Pierwsze kroki z raportami o aplikacjach w Google Analytics

Zbieraj dane o zachowaniu i analityce marketingowej związane z Twoją aplikacją.
Tematy w tym artykule:

Tworzenie konta

Otwórz stronę firebase.google.com, aby utworzyć konto Firebase i pobrać odpowiedni pakiet SDK. Informacje na temat korzystania z pakietów SDK w aplikacji znajdziesz w dokumentacji Firebase w witrynie Google Developers.

Rozpoczęcie zbierania danych

Po zintegrowaniu pakietu SDK Firebase z aplikacją podstawowe dane o użyciu aplikacji są automatycznie zbierane i udostępniane w Google Analytics i Google Analytics dla Firebase. Nie musisz dodawać żadnego kodu, aby włączyć zdarzenia zbierane automatycznie, np. liczbę pierwszych uruchomień, rozpoczęć sesji lub zakupów w aplikacji. Dzięki temu możesz dowiedzieć się, ile czasu użytkownicy spędzają w aplikacji, jak często dochodzi w niej do zakupów oraz ilu użytkowników pozostawało aktywnych w określonym przedziale czasu. Gromadzone są również Właściwości użytkownika.

Twoja aplikacja powinna rejestrować te zdarzenia ogólne oraz zdarzenia odpowiadające danemu typowi aplikacji (np. handel detaliczny i e-commerce, podróże czy gry). Rejestrowanie zdarzeń i określonych parametrów pozwala uwzględniać w raportach możliwie najbardziej szczegółowe informacje oraz korzystać z najnowszych funkcji i integracji Firebase, kiedy tylko zostaną udostępnione. Aby rejestrować zdarzenia, musisz dodać do swojej aplikacji dodatkowe fragmenty kodu.

Przeglądanie raportów

Po utworzeniu konta Firebase i zintegrowaniu pakietu SDK Firebase z aplikacją zaloguj się w Google Analytics lub Firebase, aby wyświetlić raporty.

Google Analytics

Aby wyświetlić raporty w Google Analytics:

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics..
 2. Otwórz usługę aplikacji. Nawigacja w raportach zostanie zaktualizowana, aby odzwierciedlać raporty dotyczące aplikacji mobilnych.
  Jeśli w menu wyboru usługi nie widzisz swojej aplikacji, musisz ją dodać.
  1. W menu usługi wybierz opcję Utwórz nową usługę.
  2. Kliknij Aplikacja mobilna.
  3. Wybierz swoją aplikację Firebase. Jeśli nie widzisz poszukiwanej aplikacji, upewnij się, że jesteś administratorem aplikacji w Firebase.
  4. Kliknij Połącz aplikację. Nawigacja w raportach zostanie zaktualizowana, aby odzwierciedlać raporty dotyczące aplikacji mobilnych.
 3. Wybierz żądany raport z menu raportów (np. Panel informacyjny, Zdarzenia, Odbiorcy).

Firebase

Aby wyświetlić raporty w Firebase:

 1. Zaloguj się na konto Firebase na stronie firebase.google.com
 2. Na pierwszej stronie wybierz swoją aplikację.
 3. W menu po lewej stronie kliknij Analytics.
 4. Kliknij kartę odpowiedniego raportu (np. Panel informacyjny, Zdarzenia, Odbiorcy).

Zdarzenia, konwersje, właściwości użytkownika i odbiorcy

Analiza aplikacji opiera się na czterech elementach składowych: zdarzeniach, konwersjach, właściwościach użytkownika i odbiorcach.

 • Zdarzenia są wyzwalane, gdy użytkownik wykonuje działania w aplikacji. Szereg zdarzeń jest rejestrowanych automatycznie przez pakiet SDK Firebase. Aby jednak rejestrować zdarzenia odpowiadające typowi aplikacji, trzeba dodać kod. Rejestrowanie zdarzeń i określonych parametrów pozwala uwzględniać w raportach możliwie najbardziej szczegółowe informacje oraz korzystać z najnowszych funkcji i integracji, kiedy tylko zostaną udostępnione.
 • Konwersje są najbardziej wartościowymi zdarzeniami dla firmy. Są one kluczowymi wskaźnikami wydajności (KPI). Oznaczenie zdarzenia jako konwersji umożliwia wysyłanie tych konwersji do sieci reklamowych, z którymi już współpracujesz, w tym Google, oraz do sieci zewnętrznych.
 • Właściwości użytkowników to cechy użytkowników. Firebase gromadzi kilka domyślnych właściwości użytkowników. Możesz też tworzyć własne właściwości. Na przykład jeśli chcesz śledzić ulubione drużyny sportowe użytkowników, utwórz właściwość użytkownika ulubiona drużyna i filtruj raporty według tej właściwości.
 • Odbiorcy to posegmentowane grupy użytkowników zdefiniowane według kombinacji zdarzeń i właściwości użytkowników. Na przykład możesz wyświetlić dane dotyczące wyłącznie użytkowników z określonego kraju.

Dalsze kroki

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?