Thu thập dữ liệu

Cả Google Analytics cho Firebase và Theo dõi hiệu suất Firebase thu thập một số thông tin nhất định trong triển khai mặc định:

Thu thập dữ liệu Google Analytics cho Firebase

Loại thông tin được thu thập thông qua triển khai mặc định của Google Analytics cho Firebase bao gồm:

 • Số người dùng và phiên
 • Thời lượng phiên
 • Hệ điều hành
 • Mẫu thiết bị
 • Địa lý
 • Khởi chạy lần đầu
 • Mở ứng dụng
 • Cập nhật ứng dụng
 • Mua trong ứng dụng

Xem danh sách đầy đủ các sự kiệnthuộc tính người dùng mặc định được Google Analytics cho Firebase thu thập.

Thu thập dữ liệu của Theo dõi hiệu suất Firebase

Loại thông tin được thu thập thông qua triển khai mặc định của Theo dõi hiệu suất Firebase bao gồm:

 • Thông tin thiết bị chung, chẳng hạn như model, hệ điều hành và hướng
 • RAM và kích thước đĩa
 • Mức sử dụng CPU
 • Nhà cung cấp dịch vụ (dựa theo Mã quốc gia cho nhà cung cấp dịch vụ di động và Mã mạng di động)
 • Thông tin đài/mạng (ví dụ: WiFi, LTE, 3G)
 • Quốc gia (dựa theo địa chỉ IP)
 • Ngôn ngữ
 • Cường độ tín hiệu
 • Trạng thái bị bẻ khóa hoặc đã bị can thiệp vào hệ thống của thiết bị
 • Mức pin và trạng thái sạc pin
 • Phiên bản ứng dụng
 • Trạng thái nền trước hoặc nền sau ứng dụng
 • Tên gói ứng dụng
 • Định danh bản sao ứng dụng có gán biệt danh
 • URL mạng (không bao gồm thông số URL hoặc nội dung trọng tải) và thông tin tương ứng sau:
  • Mã phản hồi (ví dụ: 403, 200)
  • Kích thước tải trọng tính bằng byte
  • Thời gian phản hồi
 • Thời gian cho các dấu vết tự động.

Xem danh sách đầy đủ của các dấu vết tự động được Theo dõi hiệu suất thu thập.

Nhận biết thiết bị

Thư viện SDK Firebase sử dụng định danh bản sao ứng dụng để nhận biết một bản cài đặt duy nhất của Ứng dụng.

Khi sử dụng SDK, một định danh bảo sao ứng dụng được tạo ở cấp ứng dụng.

Theo mặc định, SDK Firebase thu thập các định danh cho thiết bị di động (ví dụ: ID quảng cáo Android và Định danh quảng cáo cho iOS) và sử dụng các công nghệ tương tự như cookie.

Trên iOS, SDK thu thập Định danh quảng cáo nếu có. Để IDFA có sẵn, nhà phát triển phải liên kết trong các thư viện sau:

 • libAdIdAccess.a
 • AdSupport.framework

Nếu Định danh quảng cáo không có sẵn, SDK sẽ thu thập Định danh nhà cung cấp. Nếu Định danh quảng cáo có sẵn sau khi Định danh nhà cung cấp được báo cáo, SDK sẽ ngừng thu thập Định danh nhà cung cấp.

Theo mặc định, trên Android, SDK thu thập ID quảng cáo. Nếu ID quảng cáo không được thu thập, thay vào đó, định danh phần cứng của thiết bị, ví dụ như ID Android (SSAID). Bạn không thể đặt lại định danh Android thay thế này.

Xác định mua hàng trong ứng dụng

Theo mặc định, SDK thu thập thông tin mua hàng trong ứng dụng trên iOS thông qua các phương pháp quan sát giao dịch công khai của Apple. Trên Android, tính năng này được bật qua Thanh toán trong ứng dụng của Google Play. Bạn có thể tắt tính năng theo dõi mua hàng trong ứng dụng trên cả iOS và Android thông qua phương pháp disableAutomatedInAppPurchaseReporting().

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?