Cesty

Cesty využívejte k vizualizaci a optimalizaci míry dokončení řady kroků (událostí) v aplikaci. Můžete například vytvořit cestu, která obsahuje kroky nezbytné k vytvoření účtu, a následně měřit míru dokončení jednotlivých kroků. Možná zjistíte, že existuje určitý konkrétní bod při vytváření účtu, v němž uživatelé proces opouštějí. Přehledy cesty pak můžete filtrovat podle publika nebo vlastností uživatelů, což umožňuje zjistit, zda některé segmenty uživatelů dokončují cestu ve větší míře. Cesta tedy nabízí možnost získat cenné informace. Na jejich základě pak můžete provést potřebné změny, které vám pomohou zlepšit udržení uživatelů.

Cesty ve službě Firebase jsou otevřené cesty, což znamená, že uživatelé nemusí provést předchozí krok (např. Krok 1) k tomu, aby byli zahrnuti do metrik pro krok následující (např. Krok 2).

Tento přehled používejte pro přesně dané sekvence událostí, k nimž v aplikaci dochází přirozeně.

V rámci jednoho projektu můžete vytvořit až 200 cest.

Vytvoření cesty

Postup vytvoření cesty:

  1. Ve službě Analytics přejděte ke své aplikaci.
  2. Klikněte na Cesty.
  3. Klikněte na NOVÁ CESTA.
  4. Zadejte název a popis nové cesty.
  5. Vyberte první dvě události, které chcete použít jako kroky v rámci cesty.
  6. Pro každý další krok klikněte na PŘIDAT DALŠÍ UDÁLOST a vyberte událost.
  7. Klikněte na VYTVOŘIT.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?