan ha fått förfrågan, men länken i e-postmeddelandet fungerar inte och det finns inget att granska.
 • skicka igen. Ett till meddelande skickas till Display & Video 360-administratören.
 • kopiera länk. Du får webbadressen till begäran som Display & Video 360-administratören använder till godkännandet eller avvisandet. Skicka adressen direkt till din Display & Video 360-motpart.

Länkbegäran raderas automatiskt om

 • den väntar på godkännande i över 30 dagar
 • avvisas i 30 dagar
 • godkänns utan ytterligare åtgärder inom 60 dagar.

Godkända förfrågningar

Om Display & Video 360-administratören godkänner din begäran får du ett meddelande. Slutför länkningen med hjälp av stegen nedan.

 1. Klicka på knappen Slutför länk i tabellen Vilande förfrågningar.
 2. Ange ett namn på länken under Länktitel.
 3. Gå till Länkade vyer och välj de Analytics 360-rapportvyer du vill länka.
 4. Klicka på Skapa länk

När du har slutfört dessa steg tas länken bort från tabellen för vilande förfrågningar och flyttas i stället till tabellen för länkade konton.

Exportera remarketinglistor

Förbättra dina aktuella remarketingaktiviteter genom att exportera dina Analytics 360-målgrupper från första part till Display & Video 360. Där kan dessa målgrupper också användas för uteslutningar i kombination med andra målgrupper. Observera att du styr ifall data som samlas in från slutanvändare för en egendom får användas för annonsanpassning via de avancerade inställningarna för personliga annonspreferenser.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?