Analytics 360 en Display & Video 360 koppelen

Uw Analytics 360-property's en Display & Video 360-adverteerders koppelen.
Deze functie is alleen beschikbaar in Analytics 360, een onderdeel van Google Marketing Platform.
Meer informatie over Google Marketing Platform
In dit artikel:

Over koppelen

U kunt in het gedeelte Beheerder van Analytics 360 koppelingen maken en beheren tussen Analytics 360-property's en Display & Video 360-adverteerders.

Als u de koppelingen maakt, kunt u de volgende opties inschakelen:

 • Remarketinglijsten exporteren.Verrijk uw huidige remarketingactiviteiten met uw directe Analytics 360-websitegegevens door doelgroepen naar Display & Video 360 te exporteren. Daar kunnen deze doelgroepen in combinatie met andere doelgroepen ook voor uitsluitingen worden gebruikt. Daarnaast kunt u bepalen of gegevens die van eindgebruikers voor een property worden verzameld, kunnen worden gebruikt voor 'Advertenties personaliseren' via de geavanceerde instelling voor 'Advertenties personaliseren'.
 • DV360-campagnegegevens importeren.Importeer campagnegegevens (exclusief kostengegevens) van Display & Video 360 in Analytics.
 • DV360-kostengegevens importeren. Importeer kostengegevens van de Display & Video 360-adverteerder. De kostengegevens zijn hetzelfde als Opbrengst in Display & Video 360.

  Opmerking: Als u ervoor kiest om kostengegevens te importeren, worden alleen totale kosten met Analytics gedeeld. Er is geen uitsplitsing van deze totale kosten beschikbaar in uw Analytics-account. Deze verzamelde kostengegevens worden in Analytics 360 weergegeven als de statistiek DV360-kosten.

Wat er gebeurt als u een Analytics 360-property en een Display & Video 360-adverteerder koppelt:

 • Autotagging van uw bestemmings-URL's wordt automatisch geïmplementeerd.
 • Analytics-doelen worden automatisch geëxporteerd naar de Display & Video 360-adverteerder voor gebruik in Aangepast bieden.

U kunt meerdere Display & Video 360-adverteerders aan één Analytics 360-property koppelen. U kunt ook één Display & Video 360-adverteerder koppelen aan meerdere Analytics 360-property's. U herhaalt het koppelingsproces dan voor elk van de Analytics 360-property's die u wilt koppelen.

Elke koppeling tussen een Display & Video 360-adverteerder en een Analytics 360-property wordt als afzonderlijke entiteit vermeld en u kunt elke koppeling afzonderlijk beheren.

Let op: Wanneer u accounts koppelt, kunnen gemachtigde gebruikers van Analytics en Display & Video 360 gegevens van beide producten bekijken.

Vereisten

 1. Voordat u Analytics 360-property's en Display & Video 360-adverteerders kunt koppelen, moet u Rapportagefuncties voor advertenties inschakelen.
 2. U heeft ook de volgende rechten nodig om koppelingen te maken, te bewerken of te verwijderen.

Maken

Als u zelf koppelingen wilt maken, heeft u de volgende rechten nodig in Analytics 360 en Display & Video 360:

 • Analytics 360: rechten voor bewerken op account- of propertyniveau voor de property die u wilt koppelen.
 • Display & Video 360: Beheerders- of standaardrechten voor het partneraccount met de adverteerder die u wilt koppelen

Als u alleen rechten voor bewerken heeft voor uw Analytics 360-property (en niet de juiste rechten voor Display & Video 360), kunt u voor de adverteerder die u wilt koppelen een automatisch goedkeuringsverzoek voor de koppeling sturen naar een beheerder.

Bewerken

De volgende rechten voor dezelfde gebruiker of hetzelfde e-mailadres zijn nodig om geavanceerde instellingen (remarketingdoelgroepen exporteren, Display & Video 360-campagnegegevens en -kostengegevens importeren) te bewerken:

 • Analytics 360: rechten voor bewerken op account- of propertyniveau voor de property die u wilt koppelen.
 • Display & Video 360: Beheerders- of standaardrechten voor het partneraccount met de adverteerder die u wilt koppelen.

Als u een koppelingsnaam wilt bewerken en wilt bewerken welke Analytics 360-weergaven worden gekoppeld, heeft u alleen het volgende recht nodig:

 • Analytics 360: rechten voor bewerken voor het account of de property waarin de koppeling tot stand is gebracht.

Verwijderen

U heeft het volgende recht nodig om te kunnen ontkoppelen:

 • Analytics 360: rechten voor bewerken voor het account of de property waarin de koppeling tot stand is gebracht.

Als u over de juiste rechten voor beide producten beschikt, kunt u de koppeling zelf maken. Koppelingen maken tussen Analytics 360-property's en Display & Video 360-adverteerders:

 1. Log in op uw Analytics 360-account.
 2. Klik op Beheerder en navigeer naar het account en de property die u wilt koppelen.
 3. Klik in de kolom Property onder Producten koppelen op Google Marketing Platform > Display & Video 360 koppelen.
 4. Klik op + Nieuwe DV360-koppeling.
 5. Selecteer onder Display & Video 360-adverteerders de optie Adverteerders die kunnen worden gekoppeld.U ziet een lijst met adverteerders die nog niet zijn gekoppeld en waarvoor u het vereiste recht voor Display & Video 360 heeft. 
  Opmerking: Als u geen adverteerders ziet, kunt u Koppelingsoptie 2 (hieronder) gebruiken om een koppelingsverzoek naar een Display & Video 360-beheerder te sturen.
 6. Selecteer de adverteerders die u aan de huidige Analytics 360-property wilt koppelen en klik vervolgens op Doorgaan.
 7. Geef onder Koppelingstitel de naam op die u voor de koppeling wilt gebruiken. We raden aan een informatieve naam te gebruiken, zoals Analytics360 DV360-integratie [PartnerID] [AdvertiserID]

  Let op: Als u meer dan één adverteerder koppelt, maakt Analytics 360 meerdere koppelingen met dezelfde Koppelingstitel. U kunt de namen van de koppelingen later wijzigen.
 8. Selecteer onder Gekoppelde weergave(n) de Analytics 360-rapportageweergaven. Standaard is geen van de weergaven geselecteerd.

  Als u de gekoppelde groep opslaat, wordt automatisch autotagging ingeschakeld zodat Analytics 360 sessies aan Display & Video 360-campagnes kan koppelen. (Als u aangepaste UTM-waarden wilt gebruiken, kunt u de functie Autotagging overschrijven inschakelen.)
 9. U kunt ook de optie Geavanceerde instellingen inschakelen. Vink daarvoor het selectievakje aan naast elke afzonderlijke instelling voor importeren of exporteren.
  • Remarketinglijsten exporteren: Exporteer Analytics-remarketinglijsten naar Display & Video 360.
  • DV360-campagnegegevens importeren: Importeer campagnegegevens (met uitzondering van kostengegevens) van Display & Video 360 in Analytics.
  • DV360-kostengegevens importeren: Importeer kostengegevens van de Display & Video 360-adverteerder in Analytics. Analytics importeert alleen verzamelde kostengegevens, ook bekend als 'Opbrengst' in Display & Video 360.
 10. Klik op Koppeling(en) maken.

Koppelingsoptie 2: u heeft alleen het vereiste recht voor Analytics 360

Als u niet over het vereiste recht voor Display & Video 360 beschikt, kunt u een koppelingsverzoek naar een Display & Video 360-beheerder sturen. Deze kan uw verzoek goedkeuren of afwijzen. Handel als volgt om een koppelingsverzoek te sturen:

 1. Log in op uw Analytics 360-account.
 2. Klik op Beheerder en navigeer naar het account en de property die u wilt koppelen.
 3. Klik in de kolom Property onder Producten koppelen op Google Marketing Platform > Display & Video 360 koppelen.
 4. Klik op + Nieuwe DV360-koppeling.
 5. Selecteer onder Display & Video 360-adverteerders de optie Andere adverteerders.
 6. Geef de adverteerder-ID van Display & Video 360 en het e-mailadres van de Display & Video 360-beheerder van de partner op.
  • U kunt slechts één adverteerder-ID per rij opgeven. Klik op Toevoegen om een nieuwe rij te maken.
  • U kunt meerdere e-mailadressen per rij opgeven, gescheiden door komma's. Opmerking: Controleer of u de e-mailadressen correct heeft ingevoerd, het systeem kan u geen melding sturen over ongeldige e-mailadressen.
 7. Klik op Doorgaan.
 8. Selecteer bij Configuratie van koppeling de typen gegevens die worden uitgewisseld tussen Analytics en Display & Video 360 als gevolg van de koppeling:
  • Remarketinglijsten exporteren: Exporteer Analytics-remarketinglijsten naar Display & Video 360.
  • DV360-campagnegegevens importeren: Importeer campagnegegevens (met uitzondering van kostengegevens) van Display & Video 360 in Analytics.
  • DV360-kostengegevens importeren: Importeer kostengegevens van de Display & Video 360-adverteerder in Analytics. Analytics importeert alleen verzamelde kostengegevens, ook bekend als 'Opbrengst' in Display & Video 360.
  Deze instellingen werken als volgt:
  • Ze worden toegepast op alle koppelingsverzoeken als er meer dan één adverteerder is opgegeven.
  • Ze worden opgenomen in het goedkeuringsverzoek dat naar de Display & Video 360-beheerder wordt verzonden. De Display & Video 360-beheerder kan deze instellingen niet wijzigen en wanneer de Display & Video 360-beheerder de koppeling heeft goedgekeurd, kunnen deze instellingen niet meer worden gewijzigd. Als u de instellingen wilt wijzigen, moet u de koppeling verwijderen en een nieuw koppelingsverzoek verzenden.
 9. Klik op Koppelingsverzoek verzenden.

  Opmerking: Door dit koppelingsverzoek voor uw account te sturen, stemt u ermee in uw e-mailadres en/of naam te delen met de beheerder van het Display & Video 360-account.

  Analytics stuurt per e-mail een verzoek naar de Display & Video 360-beheerder van de partner die u in stap zes heeft opgegeven.

  Analytics genereert ook een deelbare link die u naar de Display & Video 360-beheerder van de partner kunt sturen als u die persoon eraan wilt herinneren om het koppelingsverzoek goed te keuren of rechtstreeks contact wilt opnemen.

  De Display & Video 360-beheerder van de partner moet:
  • in het e-mailverzoek op Verzoeken beheren klikken,
  • in de tabel die wordt geopend op het verzoek in behandeling klikken,
  • op Koppeling goedkeuren klikken,
  • op Verzenden klikken.
 10. U kunt de voortgang van uw verzoek volgen via de instructies onder Verzoeken in behandeling en Goedgekeurde verzoeken.

Verzoeken in behandeling

Alle koppelingsverzoeken worden toegevoegd aan de nieuwe tabel Verzoeken in behandeling in Beheer > Property > Google Marketing Platform > Display & Video 360 koppelen. Gebruik de tabel Verzoeken in behandeling voor het volgende:

 • Verzoek verwijderen: Hiermee wordt het koppelingsverzoek ingetrokken. Display & Video 360-beheerders hebben de e-mail met het koppelingsverzoek mogelijk al ontvangen, maar als ze op de link in de e-mail klikken, zien ze niets om te beoordelen.
 • Opnieuw: Hiermee wordt nog een e-mail naar de Display & Video 360-beheerder gestuurd.
 • Link kopiëren: Hiermee wordt de URL van het verzoek getoond die de Display & Video 360-beheerder kan gebruiken om het verzoek goed te keuren of af te wijzen. U kunt deze rechtstreeks naar uw Display & Video 360-tegenhanger sturen.

Uw koppelingsverzoek wordt in de volgende gevallen automatisch verwijderd:

 • Het verzoek is dertig dagen in afwachting van goedkeuring.
 • Het verzoek is dertig dagen afgekeurd.
 • Het verzoek is binnen zestig dagen goedgekeurd zonder verdere actie.

Goedgekeurde verzoeken

Als de Display & Video 360-beheerder uw verzoek goedkeurt, ontvangt u een e-mail. Voer de volgende stappen uit om de koppeling te voltooien.

 1. Klik in de tabel Verzoeken in behandeling op de knop Koppeling voltooien.
 2. Geef onder Koppelingstitel de naam op die u voor de koppeling wilt gebruiken.
 3. Selecteer onder Gekoppelde weergave(n) de Analytics 360-rapportageweergaven die u wilt koppelen.
 4. Klik op Koppeling maken.

Als u deze stappen eenmaal heeft voltooid, wordt de koppeling uit de tabel Verzoeken in behandeling verwijderd en naar de tabel Gekoppelde accounts verplaatst.

Remarketinglijsten exporteren

Verrijk uw huidige remarketingactiviteiten door uw eigen Analytics 360-doelgroepen te exporteren naar Display & Video 360. Daar kunnen deze doelgroepen in combinatie met andere doelgroepen ook voor uitsluitingen worden gebruikt. Houd er rekening mee dat u kunt bepalen of gegevens die van eindgebruikers voor een property worden verzameld, kunnen worden gebruikt voor 'Advertenties personaliseren' via de geavanceerde instelling voor 'Advertenties personaliseren'.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?