Analytics 360 un Display & Video 360 saistīšana

Saistiet savus Analytics 360 īpašumus un Display & Video 360 reklāmdevējus.
Šī funkcija ir pieejama tikai pakalpojumā Analytics 360, kas ir daļa no produktu komplekta Google Marketing Platform.
Uzzināt vairāk par Google Marketing Platform.
Šajā rakstā ietvertās tēmas

Par saistīšanu

Saites starp Analytics 360 īpašumiem un Display & Video 360 reklāmdevējiem varat izveidot un pārvaldīt Analytics 360 sadaļā Administrēšana.

Izveidojot saites, varat izmantot tālāk norādītās iespējas.

 • Eksportēt atkārtotā mārketinga sarakstus. Papildiniet savas pašreizējās atkārtotā mārketinga aktivitātes ar saviem pirmās puses Analytics 360 tīmekļa vietnes datiem, eksportējot mērķauditorijas uz platformu Display & Video 360. Tur šīs mērķauditorijas var izmantot arī izslēgšanai kopā ar citām mērķauditorijām. Turklāt, izmantojot papildu iestatījumu, lai atļautu reklāmu personalizēšanu, varat kontrolēt, vai jebkura īpašuma galalietotāju apkopotos datus var izmantot reklāmu personalizēšanai.
 • Importēt DV360 kampaņu datus. Importējiet kampaņu datus (izņemot izmaksu datus) pakalpojumā Analytics no platformas Display & Video 360.
 • Importēt DV360 datus par izmaksām. Importējiet izmaksu datus no Display & Video 360 reklāmdevēja. Izmaksu dati ir tas pats, kas ieņēmumi platformā Display & Video 360.

  Piezīme. Ja izvēlēsieties importēt izmaksu datus, pakalpojumam Analytics tiks nosūtītas tikai apkopotās izmaksas; jūsu Analytics kontā nebūs pieejams šo apkopoto izmaksu datu sadalījums. Šie apkopotie izmaksu dati pakalpojumā Analytics 360 tiks rādīti kā metrika DV360 maksa.

Saistot Analytics 360 īpašumu ar Display & Video 360 reklāmdevēju, tiek veikts tālāk minētais.

 • Galamērķa vietrāžu URL automātiskā marķēšana tiek ieviesta automātiski.
 • Analytics mērķi tiek automātiski eksportēti Display & Video 360 reklāmdevējam pielāgoto cenu noteikšanai.

Ar vienu Analytics 360 īpašumu varat saistīt vairākus Display & Video 360 reklāmdevējus. Varat arī saistīt vienu Display & Video 360 reklāmdevēju ar vairākiem Analytics 360 īpašumiem. Saistīšanas process ir jāatkārto katram atsevišķam Analytics 360 īpašumam.

Katra Display & Video 360 reklāmdevēja un Analytics 360 īpašuma saite tiek uzskatīta par atsevišķu vienību, un jūs varat pārvaldīt katru saiti atsevišķi.

Atgādinājums: pēc kontu saistīšanas attiecīgi pilnvaroti Analytics un Display & Video 360 lietotāji var skatīt abu produktu datus.

Priekšnoteikumi

 1. Lai varētu saistīt Analytics 360 īpašumus un Display & Video 360 reklāmdevējus, jums ir jāiespējo reklamēšanas pārskatu funkcijas.
 2. Lai izveidotu, rediģētu un izdzēstu saites, jums būs nepieciešamas arī tālāk norādītās atļaujas.

Izveidošana

Lai varētu izveidot saiti, jums ir jāiegūst tālāk norādītās atļaujas pakalpojumos Analytics 360 un Display & Video 360.

 • Analytics 360: rediģēšanas atļauja konta vai īpašuma līmenī tam īpašumam, ar kuru vēlaties saistīt.
 • Display & Video 360: lasīšanas un rakstīšanas atļauja tam partnera kontam, kurā ir piesaistāmais reklāmdevējs.

Ja jums ir tikai rediģēšanas atļauja jūsu Analytics 360 īpašumā (un nav atbilstošās Display & Video 360 atļaujas), reklāmdevēja administratoram, kuru vēlaties piesaistīt, varat nosūtīt automātisku saistīšanas apstiprināšanas pieprasījumu.

Rediģēšana

Lai rediģētu papildu iestatījumus (atkārtotā mārketinga mērķauditoriju eksportēšana, Display & Video 360 kampaņu un izmaksu datu importēšana), šim lietotājam/e-pasta adresei ir nepieciešamas tālāk norādītās atļaujas.

 • Analytics 360: rediģēšanas atļauja konta vai īpašuma līmenī tam īpašumam, ar kuru vēlaties saistīt.
 • Display & Video 360 : lasīšanas un rakstīšanas atļauja tam partnera kontam, kurā ir piesaistāmais reklāmdevējs.

Lai rediģētu saites nosaukumu un to, kuri Analytics 360 skati tiek saistīti, ir nepieciešama tālāk norādītā atļauja.

 • Analytics 360: rediģēšanas atļauja tam kontam vai īpašumam, kuram ir izveidota saite.

Dzēšana

Lai dzēstu saites, ir nepieciešama tikai tālāk norādītā atļauja.

 • Analytics 360: rediģēšanas atļauja tam kontam vai īpašumam, kuram ir izveidota saite.

Ja jums ir atbilstoša atļauja abiem produktiem, varat pats pabeigt saites izveidi. Lai izveidotu Analytics 360 īpašumu un Display & Video 360 reklāmdevēju saites, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Pierakstieties savā Analytics 360 kontā.
 2. Noklikšķiniet uz Administrēšana un pārejiet uz to kontu un īpašumu, kuru vēlaties saistīt.
 3. Slejas Īpašums sadaļā Produktu saistīšana noklikšķiniet uz Google Marketing Platform > Display & Video 360 saistīšana.
 4. Noklikšķiniet uz + Jauna DV360 saite.
 5. Sadaļā Display & Video 360 reklāmdevēji  atlasiet Saistāmie reklāmdevēji. Tiks parādīts to reklāmdevēju saraksts, kuri vēl nav saistīti un kuriem esat pieprasījis Display & Video 360 atļauju. 
  Piezīme. Ja netiek rādīts neviens reklāmdevējs, varat izmantot 2. saistīšanas iespēju (tālāk), lai nosūtītu saistīšanas pieprasījumu Display & Video 360 administratoram.
 6. Atlasiet katru reklāmdevēju, kuru vēlaties saistīt ar pašreizējo Analytics 360 īpašumu, un pēc tam noklikšķiniet uz Turpināt.
 7. Sadaļā Saites nosaukums ievadiet vēlamo saites nosaukumu. Ieteicams izmantot informatīvu nosaukumu, piemēram, Analytics360 DV360 integrācija [PartneraID] [ReklāmdevējaID]

  Ņemiet vērā: ja saistīsiet vairāk nekā vienu reklāmdevēju, Analytics 360 izveidos vairākas saites ar vienu un to pašu saites nosaukumu, bet jums būs iespēja vēlāk rediģēt katras saites nosaukumu.
 8. Sadaļā Saistīti skati atlasiet vienu vai vairākus Analytics 360 pārskatu sniegšanas skatus. Pēc noklusējuma nav atlasīts neviens skats.

  Saglabājot saišu kopu, automātiski tiek iespējota automātiskā marķēšana, lai Analytics 360 varētu saistīt sesijas ar Display & Video 360 kampaņām. (Ja nepieciešams izmantot pielāgotas UTM vērtības, varat ieslēgt automātiskās marķēšanas ignorēšanas funkciju.) 
 9. Varat arī iespējot opciju Papildu iestatījumi, atzīmējot izvēles rūtiņu blakus katram atsevišķajam importēšanas vai eksportēšanas iestatījumam. 
  • Eksportēt atkārtotā mārketinga sarakstus: pakalpojumā Display & Video 360 eksportēt Analytics atkārtotā mārketinga sarakstus.
  • Importēt DV360​ kampaņu datus: pakalpojumā Analytics importēt kampaņu datus (izņemot izmaksu datus) no Display & Video 360.
  • Importēt DV360​ izmaksu datus: pakalpojumā Analytics importēt izmaksu datus no Display & Video 360 reklāmdevēja. Analytics importē tikai apkopotus izmaksu datus, kas pakalpojumā Display & Video 360 tiek dēvēti par ieņēmumiem.
 10. Noklikšķiniet uz Izveidot saites.

2. saistīšanas iespēja. Jums ir tikai Analytics 360 atļauja

Ja neesat pieprasījis Display & Video 360 atļauju, varat nosūtīt saistīšanas pieprasījumu Display & Video 360 administratoram, kurš varēs apstiprināt vai noraidīt jūsu pieprasījumu. Lai nosūtītu saistīšanas pieprasījumu, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Pierakstieties savā Analytics 360 kontā.
 2. Noklikšķiniet uz Administrēšana un pārejiet uz to kontu un īpašumu, kuru vēlaties saistīt.
 3. Slejas Īpašums sadaļā Produktu saistīšana noklikšķiniet uz Google Marketing Platform > Display & Video 360 saistīšana.
 4. Noklikšķiniet uz + Jauna DV360 saite.
 5. Sadaļā Display & Video 360 reklāmdevēji atlasiet Citi reklāmdevēji.
 6. Ievadiet Display & Video 360 reklāmdevēja ID un Display & Video 360 partnera konta administratora e-pasta adresi.
  • Katrā rindā varat ievadīt tikai vienu reklāmdevēja ID. Lai izveidotu papildu rindu, noklikšķiniet uz Pievienot.
  • Katrā rindā, atdalot ar komatiem, varat ievadīt vairākas e-pasta adreses. Piezīme. Pārbaudiet, vai e-pasta adrese ir ievadīta pareizi, jo sistēma nevarēs jums paziņot par nederīgu e-pasta adresi. 
 7. Noklikšķiniet uz Turpināt.
 8. Sadaļā Saites konfigurēšana atlasiet, kāda veida dati pēc saistīšanas tiks pārsūtīti pakalpojumos Analytics un Display & Video 360.
  • Eksportēt atkārtotā mārketinga sarakstus: pakalpojumā Display & Video 360 eksportēt Analytics atkārtotā mārketinga sarakstus.
  • Importēt DV360​ kampaņu datus: pakalpojumā Analytics importēt kampaņu datus (izņemot izmaksu datus) no Display & Video 360.
  • Importēt DV360​ izmaksu datus: pakalpojumā Analytics importēt izmaksu datus no Display & Video 360 reklāmdevēja. Analytics importē tikai apkopotus izmaksu datus, kas pakalpojumā Display & Video 360 tiek dēvēti par ieņēmumiem.
  Šie iestatījumi:
  • attiecas uz visiem saistīšanas pieprasījumiem, ja iepriekš aprakstītajā sadaļā ir norādīti vairāki reklāmdevēji;
  • tiks iekļauti apstiprināšanas pieprasījumā, kas tiks nosūtīts Display & Video 360 administratoram. Display & Video 360 administrators nevarēs šos iestatījumus mainīt, un tiklīdz Display & Video 360 administrators apstiprinās saistīšanu, iestatījumus nevarēs mainīt. Lai iestatījumus mainītu, jums vajadzēs dzēst izveidoto saiti un iesniegt jaunu saistīšanas pieprasījumu.
 9. Noklikšķiniet uz Nosūtīt saistīšanas pieprasījumu.

  Piezīme. Nosūtot šo kontu saistīšanas pieprasījumu, jūs piekrītat, ka jūsu e-pasta adrese un/vai vārds, uzvārds tiek izpausts Display & Video 360 konta administratoram.

  Analytics nosūta e-pasta ziņojumu ar saistīšanas pieprasījumu Display & Video 360 partnera konta administratoram, kuru norādījāt, veicot 6. darbību.

  Analytics arī izveidos kopīgojamu saiti, ko varat nosūtīt Display & Video 360 partnera konta administratoram, ja nepieciešams atgādināt par saistīšanas pieprasījumu vai vēlaties sazināties ar viņu tieši.

  Display & Video 360 partnera konta administratoram:
  • jānoklikšķina uz Pārvaldīt pieprasījumu e-pasta ziņojumā;
  • atvērtajā tabulā jānoklikšķina uz neapstiprinātā pieprasījuma;
  • jāatlasa Apstiprināt saistīšanu;
  • jānoklikšķina uz Iesniegt.
 10. Sekojiet pieprasījuma statusam, izpildot norādījumus, kas sniegti sadaļās Neapstiprinātie pieprasījumi un Apstiprinātie pieprasījumi.

Neapstiprinātie pieprasījumi

Visi saistīšanas pieprasījumi tiks pievienoti jaunai tabulai Neapstiprinātie pieprasījumi sadaļā Administrēšana > Īpašums > Google Marketing Platform > Display & Video 360 saistīšana. Tabulā Neapstiprinātie pieprasījumi varat veikt tālāk norādītās darbības.

 • Dzēst pieprasījumu: atsauciet saistīšanas pieprasījumu. Iespējams, Display & Video 360 administratoram pa e-pastu būs nosūtīts saistīšanas pieprasījums, taču, noklikšķinot uz saites e-pasta ziņojumā, informācija netiks attēlota.
 • Nosūtīt atkārtoti: Display & Video 360 administratoram tiks nosūtīts vēl viens e-pasta ziņojums.
 • Kopēt saiti: ģenerējiet pieprasījuma URL, ko Display & Video 360 administrators var izmantot, lai apstiprinātu vai noraidītu pieprasījumu. Vietrādi URL varat tieši nosūtīt Display & Video 360 partnerim.

Saistīšanas pieprasījums tiks automātiski dzēsts tālāk norādītajos gadījumos.

 • Statuss Neapstiprināts pieprasījums ir ildzis 30 dienas.
 • Pieprasījumam 30 dienas ir statuss Noraidīts.
 • Pieprasījumam 60 dienas ir statuss Apstiprināts, bet nav veiktas tālākas darbības.

Apstiprinātie pieprasījumi

Ja Display & Video 360 administrators apstiprinās pieprasījumu, jūs saņemsiet e-pasta ziņojumu. Lai pabeigtu saistīšanu, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Tabulā Neapstiprinātie pieprasījumi noklikšķiniet uz Pabeigt saistīšanu.
 2. Sadaļā Saites nosaukums ievadiet vēlamo saites nosaukumu.
 3. Sadaļā Saistīti skati atlasiet tos Analytics 360 pārskatu sniegšanas skatus, kurus vēlaties saistīt.
 4. Noklikšķiniet uz Izveidot saiti

Pēc šo darbību pabeigšanas saite tiks noņemta no tabulas Neapstiprinātie pieprasījumi un pārvietota uz tabulu Saistītie konti.

Atkārtotā mārketinga sarakstu eksportēšana

Uzlabojiet pašreizējās atkārtotā mārketinga aktivitātes, eksportējot pirmās puses Analytics 360 mērķauditorijas uz Display & Video 360. Tur šīs mērķauditorijas var izmantot arī izslēgšanai kopā ar citām mērķauditorijām. Ņemiet vērā, ka jūs kontrolējat, vai jebkura īpašuma galalietotāju dati var tikt izmantoti reklāmu personalizēšanai, izmantojot uzlabotās reklāmu personalizēšanas iestatījumu.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?