Bắt đầu với báo cáo ứng dụng Google Analytics

Thu thập dữ liệu phân tích hành vi và tiếp thị cho ứng dụng của bạn.
Trong bài viết này:

Tạo tài khoản

Truy cập firebase.google.com để tạo tài khoản Firebase và tải xuống SDK tương ứng. Để tìm hiểu cách sử dụng SDK trong ứng dụng của bạn, hãy tham khảo tài liệu về Firebase trên Google Developers.

Bắt đầu thu thập dữ liệu

Sau khi tích hợp SDK Firebase trong ứng dụng của bạn, dữ liệu sử dụng ứng dụng cơ bản được tự động thu thập và có sẵn trong Google Analytics và Google Analytics cho Firebase. Bạn không cần thêm bất kỳ mã nào để bật các sự kiện được thu thập tự động, chẳng hạn như số lần mở đầu tiên, số lần bắt đầu phiên hoặc số giao dịch mua trong ứng dụng mà bạn đã có. Điều này cho phép bạn xem lượng thời gian người dùng sử dụng trên ứng dụng của bạn, số người dùng hoạt động trong một khoảng thời gian nhất định và tần suất mua hàng trong ứng dụng. Thuộc tính người dùng cũng được thu thập.

Ứng dụng của bạn sẽ ghi lại các sự kiện chung này các sự kiện cho loại ứng dụng của bạn (ví dụ như bán lẻ và thương mại điện tử, du lịch hoặc trò chơi). Việc ghi lại sự kiện cùng với các thông số quy định trước của sự kiện đảm bảo báo cáo có sẵn chi tiết tối đa cũng như cho phép bạn hưởng lợi từ các tính năng và tích hợp Firebase mới nhất khi các tính năng và tích hợp này sử dụng được. Để ghi lại sự kiện, bạn cần thêm các đoạn mã bổ sung vào ứng dụng của mình.

Xem báo cáo của bạn

Sau khi bạn tạo tài khoản Firebase và tích hợp SDK Firebase với ứng dụng của mình, hãy đăng nhập vào Google Analytics hoặc Firebase để xem báo cáo của bạn.

Google Analytics

Để xem báo cáo trong Google Analytics:

 1. Đăng nhập vào Google Analytics..
 2. Điều hướng đến thuộc tính ứng dụng của bạn. Điều hướng báo cáo sẽ cập nhật để phản ánh các báo cáo ứng dụng dành cho thiết bị di động.
  Nếu không thấy ứng dụng của mình được liệt kê trong menu Chọn thuộc tính, bạn sẽ cần thêm ứng dụng đó.
  1. Chọn Tạo thuộc tính mới từ menu Thuộc tính.
  2. Nhấp vào Ứng dụng dành cho thiết bị di động.
  3. Chọn ứng dụng Firebase của bạn. Nếu không thấy ứng dụng bạn đang tìm kiếm, đảm bảo bạn là người dùng quản trị cho ứng dụng trong Firebase.
  4. Nhấp vào Kết nối ứng dụng. Điều hướng báo cáo sẽ cập nhật để phản ánh các báo cáo ứng dụng dành cho thiết bị di động.
 3. Chọn báo cáo bạn muốn từ điều hướng báo cáo (ví dụ: Trang tổng quan, Sự kiện, Đối tượng, v.v).

Firebase

Để xem báo cáo trong Firebase:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Firebase của bạn tại firebase.google.com.
 2. Trên trang Chào mừng, chọn ứng dụng của bạn.
 3. Trong điều hướng bên trái, hãy nhấp vào Analytics.
 4. Nhấp vào tab cho báo cáo bạn muốn (ví dụ: Trang tổng quan, Sự kiện, Đối tượng).

Sự kiện, chuyển đổi, thuộc tính người dùng và đối tượng

Có bốn nền tảng xây dựng đối với phân tích ứng dụng: sự kiện, chuyển đổi, thuộc tính người dùng và đối tượng.

 • Sự kiện được kích hoạt khi người dùng thực hiện hành động trong ứng dụng của bạn. Một số sự kiện được SDK Firebase thu thập tự động. Tuy nhiên, bạn cần phải thêm mã để ghi lại sự kiện cho loại ứng dụng. Việc ghi lại các sự kiện này cùng với các thông số quy định của sự kiện đảm bảo báo cáo có được thông tin chi tiết tối đa và cho phép bạn hưởng lợi từ các tính năng và tích hợp mới nhất khi các tính năng và tích hợp này có sẵn.
 • Chuyển đổi là những sự kiện quan trọng nhất đối với doanh nghiệp của bạn. Hãy coi chuyển đổi là các chỉ báo hiệu suất chính (KPI). Đánh dấu sự kiện là chuyển đổi cho phép bạn gửi các chuyển đổi này tới các mạng quảng cáo bạn đã làm việc cùng, bao gồm Google và các mạng bên ngoài.
 • Thuộc tính người dùng là các đặc điểm của người dùng. Firebase thu thập một vài thuộc tính người dùng mặc định. Bạn cũng có thể tạo thuộc tính người dùng riêng. Ví dụ: nếu muốn theo dõi đội thể thao yêu thích của người dùng, bạn có thể tạo thuộc tính người dùng đội yêu thích và lọc báo cáo theo đội yêu thích.
 • Đối tượng là các nhóm người dùng được phân đoạn được xác định bằng kết hợp của các sự kiện và thuộc tính người dùng. Ví dụ: bạn có thể muốn xem các chỉ số riêng cho người dùng của mình từ một quốc gia cụ thể.

Các bước tiếp theo

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?