Hlavní panel

Karty hlavního panelu shrnují klíčové metriky pro vaši aplikaci.
Obsah tohoto článku:

Aktivní uživatelé

Počty aktivních uživatelů za měsíc (28 dnů), týden (7 dnů) a den (1 den). Tyto počty se vztahují k danému období a zahrnují kolísání podle procenta z předchozího období.

Aktivní uživatel provedl interakci s aplikací na popředí zařízení a jeho aktivita byla zaznamenána jako zapojení (událost user_engagement).

Uživatelé aktivní v posledních 30 minutách

Počet osob používajících vaši aplikaci v posledních 30 minutách.

Aktivní uživatelé za minutu: Aktivní uživatelé za minutu. Umístíte-li ukazatel myši nad sloupec, zobrazí se počet uživatelů aktivních v dané minutě.

Nejčastější události konverzí: Tři konverzní události nejčastější v posledních 30 minutách.

Další informace

Nejčastější události konverzí

Tři nejčastější události konverzí podle celkových i denních součtů (v daném období).

Události first_opensession_start nejsou zahrnuty.

Další informace

Denní zapojení uživatelů

Průměrné denní zapojení na uživatele v daném období. Zahrnuto je kolísání podle procenta z předchozího období.

Nejlepší obrazovky: Tři nejčastěji používané obrazovky podle zapojení, včetně procenta celkového zapojení a průměrné doby každé obrazovky.

Další informace

Celkové tržby

Celkové tržby: Celková hodnota všech zdrojů tržeb. Zahrnuto je kolísání podle procenta z předchozího období.

Zdroje tržeb: Kombinovaná hodnota všech událostí ecommerce_purchasein_app_purchase. Tržby z AdMob jsou odhadované tržby ze sítě AdMob.

Tržby podle uživatele: Průměrné tržby na uživatele (ARPU) a průměrné tržby na placeného uživatele (ARPPU). ARPU zahrnuje odhadované tržby v síti AdMob.

Tržby tvoří součet hodnot událostí ecommerce_purchasein_app_purchase. ARPU jsou tržby dělené celkovým počtem uživatelů v daném období. ARPPU jsou tržby dělené počtem uživatelů, kteří v daném období uskutečnili nákup. 

Poznámka: Uvedené tržby se mohou lišit od hodnot zobrazených v nástroji Google Play Console.

Uživatelé bez selhání

Procento uživatelů, kterým aplikace ani jednou neselhala.

Používá data z nástrojů Firebase Crashlytics a Firebase Crash Reporting. Další informace

Jako selhání se počítají výjimky zaznamenané do protokolu v systému Android pomocí rozhraní API pro vytváření přehledů nástroje Firebase Crash Reporting. Přesnější přehledy selhání můžete získat po aktualizaci na Firebase Crashlytics.

Přijetí verze aplikace

Procento aktivních uživatelů jednotlivých verzí aplikace za posledních 30 dní. Umístěním kurzoru na graf získáte metriky za konkrétní dny.

V tabulce je uveden seznam posledních verzí vaší aplikace, u nichž je uvedeno procento aktivních uživatelů a procento uživatelů, kteří nezaznamenali žádné selhání aplikace.

Další informace

Akvizice

Zdroj: Reklamní sítě, z nichž jste nejčastěji získali uživatele.

Konverze first_open: Počty udávají, kolikrát byla aplikace poprvé spuštěna, a vztahují se k jednotlivým reklamním sítím.

LTV: Průměrná celková hodnota na uživatele. Hodnoty se vztahují k jednotlivým reklamním sítím.

Pokud chcete zjistit počty instalací, podívejte se do nástroje Google Play Console nebo iTunesConnect.

Kohorty retence

Stručný přehled kohort retence. Kohorta je množina uživatelů, kteří začali aplikaci používat ve stejnou dobu (například během stejného dne nebo týdne). Tento přehled ukazuje, jak dobře si aplikace udrží uživatele.

graf znázorňující procento každé kohorty zachované z týdne na týden
Graf kohort retence

Každý řádek představuje jednu kohortu. Dolní řádek představuje tu nejnovější, horní nejstarší. Tmavší stínování znamená, že vyšší procento uživatelů v dané kohortě použilo aplikaci opakovaně. Můžete si všimnout, že stínování časem bledne, protože z každé kohorty použije aplikaci znovu méně uživatelů.

Publikum

Lokalita: Mapa a tabulka udávající procentní podíl návštěv z každé ze zemí s nejvyššími počty návštěv.

Zařízení: Model udává procento uživatelů na každém ze tří modelů zařízení s nejvyššími počty návštěv a Ostatní součet návštěv na všech ostatních zařízeních. Verze operačního systému udává procento uživatelů v každé ze tří nejčastějších verzí operačních systémů a Ostatní součet za všechny ostatní verze.

Demografické údaje: Procenta mužů a žen mezi uživateli podle věkových skupin. Zahrnuto je kolísání podle procenta z předchozího období.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?