Zbieranie danych

Usługi Google Analytics dla Firebase i Monitorowanie wydajności Firebase zbierają określone informacje w ramach domyślnej implementacji:

Zbieranie danych w Google Analytics dla Firebase

Typy informacji zbieranych w domyślnej implementacji Google Analytics dla Firebase obejmują:

 • Liczbę użytkowników i sesji
 • Czas trwania sesji
 • Systemy operacyjne
 • Modele urządzeń
 • Dane geograficzne
 • Pierwsze uruchomienia
 • Otwarcia aplikacji
 • Aktualizacje aplikacji
 • Zakupy w aplikacji

Zobacz pełną listę domyślnych zdarzeńwłaściwości użytkownika zbieranych w Google Analytics dla Firebase.

Zbieranie danych w Monitorowaniu wydajności Firebase

Typy informacji zbieranych w domyślnej implementacji Monitorowania wydajności Firebase obejmują:

 • Ogólne informacje o urządzeniu (model, system operacyjny, orientacja)
 • Pamięć RAM i rozmiar dysku
 • Wykorzystanie procesora
 • Operatora (na podstawie kraju komórki i kodu sieci)
 • Informacje o obsługiwanych sieciach (na przykład Wi-Fi, LTE, 3G)
 • Kraj (na podstawie adresu IP)
 • Ustawienia regionalne/język
 • Siłę sygnału
 • Status jailbreaku lub dostępu do roota na urządzeniu
 • Poziom baterii i stan ładowania baterii
 • Wersję aplikacji
 • Stan aplikacji na pierwszym planie lub w tle
 • Nazwę pakietu aplikacji
 • Pseudonimowy identyfikator instancji aplikacji
 • Adresy URL sieci (bez parametrów adresu URL i treści ładunku) oraz następujące powiązane z nimi informacje:
  • Kody odpowiedzi (na przykład 403, 200)
  • Rozmiar ładunku w bajtach
  • Czas odpowiedzi
 • Czas trwania automatycznego śledzenia

Zobacz pełną listę automatycznie śledzonych danych zbieranych w Monitorowaniu wydajności.

Identyfikowanie urządzeń

Biblioteka SDK Firebase wykorzystuje identyfikator instancji aplikacji do identyfikowania unikalnych instalacji aplikacji.

W przypadku korzystania z pakietu SDK identyfikator instancji aplikacji jest generowany na poziomie aplikacji.

Domyślnie pakiet SDK Firebase zbiera identyfikatory urządzeń mobilnych (na przykład identyfikator wyświetlania reklam na urządzeniu z Androidem i identyfikator wyświetlania reklam w iOS) i stosuje technologie podobne do plików cookie.

W iOS pakiet SDK zbiera dane identyfikatora wyświetlania reklam, jeśli jest dostępny. Aby IDFA był dostępny, deweloper musi zamieścić link do następujących bibliotek:

 • libAdIdAccess.a
 • AdSupport.framework

Jeśli identyfikator wyświetlania reklam jest niedostępny, pakiet SDK zbiera dane identyfikatora dostawcy. W przypadku gdy identyfikator wyświetlania reklam stanie się dostępny po zgłoszeniu identyfikatora dostawcy, pakiet SDK przestanie zbierać dane identyfikatora dostawcy.

Na Androidzie pakiet SDK domyślnie zbiera dane identyfikatora wyświetlania reklam. Jeśli jest on niedostępny, zbierane są dane identyfikatora sprzętowego urządzenia. Tego alternatywnego identyfikatora urządzeń z Androidem nie można zresetować.

Identyfikowanie zakupów w aplikacji

Domyślnie pakiet SDK zbiera informacje o zakupach w aplikacji w systemie iOS, korzystając z dostarczonych przez firmę Apple publicznych metod obserwacji transakcji. Na Androidzie jest to możliwe poprzez usługę Rozliczenia w aplikacji przez Google Play. Śledzenie zakupów w aplikacjach można wyłączyć zarówno w systemie iOS, jak i na Androidzie, za pomocą metody disableAutomatedInAppPurchaseReporting().

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?