Konverze

Tyto funkce jsou k dispozici i ve službách typu aplikace a web v Analytics. Další informace

Konverze ukazují, kolik vám jednotlivé aspekty marketingu (např. kampaně, reklamní sítě, kreativy) přinesly konverzních událostí a nákupů a jaké jste díky těmto aspektům získali tržby a hodnotu za dobu jejich trvání.

Obsah tohoto článku:

Karta Konverzní události

Ve Firebase se vaše nejdůležitější události nazývají konverze , z nichž tři předdefinuje Firebase:

Zapnutí událostí jako konverzí

Povolení nebo zakázání události jako konverze:

V řádku dané události přesuňte přepínač ve sloupci Označit jako konverzi.

V rámci jednoho projektu můžete ke třem výchozím událostem z Firebase přidat jako konverze až třicet dalších.

Informace o atribuci spojené s událostí se shromažďují od okamžiku zapnutí.

Vytvoření nových konverzních událostí

Pomocí této možnosti můžete identifikovat události jako konverze, než je začnete zaznamenávat do protokolu. Při použití této možnosti budou shromažďovány všechny informace o atribuci spojené s těmito událostmi, jakmile událost začnete protokolovat.

 1. Klikněte na Konverze.
 2. Klikněte na Nová konverzní událost.
 3. Zadejte název události, kterou chcete identifikovat jako konverzi.
 4. Klikněte na Uložit.

Kliknutím na událost v tabulce zobrazíte, kolik konverzí je přiřazeno každému zdroji. Při vyhodnocování události zvolte atribuční model:

 • Poslední kliknutí v rámci všech kanálů: Služba Firebase sleduje kliknutí ze všech zdrojů a přiřadí konverzi poslednímu kliknutí. (Kromě direct*.)
 • Poslední interakce v rámci všech kanálů: Služba Firebase přiřadí konverzi buď poslednímu kliknutí, nebo zobrazení reklamy (pokud nebyla v poslední době zaznamenána žádná kliknutí). (Kromě direct*.)
 • Poslední kliknutí s preferencí Google Ads: Služba Firebase přiřadí konverzi Google Ads bez ohledu na to, zda existuje nebo neexistuje kliknutí z jiného zdroje. (Kromě direct*.)
 • Poslední interakce s preferencí Google Ads: Služba Firebase přiřadí konverzi ke Google Ads bez ohledu na to, zda existuje nebo neexistuje kliknutí nebo zobrazení reklamy z jiného zdroje. (Kromě direct*.)

* Ve všech atribučních modelech na platformě Firebase platí, že kredit není přidělen přímým návštěvám vyjma případů, kdy konverzi nelze připsat žádné kampani.

Kromě atribučního modelu si můžete vybrat i zobrazení původu událostí podle zdroje, média, kampaně, sítě, reklamní sestavy a kreativy.

Pokud jste přejmenovali kampaň nebo reklamní sestavu Google Ads, postupujte takto:

 • Pokud používáte období, které obsahuje pouze data do 31. prosince 2018 včetně, služba Analytics zobrazí název kampaně / reklamní sestavy, který byl používán během daného období.
 • Pokud používáte období, které obsahuje pouze data od 1. ledna 2019 dále, zobrazí služba Analytics název poslední kampaně / reklamní sestavy.
 • Pokud používáte období, které obsahuje data z doby před 31. prosincem 2018 i po něm, uvidíte:
  • řádek pro každý název kampaně / reklamní sestavy používané do 31. prosince 2018,
  • jeden řádek s názvem nejnovější kampaně / reklamní sestavy pro všechna data od 1. ledna 2019 dále.

Ve vzácných případech, kdy služba Analytics nemá k propojení dat nezbytné ID kampaně nebo ID reklamní sestavy, mohou přehledy obsahující data z doby před 1. lednem 2019 i po něm zobrazovat více řádků/názvů pro stejnou kampaň nebo reklamní sestavu.

Pokud chcete, aby ve vašich přehledech atribuce ve službě Google Ads byly zobrazeny konverzní události přiřazené k této službě, propojte svůj projekt Firebase s účty Google Ads a pak do služby Google Ads naimportujte konverzní události Firebase (Nástroje → Konverze → Firebase).

Služba Google Analytics pro Firebase nabízí atribuci konverze po zobrazení, aby vám pomohla konverze lépe pochopit. Pokud s instalací aplikace není spojeno žádné kliknutí, prozkoumá služba Google Analytics pro Firebase, zda v zadaném časovém období došlo k nějakému zobrazení reklamy na instalaci aplikace, a následně přiřadí konverzi k reklamě na instalaci aplikace zobrazené před instalací naposledy.

Období atribuce pro konverzi first_open trvá 30 dní. Atribuční okno každé následující konverze v aplikaci trvá 180 dní. Tato období nelze přizpůsobit.

Metriky instalací pro iOS a data atribucí událostí v aplikacích pro kampaně Google Ads vyzývající k instalaci aplikací pro iOS se zobrazují ve službě Firebase Analytics na kartě Konverze se zdrojem přímý a nezobrazují se na konzoli Google Ads.

Přidání sítě

Síť přidáte tímto postupem:

 1. Ve službě Analytics přejděte ke své aplikaci.
 2. Klikněte na Konverze a pak na Nastavení sítě.
 3. Klikněte na NOVÁ SÍŤ.
 4. Z nabídky vyberte síť.
 5. Zdroj je automaticky vyplněn jako Název sítě. Některé sítě také nabízejí metadata pro parametry Médium kampaněNázev kampaně, takže nepotřebujete zadávat nic dalšího. Pro ostatní sítě jsou tu pole Médium kampaněNázev kampaně, kam můžete zaznamenat vlastní informace. Použijte vygenerovanou adresu URL jako doporučující odkaz (zkopírujte ji a vložte).
  • KLIKNUTÍ: Pokud má vaše kampaň za cíl přimět nové uživatele, aby si aplikaci stáhli, použijte adresu URL generovanou zde.
  • PŘÍMÝ ODKAZ: Pokud má vaše kampaň za cíl oslovit stávající uživatele aplikace a přimět je k nějaké aktivitě s aplikací, použijte kartu PŘÍMÝ ODKAZ. V této sekci zadejte informace o schématu adresy URL a cestě. Stejné parametry budou k adrese připojeny.
 6. Pokud chcete informace o konverzích odesílat zpět do sítě, zapněte přepínač Konfigurovat volání postback. V opačném případě klikněte na tlačítko Uložit.

Volání postback

Volání postback odešle údaje o konverzi zpět do reklamní sítě. Volání postback je nepovinné. Můžete odesílat data first_open vedle dalších konverzních událostí v aplikaci. Pokud se rozhodnete nastavit volání postback, můžete také zvolit, zda se mají síti posílat všechny konverze, nebo jen konverze, které služba Firebase přiřadí právě této síti.

Volání postback pomáhají sítím optimalizovat návštěvnost, kterou vám přivádějí. Pokud například síť ví, že aplikace byla stažena do určitého zařízení, může to využít k tomu, aby na tomto zařízení další reklamy na tuto aplikaci už nezobrazovala.

Pokud síti zasíláte údaje o všech konverzích, může tato síť optimalizovat svůj provoz na základě znalostí o konverzích ze všech sítí. Když síti zasíláte údaje o všech konverzích, ostatní sítě přivádějící konverze jsou v těchto údajích anonymizovány.

Konfigurace volání postback:

 1. Ve službě Analytics přejděte ke své aplikaci.
 2. Klikněte na Konverze a pak na Nastavení sítě.
 3. V řádku pro danou síť klikněte na Konfigurovat volání postback.
 4. Vyberte konverze, které chcete odeslat, a zvolte možnost Pouze konverze přiřazené k této síti nebo Všechny konverze .
 5. Zadejte parametry sítě (např. ID měření, heslo inzerenta). Parametry mohou být pro různé sítě různé.
 6. Klikněte na Uložit.

Vlastní kampaně pro aplikace na Google Play

Když používáte vlastní kampaň pro aplikaci, kterou distribuujete prostřednictvím Google Play, použijte ke generování vlastních adres URL Nástroj pro tvorbu adres URL pro Google Play.

Jak probíhá přiřazování různých konverzí

Dynamické odkazy

Přidáte-li do aplikace dynamické odkazy, budou zaznamenány následující události, když uživatelé na tyto odkazy kliknou:

 • dynamic_link_first_open
 • dynamic_link_app_open
 • dynamic_link_app_update

Údaje služby Analytics o těchto událostech najdete v přehledu Události.

Pokud tyto události povolíte jako konverze, v přehledech atribucí se zobrazí údaje o atribucích.

Další informace o dynamických odkazech

Univerzální odkazy

Univerzální odkazy lze nakonfigurovat tak, aby obsahovaly parametry utm (utm_source, utm_medium, utm_campaign), a příslušná data pak budou součástí přehledů atribuce.

Příklad univerzálního odkazu:

http://my.app.link?utm_campaign=myappcampaign&utm_source=google&utm_medium=cpc

Když uživatel na tento odkaz klikne, Firebase zaznamená událost firebase_campaign s těmito parametry a u událostí souvisejících s kampaní se zobrazí následující údaje:

 • Kampaň: myappcampaign
 • Zdroj: google
 • Médium: cpc

Odkazy aplikací pro Android

Odkazy aplikací pro Android lze nakonfigurovat tak, aby obsahovaly parametry utm (utm_source, utm_medium, utm_campaign), a příslušná data pak budou součástí přehledů atribuce.

Příklad odkazu aplikace pro Android:

http://example.com/gizmos?utm_campaign=myappcampaign&utm_source=google&utm_medium=cpc

Když uživatel na tento odkaz klikne, Firebase zaznamená událost firebase_campaign s těmito parametry a u událostí souvisejících s kampaní se zobrazí následující údaje:

 • Kampaň: myappcampaign
 • Zdroj: google
 • Médium: cpc

Instalační odkazy z obchodu Play

Instalační odkazy z obchodu Google Play se zobrazí takto:

 • Source = google-play: znamená jednu ze dvou věcí:
  • Uživatel byl přímo odkázán ze záznamu v obchodu Play prostřednictvím odkazu, který určoval odkazující zdroj (např. play.google.com/store/apps/details?id=com.foo.bar&referrer=R)
  • Uživatel prohledával obchod Play a aplikaci objevil.
 • Source = (direct): znamená:
  • Uživatel byl přímo odkázán z obchodu Play prostřednictvím odkazu, který neurčoval odkazující zdroj.

Období atribuce

Období atribuce pro konverzní události first_open trvá 30 dní.

Jakmile je konverzní událost first_open přiřazena kampani, přiřazují se téže kampani i všechny ostatní konverzní události se stejnou kombinací uživatele a aplikace (dokud nevyprší platnost období atribuce, což může trvat až rok). Období atribuce se po dobu 1 roku obnovuje s každou další konverzí, k níž dojde dříve, než skončí trvání období atribuce.

U kampaně zaměřené na opětovnou interakci trvá období atribuce 6 měsíců.

Kampaně zaměřené na opětovnou interakci

Konverze z kampaně zaměřené na opětovnou interakci se přiřazuje dvakrát:

 • Kampani, které byla přiřazena událost first_open event. LTV se připíše této kampani. (Jiné události než first_open jsou k LTV připsány, pokud obsahují údaje o příjmech, např. událost in_app_purchase nebo jakoukoli událost maloobchodu/ elektronického obchodu.)
 • Kampani zaměřené na opětovnou interakci. Této kampani se nepřipíše LTV.

Konverze z kampaní a kampaní zaměřených na opětovnou interakci se přiřazují takto:

 • Po kliknutí: konverze se přiřadí kampani poslední reklamy, na kterou bylo kliknuto, bez ohledu na to, kolik různých kampaní běží.
 • Po zobrazení: konverze se přiřadí kampani poslední zhlédnuté reklamy, nedojde-li mezi zhlédnutím reklamy a konverzí k jinému kliknutí, bez ohledu na to, kolik různých kampaní běží.

Reklamy ve vyhledávání Apple

Je-li aplikace nainstalována v důsledku kliknutí na reklamu ve vyhledávání Apple, zaznamená Firebase událost firebase_campaign s těmito parametry a u událostí souvisejících s kampaní se zobrazí následující údaje:

 • Zdroj = Apple
 • Médium = search
 • Kampaň = <iad campaign name>

Abyste mohli měřit reklamy ve vyhledávání Apple, je třeba do souboru projektu Xcode pro vaši aplikaci přidat rámec iAd.

(not set)

Hodnota dimenze (not set) se zobrazí, pokud chybí informace o zdroji, médiu, kampani, typu reklamní sítě nebo kreativě.

Rozdíly v datech konverzí ve službách Firebase a Google Ads

Okolnosti Popis
Konverze z kampaní se objevují ve Firebase, ale v Google Ads (nebo naopak) Pokud se údaje o konverzích z kampaně objevují ve Firebase, ale ne v Google Ads, možná jste nedokončili jeden z následujících kroků (nebo oba):
Pokud jste propojili účty Firebase a Google Ads a vidíte údaje o konverzích v Google Ads, ale ne ve Firebase, zkontrolujte, zda neodesíláte údaje o konverzích z poskytovatele analytických služeb pro aplikace jiného než Firebase přímo do Google Ads (tady s vynecháním Firebase).
Počet konverzí přiřazených za určité období téže kampani se liší v Google Ads a ve Firebase Je to ale v pořádku. Google Ads registruje konverzi na základě data kliknutí (data, kdy uživatel klikl na reklamu a kliknutí vedlo ke konverzi). Firebase registruje konverzi k datu konverze (datu, kdy uživatel skutečně konvertoval). Pokud ke kliknutí a konverzi nedošlo v rámci použitého období, budou se počty konverzí v jednotlivých přehledech lišit.
Ve Firebase a Google Ads jsou vidět počty kliknutí (v rámci kampaní), ale ne konverze Cílíte-li kampaň na aplikaci pro iOS do Vyhledávací sítě Google, není měření konverzí podporováno. Kliknutí se zaznamenávají, ale konverze ne, takže ve Firebase a v Google Ads uvidíte počty kliknutí, ale ne údaje o konverzích.
V Google Ads jsou vidět počty kliknutí, ale ne konverze, ve Firebase nejsou vidět konverze přiřazené službě Google Ads

Pokud s Firebase propojíte účet správce Google Ads, ale importujete konverze z podřízeného účtu, konverze se nezobrazí ani v Google Ads, ani ve Firebase.


Chcete-li problém vyřešit, musíte importovat konverzní události Firebase z účtu správce Google Ads.

Počty konverzí ve Firebase a v Google Ads se liší Jsou ve Firebase a v Google Ads nastavena odlišná časová pásma, mohou se ukazovat odlišné počty konverzí. Může se například stát, že jsou konverze opatřovány časovými razítky, podle nichž spadají do období použitého v přehledech ve Firebase, ale mimo období, které používáte v Google Ads – pak budou přehledy v Google Ads uvádět menší množství konverzí.

Příčinou odlišných počtů konverzí ve Firebase a v Google Ads může být rozdíl v období atribuce. Například období atribuce pro událost/konverzi first_open ve Firebase je 30 dnů. Pokud v Google Ads nastavíte u téže události/konverze dobu sledování konverzí na 7 dní, Firebase pravděpodobně zaznamená mnohem víc konverzí first_open než Google Ads.
Více konverzí pro kampaně související s iOS v Google Ads než ve Firebase Konverze pro kampaně na aplikace pro iOS a přehledy reklam na aplikace zobrazovaných uživatelům iOS na webu Google.com jsou k dispozici pouze v Google Ads. Další informace

 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?