Vlastnosti uživatele

Tyto funkce jsou k dispozici i ve službách typu aplikace a web v Analytics. Další informace
Obsah tohoto článku:

Vlastnosti uživatele

Nastavení vlastností uživatele umožňuje identifikovat statické nebo pomalu se měnící atributy uživatelů, například utrácí=ano, povolání=inženýr, případně oblíbený_tým=Real Madrid. Vlastnosti uživatelů jsou v podstatě parametry událostí, které se automaticky zaznamenají, když je volán nástroj logEvent. Poté co vytvoříte a zaregistrujete hodnoty vlastností uživatelů, můžete je používat k filtrování přehledů. Například je možné zobrazit, jak se liší herní zvyklosti návštěvníků, kteří utrácejí, ve srovnání s těmi, kteří neutrácejí.

U každého projektu Firebase můžete mít až 25 jedinečně nazvaných vlastností uživatelů (velká/malá písmena se rozlišují).

Když vlastnosti uživatelů nastavujete, dbejte na to, abyste nikdy nezahrnuli údaje umožňující zjištění totožnosti, například jména, rodná čísla či e-mailové adresy, a to ani v hašované podobě.

Souhrnná tabulka

Souhrnná tabulka uvádí vlastnosti uživatelů nastavené v měřicím kódu Analytics a zaregistrované v rozhraní Analytics.

Nastavení a registrace vlastnosti uživatele

Nastavení

Vlastnosti uživatelů se nastavují v měřicím kódu Analytics.

Informace o volání setUserProperty (Android) nebo setUserPropertyString (iOS) v měřicím kódu najdete v dokumentaci pro vývojáře.

Registrace

Použití vlastnosti uživatele k filtrování přehledů je možné pouze tehdy, když je vlastnost uživatele zaregistrována v rozhraní Analytics. Lze filtrovat data ode dne registrace dále. Postup registrace nové vlastnosti uživatele:

  1. Ve službě Analytics přejděte ke své aplikaci.
  2. Klikněte na možnost Vlastnosti uživatele.
  3. Klikněte na NOVÁ VLASTNOST UŽIVATELE.
  4. Zadejte název a popis nové vlastnosti uživatele a klikněte na VYTVOŘIT.

Archivace vlastností uživatele

Pokud jste dosáhli limitu 25 vlastností uživatele a potřebujete další, můžete archivovat ty, které pro vás už nejsou relevantní, a po 48 hodinách vytvořit nové.

Po archivaci můžete vlastnosti uživatele do 48 hodin obnovit, pak už budou archivovány natrvalo.

Postup archivace vlastnosti uživatele:

  1. Ve službě Analytics přejděte ke své aplikaci.
  2. Klikněte na možnost Vlastnosti uživatele.
  3. V řádku dané vlastnosti klikněte na Více > Archivovat.

Archivovanou vlastnost uživatele můžete obnovit do 48 hodin tím, že podle pokynů v předchozí části vytvoříte novou vlastnost se stejným názvem.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?