Kohorty

Kohorta je množina uživatelů, kteří začali aplikaci používat ve stejnou dobu (například během stejného dne nebo týdne). Tento přehled ukazuje, jak dobře si aplikace udrží uživatele.

user retention graph
Procento uživatelů, kteří pokračují v používání aplikace po dobu N týdnů po prvním vyzkoušení.
graf znázorňující procento každé kohorty zachované z týdne na týden
Po dvou týdnech používání je míra udržení uživatelů pro kohortu 2 vyšší než tatáž metrika pro kohortu 1, ale v následujících týdnech začíná ztrácet.

Graf vám ukáže, zda uživatelé získaní v jeden den pokračují v používání aplikace ve větší míře než uživatelé získaní v jiný den. Každý řádek představuje jednu kohortu. Dolní řádek představuje tu nejnovější, horní řádek 1 tu nejstarší.

Tmavší stínování znamená, že vyšší procento uživatelů v dané kohortě použilo aplikaci opakovaně. Postupně se stínování zesvětluje, protože se k aplikaci vrací stále méně uživatelů. Například po dvou týdnech používání je míra udržení uživatelů pro kohortu 2 vyšší než tatáž metrika pro kohortu 1.

Filtrování údajů podle kampaní

Data přehledu můžete filtrovat podle kampaně first_open. Uživatele zařazené do kohorty kampaně určuje atribuční model cross_channel_last_click.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?