Tento článok sa týka platformy Universal Analytics. Ak používate novú generáciu platformy Google Analytics, pozrite si sekciu vlastníctva Google Analytics 4 v tomto centre pomoci.

Prehľady konverzií služby Display & Video 360

Analyzujte údaje služby Display & Video 360 pomocou nových a aktualizovaných prehľadov konverzií v službe Analytics.
Táto funkcia je k dispozícii iba v službe Google Analytics 360, ktorá je súčasťou súpravy služieb Google Marketing Platform.
Ďalšie informácie o súprave služieb Google Marketing Platform

Keď je povolená integrácia prehľadov služby Display & Video 360, v prehľadoch konverzií pre zobrazenia, ktoré sú povolené v prepojenom vlastníctve služby Analytics 360, uvidíte dimenzie špecifické pre Display & Video 360.

Obsah tohto článku:

Prehľady Konverzie > Viackanálové lieviky

Čo sa nachádza v prehľadoch

Integrácia prehľadov služby Display & Video 360 umožňuje zobraziť zdroj = dbm a médium = ctz pre všetky zobrazenia a kliknutia zo služby Display & Video 360, ktoré sú súčasťou konverznej cesty.

Ak momentálne používate integráciu prehľadov služby Campain Manager 360, už získavate všetky zobrazenia a kliknutia služby Display & Video 360, no sú označené ako zdroj = dfa a médium = ctz. Ak povolíte aj integráciu účtu Display & Video 360, všetky zobrazenia a kliknutia z účtu Display & Video 360 budú označené ako zdroj = dbm a médium = ctz, vďaka čomu bude jednoduchšie odmerať vplyv vašich kampaní v službe Display & Video 360.

Keď použijete filter Display & Video 360 v hornej časti prehľadov, uvidíte iba tie konverzie, v prípade ktorých sa zobrazenie alebo kliknutie v službe Display & Video 360 nachádzalo na konverznej ceste.

Filter DV360 pre dáta prehľadu

 

Vo všetkých prehľadoch viackanálových lievikov môžete ako primárne alebo sekundárne dimenzie použiť aj dimenzie špecifické pre Display & Video 360 (Inzerent v službe DV360, Objednávka vloženia v službe DV360, Riadková položka v službe DV360, Kreatíva v službe DV360, Web v službe DV360).

Upozorňujeme, že ak vyberiete ako typ filtra možnosť Campaign Manager 360, budete vidieť zobrazenia a kliknutia typu Campaign Manager 360/ctz aj Display & Video 360/ctz, pretože integrácia prehľadov služby Campaign Manager 360 už poskytuje prístup k zobrazeniam a kliknutiam služby Display & Video 360. Ak chcete preskúmať návštevnosť dosiahnutú v službe Campaign Manager 360 a zároveň mať možnosť rozlíšiť, ktoré relácie pochádzajú zo služby Display & Video 360, použite ako primárnu alebo sekundárnu dimenziu Zdroj alebo ľubovoľnú dimenziu služby DV360.

Používanie prehľadov

Prehľady viackanálových lievikov sa zameriavajú výlučne na relácie, ktoré viedli ku konverziám, a poskytujú štatistiky týkajúce sa roly, ktorú zohrala vo vašich konverziách Obsahová sieť, a rolí, ktoré v nich zohrali konkrétne reklamy, kreatívy atď.

Ak napríklad chcete zistiť, kde sa na konverzných cestách nachádzajú zobrazenia a kliknutia v službe Display & Video 360, vďaka ktorým sa zákazníci dostávajú na váš web, postupujte takto:

  1. Prejdite na Konverzie > Viackanálové lieviky > Najčastejšie konverzné cesty a kliknite na filter DV360 v hornej časti prehľadu.
  2. Primárnu dimenziu zmeňte na možnosť Iné > Akvizícia > Cesta zdroja a média. Interakcie služby Display & Video 360 sú v cestách označené štítkom Display & Video 360/ctz. Teraz môžete vidieť body kontaktu, ktoré sa uskutočnili predtým, než používatelia uvideli reklamy služby Display & Video 360, a potom.

Prehľady Konverzie > Atribúcia

Čo sa nachádza v prehľadoch

Nástroj na porovnávanie modelov umožňuje porovnať rôzne modely prideľovania kreditu k obsahovým reklamám. Môžete si vybrať z niekoľkých základných modelov alebo si vytvoriť svoj vlastný, ktorý prideľuje kredit za kliknutia a zobrazenia spôsobom najvhodnejším pre vašu firmu.

Porovnaním atribučných modelov môžete identifikovať reklamy služby Display & Video 360, ktoré sú v aktuálnom atribučnom modeli podhodnotené alebo nadhodnotené, a adekvátne upraviť svoje investície.

Ak ste povolili atribúciu na základe údajov a splnili ste požiadavky, potom váš vlastný model na základe údajov zahŕňa údaje služby Display & Video 360.

Používanie Nástroja na porovnávanie modelov

Použitie základného atribučného modelu:

  1. Kliknite na filter DV360 v hornej časti prehľadu.
  2. V ponukách nad tabuľkou vyberte aspoň jeden atribučný model.
  3. Vyberte primárnu dimenziu na vyhodnotenie požadovaného aspektu kampaní služby Display & Video 360 (napríklad Inzerent, Objednávka vloženia, Riadková položka, Web alebo Kreatíva).

Ak ste pri prepojení účtov povolili zdieľanie nákladových dát služby Display & Video 360, uvidíte tiež hodnoty výdavkovCZA pre príslušné kampane služby Display & Video 360. (Upozorňujeme, že náklady služby Display & Video 360 importované prostredníctvom tejto integrácie predstavujú metriku Výnosy zo služby Display & Video 360.)

Vytvorenie vlastného atribučného modelu:

  • V ponuke Vybrať model vyberte možnosť Vytvoriť nový vlastný model.
  • Pomenujte svoj model a vyberte si jeden z piatich základných modelov, ktorý určí, ako distribuovať kredit do kontaktných bodov v rámci konverznej cesty.
  • V sekcii Nastavenie kreditu pre zobrazenia nastavte celkové pravidlo ohodnotenia zobrazení.

Môžete použiť Rozšírenú možnosť a špecifikovať inú úroveň kreditu pre zobrazenia, ktoré predchádzajú relácii počas určitého obdobia. Mohli by ste napríklad všetky zobrazenia ohodnotiť na 1/10 hodnoty kliknutia, ale zobrazenia, ktoré nastanú do 2 minút relácie na 1/5 hodnoty.

Ak chcete ďalej upravovať svoj atribučný model, použite sekcie Úprava kreditu na základe zapojenia používateľaPoužitie vlastných pravidiel pre pripisovanie kreditu.

Údaje o konverziách funkcie Floodlight

Údaje o konverziách funkcie Floodlight sú k dispozícii, ak ste s účtom Analytics 360 prepojili aj príslušný účet Campaign Manager 360. Ak je táto možnosť k dispozícii, môžete ju vybrať jednoducho kliknutím na možnosť Floodlight na karte Prieskumník.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
69256
false