Om Tag-assistent-opptak

Få nettstedet ditt og Analytics-konfigurasjonen din bekreftet umiddelbart.

Med Tag-assistent-opptak kan du registrere brukerens «vandring» rundt omkring på nettet. Med denne informasjonen kan du få validert Analytics-implementeringen du har på det aktuelle nettstedet, slik at du vet om du henter inn akkurat de dataene du er ute etter. Du kan også validere taggene for andre Google-produkter, for eksempel Google Ads, Campaign Manager og Tag Manager.

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Problemene som følger av dårlig utforming av nettstedet

At du kan registrere brukerens «vandring» på nettet, har du sjansen til å ta samme reisevei som brukerne dine. En bonus er at du da kan du oppdage hvorvidt de støter på problemer med utformingen av nettstedet, for eksempel om

  • landingssidene ikke er relevante for annonsene eller linkene de kom dit via
  • de handlingsfremmende oppfordringene ikke er lett tilgjengelige
  • sideutformingen eller den generelle navigeringen ikke fører brukerne mot målene du ser for deg

Problemene som følger av dårlig Analytics-implementering

Hvis du ikke har implementert Analytics godt, får du ikke de dataene du vil ha. Hvis du registrerer hvordan brukerne navigerer rundt på nettstedet ditt, kan du se hvilke av taggene dine som blir utløst, og hvordan Analytics behandler dataene som samles inn via disse taggene.

Hvis du ikke gir Analytics de rette dataene, kan dette ha en negativ innvirkning på bedriften din fordi du kan komme til å treffe ineffektive eller kontraproduktive beslutninger. Du kan i tillegg gå glipp av muligheter som hadde vært innlysende hvis dataene du sendte i retning Analytics, hadde vært gode data.

Analytics gjennomfører riktignok regelmessige automatiske dignostikker på områdene dine, men disse kontrollene har visse begrensninger:

  • Diagnostikken kjøres utelukkende på dataene du allerede har samlet inn, og dermed inkluderes eventuelle dårlige eller ødelagte data som allerede finnes i kontoen din.
  • Diagnostikk-verktøyet kan ikke gjennomsøke sider som er beskyttet med autentiserings- eller påloggingsfunksjoner, eller som inngår i dynamiske sideflyter, for eksempel betalingsprosessen i en nettbutikk.
  • Diagnostikk har ingen forståelse av strukturen på nettstedet ditt eller hvordan brukerne dine kan navigere mellom sider.
  • Diagnostikk kan ikke fortelle deg om et problem er løst, før det er samlet inn og behandlet flere data. Innen den tid kan du dessuten ha samlet inn enda flere dårlige eller ødelagte data hvis feilrettingen ikke fungerte.

Med Tag-assistent-opptak kan du unngå alle disse begrensningene.

Sånn fungerer Google Tag-assistent-opptak

Google Tag-assistent-opptak inngår i Chrome-utvidelsen Google Tag-assistent. Når Google Tag-assistent-opptak er aktivert, kan du registrere taggene, hendelsene og interaksjonene for en hvilken som helst vilkårlig serie av sider eller nettsteder du besøker. Med Google Tag-assistent-opptak kan du registrere alle sidene som utgjør brukerens totale nettvandring, selv om deler av denne navigeringen ikke forekommer på det primære domenet ditt.

En vanlig brukervandring kan for eksempel starte med at vedkommende søker etter produktet ditt på nettet. Vedkommende klikker så på en resulterende betalt annonse eller organisk (ubetalt) link som fører brukeren til nettstedet ditt. Brukeren kan bla gjennom produktkatalogen din, legge en vare i handlekurven (som et annet domene kan være vert for), gå gjennom bestillingen sin, oppgi fraktinformasjon og betalingsopplysninger, klikke på en «Send inn bestillingen»-knapp og avslutningsvis gå tilbake til takkesiden på nettstedet ditt, hvor du registrerer en målfullføring.

Hvis du har slått på Google Tag-assistent-opptak, blir alle disse sidene registrert. Dette gjelder selv sidene som ikke er en del av nettstedet ditt, eller som er dynamiske (f.eks. handlekurvens «Se gjennom bestillingen»-side). Google Tag-assistent-opptak kjører en rekke tester og samler inn informasjon om resultatene for hver side i flyten. Når registreringen er ferdig, får du presentert alle disse resultatene. I rapportene om Google Tag-assistent-opptak finner du utelukkende data som er samlet inn av din egen flyt. De er ikke oversvømt av informasjon fra andre brukeres aktiviteter.

Du kan lagre denne registreringen og analysere den på nytt senere. Du kan dermed endre aspekter ved Analytics-kontokonfigurasjonen din og se hvilken effekt disse endringene medfører, ved å sammenligne denne registreringen med den nye konfigurasjonen. Du trenger ikke å gjenta registreringstrinnene. På denne måten kan du få bekreftet og finstemt konfigurasjonen din i sanntid.

Når du analyserer en registrering på nytt, blir ikke treffene i denne registreringen sendt til Analytics. Dataene dine blir dermed ikke påvirket av at du feilsøker og finstemmer oppsettet ditt.

Med Tag-assistent-opptak kan du også evaluere taggene du har i andre Google-produkter og på nettsteder som ikke står under Google-paraplyen.

Rapporter om Google Tag-assistent-opptak

Med Google Tag-assistent-opptak får du to detaljerte rapporter:

Tag-assistent-rapporten

I Tag-assistent-rapporten kan du se alle taggene som ble utløst på alle sidene du åpnet under registreringsøkten. Disse omfatter Google-tagger, som for eksempel Google Analytics-sporingskoder, Google Tag Manager-tagger og remarketing-tagger fra Campaign Manager, samt tredjepartstagger (altså tagger som ikke tilhører Google) som kan inneholde eller administrere Google-tagger.

Analytics-rapporten

I Analytics-rapporten får du se hvordan de registrerte dataene dine ville ha sett ut om de ble behandlet av den nåværende Analytics-konfigurasjonen din. Du kan velge blant alle områdene og rapporteringsvisningene dine for å få bekreftet implementeringen av både nettstedet ditt og Analytics. For å teste og finstemme den aktuelle implementeringen kan du endre aspekter ved Analytics-konfigurasjonen og kjøre nye analyser av dataene som registreres.

Disse bør bruke Google Tag-assistent-opptak

Google Tag-assistent-opptak er utviklet med tanke på to primære målgrupper:

Markedsførere – altså alle som treffer beslutninger på bakgrunn av Analytics-data. Med Google Tag-assistent-opptak kan markedsførere raskt få bekreftet hvorvidt nettstedet sitt og Google Analytics-konfigurasjonen sin fungerer godt sammen.

Utviklere – altså alle som faktisk utvikler nettprodukter og implementerer Analytics-tagger eller andre tagger. Utviklere kan få detaljert informasjon om atferden til taggene de har implementert, slik at de kan få bekreftet produktene sine og feilsøke problemer.

Forutsetninger for bruk av Google Tag Assistant Recordings

På nåværende tidspunkt er Google Tag Assistant Recordings bare tilgjengelig som en del av Chrome-nettleserutvidelsen Google Tag-assistent.

Begrensninger ved Google Tag Assistant Recordings

  • Registreringer som ikke blir lagret, er midlertidige datasett som er tilgjengelige frem til du lukker nettleservinduet eller starter en ny registrering.
  • Hvis du lagrer registreringer, er det bare Google Analytics-delen av den aktuelle registreringen som beholdes. Delen tilknyttet Google Tag-assistent og den tilhørende rapporten blir ikke lagret. Du kan skrive ut rapportene i PDF-format om du vil beholde dem.
  • Google Tag-assistent-opptak er foreløpig bare tilgjengelig på engelsk.

Personvern

Økter registrert av Google Tag-assistent-opptak er private. Nettaktiviteten din blir verken lagret eller sporet av utvidelsen (annet enn trefftrafikken som sendes til Google Analytics som en del av analysen).

Merk også at Chrome-utvidelser er konfigurert slik at de automatisk ikke kjøres i inkognitofaner. Du kan angi at de skal kjøres i inkognitovinduer, på siden for Chrome-utvidelser (skriv inn chrome://extensions/ i adressefeltet i Chrome-nettleseren for å administrere utvidelser).

Finn ut mer om administrering av Chrome-utvidelser.

Finn ut mer om surfing i inkognitomodus.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?