Události

Tyto funkce jsou k dispozici i ve službách typu aplikace a web v Analytics. Další informace
Obsah tohoto článku:

Služba Analytics doporučuje další události, které můžete shromažďovat, v závislosti na kategorii aplikace v obchodě Google Play a App Store pro iOS (např. elektronický obchod, cestování, hry). Doporučení se zobrazují v horní části tabulky událostí.

Ve výchozím nastavení se v Analytics objevují tři doporučení. Další si můžete prohlédnout po kliknutí na Zobrazit vše.

Kliknutím na název události otevřete související článek v centru nápovědy.

Když kliknete na řádek určité události, zobrazí se fragment kódu, s jehož pomocí se data o události shromažďují.

Chcete-li natrvalo odmítnout všechna viditelná doporučení, klikněte na ikonu Smazat napravo od Doporučení.

Chcete-li zamítnout konkrétní doporučení, umístěte kurzor myši na název události a klikněte na Smazat.

Přečtěte si další informace o událostech, které Analytics doporučuje pro různé druhy obchodní činnosti.

Souhrnná tabulka

Tabulka obsahuje události, které byly ve vaší aplikaci aktivovány v průběhu aktivního období.

U každé události jsou uvedeny následující metriky:

  • Počet: Kolikrát byla událost aktivována.
  • Uživatelé: Počet uživatelů, kteří událost aktivovali.

Podrobný přehled zobrazíte tím, že na událost v tabulce kliknete. Informace v podrobných přehledech se liší podle toho, o kterou událost se jedná.

Metriky událostí

U každé události jsou uvedeny následující metriky:

  • Počet událostí: Kolikrát byla událost aktivována.
  • Uživatelé: Počet uživatelů, kteří událost aktivovali.
  • Počet na uživatele: Průměrný počet aktivací dané události na uživatele.
  • Hodnota: Součet všech parametrů VALUE dodaných s událostí. Tuto kontextovou metriku používejte ke sledování dat, která jsou pro vaši aplikaci cenná (např. tržby, čas, vzdálenost).

V závislosti na události představují metriky různé informace. Například metrika Počet událostí u události first_open ukazuje, kolikrát byla aplikace poprvé otevřena. Stejná metrika Počet událostí u události in_app_purchase ale informuje o tom, kolikrát došlo v aplikaci k nákupu.

Další informace o událostech a příslušných metrikách.

Zapnutí událostí jako konverzí

Konverze jsou vaše nejdůležitější události. Tím, že událost určíte jako konverzi, usnadníte u dané události hlášení atribucí a volání postback. Konverzní události jsou navíc sadou SDK nahrávány okamžitě, aby je bylo možné využívat rychleji.

V rámci jednoho projektu můžete ke třem výchozím konverzím (first_open, in_app_purchase, a ecommerce_purchase) přidat až 30 událostí (jako konverze).

Chcete-li událost určit jako konverzi:

  1. Otevřete ve Firebase projekt.
  2. Klikněte na Události a potom na Nastavení sítě.
  3. V řádku dané události zapněte spínač ve sloupci Označit jako konverzi.

Když událost zapnete jako konverzi, přidá se do nabídky ATRIBUCE → KONVERZNÍ UDÁLOSTI. Údaje pro přehledy atribuce se pro danou událost začnou zaznamenávat od okamžiku, kdy ji zapnete jako konverzi.

Události ad_click a ad_impression nelze určit jako konverze.

Pokud chcete, aby ve vašich přehledech atribuce ve službě Google Ads byly zobrazeny konverzní události přiřazené k této službě, propojte svůj projekt Firebase s účty Google Ads a pak do služby Google Ads naimportujte konverzní události Firebase (Nástroje → Konverze → Firebase).

Poznámka: Parametr události VALUE, který je dodáván s konverzními událostmi, musí být číslo a musí obsahovat kód měny.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?