Zbieranie danych

Google Analytics dla Firebase zbiera określone informacje w ramach domyślnej implementacji.

Zbieranie danych w Google Analytics dla Firebase

Typy informacji zbieranych w domyślnej implementacji Google Analytics dla Firebase obejmują:

 • Liczbę użytkowników i sesji
 • Czas trwania sesji
 • Systemy operacyjne
 • Modele urządzeń
 • Dane geograficzne
 • Pierwsze uruchomienia
 • Otwarcia aplikacji
 • Aktualizacje aplikacji
 • Zakupy w aplikacji

Zobacz pełną listę domyślnych zdarzeńwłaściwości użytkownika zbieranych w Google Analytics dla Firebase.

Identyfikowanie urządzeń

Biblioteka SDK Firebase wykorzystuje identyfikator instancji aplikacji do identyfikowania unikalnych instalacji aplikacji.

W przypadku korzystania z pakietu SDK identyfikator instancji aplikacji jest generowany na poziomie aplikacji.

Domyślnie pakiet SDK Firebase zbiera identyfikatory urządzeń mobilnych (na przykład identyfikator wyświetlania reklam na urządzeniu z Androidem i identyfikator wyświetlania reklam w iOS) i stosuje technologie podobne do plików cookie.

W iOS pakiet SDK zbiera dane identyfikatora wyświetlania reklam, jeśli jest dostępny. Aby IDFA był dostępny, deweloper musi zamieścić link do następujących bibliotek:

 • libAdIdAccess.a
 • AdSupport.framework

Jeśli identyfikator wyświetlania reklam jest niedostępny, pakiet SDK zbiera dane identyfikatora dostawcy. W przypadku gdy identyfikator wyświetlania reklam stanie się dostępny po zgłoszeniu identyfikatora dostawcy, pakiet SDK przestanie zbierać dane identyfikatora dostawcy.

Na Androidzie pakiet SDK zbiera domyślnie dane identyfikatora wyświetlania reklam.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem