Dit artikel gaat over Universal Analytics. Als u de vernieuwde versie van Google Analytics gebruikt, gaat u naar het gedeelte over Google Analytics 4-property's in dit Helpcentrum.

Display & Video 360-conversierapporten

Analyseer uw Display & Video 360-gegevens met behulp van nieuwe en geüpdatete Analytics-conversierapporten.
Deze functie is alleen beschikbaar in Google Analytics 360, een onderdeel van Google Marketing Platform.
Meer informatie over Google Marketing Platform.

Wanneer de integratie van Display & Video 360-rapportage is ingeschakeld, ziet u in de rapporten onder Conversies Display & Video 360-specifieke dimensies voor weergaven die in uw gekoppelde Analytics 360-property zijn ingeschakeld.

In dit artikel:

De rapporten Conversies > Multi-channel trechters

Wat er in de rapporten staat

De integratie van Display & Video 360-rapportage geeft bron = dbm en medium = cpm weer voor alle vertoningen en klikken van Display & Video 360 die deel uitmaken van het conversiepad.

Als u op dit moment de integratie van Campaign Manager 360-rapportage gebruikt, ontvangt u alle Display & Video 360-vertoningen en -klikken al, maar zijn ze gemarkeerd als bron = dfa en medium = cpm. Als u ook Display & Video 360-integratie inschakelt, worden alle Display & Video 360-vertoningen en -klikken gemarkeerd als bron = dbm en medium = cpm. Zo kunt u de impact van uw Display & Video 360-campagnes eenvoudiger meten.

Wanneer u het DV360-filter bovenaan de rapporten toepast, ziet u alleen de conversies waarbij een Display & Video 360-vertoning of -klik voorkwam in het conversiepad.

DV360-filter voor rapportgegevens

 

U kunt dimensies die specifiek zijn voor Display & Video 360 (DV360-adverteerder, DV360-invoegopdracht, DV360-regelitem, DV360-advertentiemateriaal, DV360-site) ook toepassen als primaire of secundaire dimensies in alle rapporten voor multi-channel trechters.

Houd er rekening mee dat als u Campaign Manager 360 als typefilter heeft ingesteld, u zowel Campaign Manager/cpm- als Display & Video 360/cpm-vertoningen en -klikken ziet omdat integratie van Campaign Manager 360-rapportage al toegang biedt tot Display & Video 360-vertoningen en -klikken. Als u Campaign Manager 360-verkeer wilt bekijken en ook Display & Video 360-sessies wilt kunnen onderscheiden, gebruikt u Bron of een van de DV360-dimensies als primaire of secundaire dimensie.

De rapporten gebruiken

De rapporten bij Multi-channel trechters zijn uitsluitend gericht op de sessies die tot conversies hebben geleid en geven u inzicht in de rol die display-advertenties (en specifieke advertenties, specifiek advertentiemateriaal, enzovoort) in uw conversies hebben gespeeld.

Wilt u bijvoorbeeld zien waar Display & Video 360-vertoningen en -klikken plaatsvinden in de conversiepaden waarmee klanten op uw site terechtkomen, dan doet u het volgende:

  1. Navigeer naar Conversies > Multi-channel trechters > Beste conversiepaden en klik op het filter DV360 bovenaan het rapport.
  2. Wijzig de primaire dimensie in Overig > Acquisitie > Bron-/mediumpad. Display & Video 360-interacties worden in de paden gelabeld als 'Display & Video 360/cpm'. U kunt nu de contactpunten zien die voorafgingen aan en volgden op het moment waarop gebruikers Display & Video 360-advertenties zagen.

De rapporten Conversies > Attributie

Wat er in de rapporten staat

Met de Tool voor modelvergelijking kunt u verschillende modellen om krediet toe te schrijven aan display-advertenties met elkaar vergelijken. U kunt kiezen uit verschillende basismodellen of u kunt een eigen model maken waarmee krediet voor klikken en vertoningen wordt toegewezen op de manier die het meest nuttig is voor uw bedrijf.

Door attributiemodellen te vergelijken kunt u Display & Video 360-advertenties herkennen die over- of ondergewaardeerd zijn in uw huidige attributiemodel. Vervolgens kunt u uw investering dienovereenkomstig aanpassen.

Als u Attributie op basis van gegevens heeft ingeschakeld en aan de vereisten voldoet, bevat uw aangepaste gegevensgestuurde model uw Display & Video 360-gegevens.

De tool voor modelvergelijking gebruiken

Een basisattributiemodel: gebruiken:

  1. Klik bovenaan het rapport op het DV360-filter.
  2. Selecteer een of meer attributiemodellen in de menu's boven de tabel.
  3. Selecteer een primaire dimensie om het gewenste aspect van uw Display & Video 360-campagnes te evalueren (bijvoorbeeld Adverteerder, Invoegopdracht, Regelitem, Site of Advertentiemateriaal).

Als u het delen van Display & Video 360-kostengegevens heeft ingeschakeld toen u uw accounts koppelde, kunt u ook de waarden Uitgaven en CPA zien voor de Display & Video 360-campagnes. (De Display & Video 360-kosten die via deze integratie worden geïmporteerd, bestaan uit de statistiek Opbrengst van Display & Video 360.)

U kunt als volgt een aangepast attributiemodel maken:

  • Kies in het menu Model selecteren de optie Nieuw aangepast model maken.
  • Geef uw model een naam en kies een van de vijf basislijnmodellen om te bepalen hoe u krediet wilt verdelen over de contactpunten in het conversiepad.
  • Gebruik het gedeelte Creditering van vertoningen aanpassen om een algemene regel in te stellen voor het bepalen van de waarde van vertoningen.

Desgewenst kunt u met Geavanceerde optie een ander kredietniveau opgeven voor vertoningen die binnen een bepaald tijdsbestek aan een sessie voorafgaan. U kunt bijvoorbeeld aan alle vertoningen 1/10 van de waarde toekennen van een klik, terwijl u aan vertoningen die plaatsvinden in de eerste twee minuten van een sessie, 1/5 van de waarde toekent.

Gebruik de gedeelten Krediet aanpassen op basis van gebruikersengagement en Aangepaste kredietregels toepassen om uw attributiemodel verder aan te passen.

Conversiegegevens voor Floodlight

Floodlight-conversiegegevens zijn beschikbaar als u ook het bijbehorende Campaign Manager 360-account heeft gekoppeld aan uw Analytics 360-account. Als deze gegevens beschikbaar zijn, kunt u ze eenvoudig selecteren door op het tabblad Verkenner op de optie Floodlight te klikken.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
69256
false