Pakalpojuma Display & Video 360 dati pārskatos “Reklāmguvumi”

Analizējiet savus Display & Video 360 datus, izmantojot jaunos un atjauninātos Analytics pārskatus “Reklāmguvumi”.
Šī funkcija ir pieejama tikai pakalpojumā Google Analytics 360, kas ir daļa no produktu komplekta Google Marketing Platform.
Uzzināt vairāk par Google Marketing Platform.

Ja Display & Video 360 pārskatu integrēšana ir iespējota, Display & Video 360 kategorijas būs redzamas to skatu pārskatos Reklāmguvumi, kurus esat iespējojis piesaistītajā Analytics 360 īpašumā.

Šajā rakstā iekļautās tēmas

Pārskati: Reklāmguvumi > Daudzkanālu piltuves

Pārskatos pieejamā informācija

Integrējot Display & Video 360 pārskatus, varat skatīt visus reklāmguvumu ceļā ietverto Display & Video 360 seansu un klikšķu datus ar iezīmēm avots = dbm un vide = cpm.

Ja šobrīd jau izmantojat Campaign Manager pārskatu integrēšanas iespēju, tad jūs jau saņemat informāciju par visiem Display & Video 360 seansiem un klikšķiem, taču tiem ir iezīmes avots = dfa un vide = cpm. Ja iespējosiet arī Display & Video 360 integrāciju, tad visi Display & Video 360 seansi un klikšķi tiks apzīmēti ar iezīmēm avots = dbm un vide = cpm, tādējādi atvieglojot Display & Video 360 kampaņu ietekmes izvērtēšanu.

Ja lietosiet pārskatu augšdaļā pieejamo filtru DV360, tiks rādīti tikai tie reklāmguvumi, kuru reklāmguvuma ceļā bija reģistrēts Display & Video 360 seanss vai klikšķis.

Filtrs DV360 pārskatu datiem

 

Visos pārskatos “Daudzkanālu piltuves” kā galvenās vai sekundārās kategorijas varat lietot pakalpojumam Display & Video 360 raksturīgās kategorijas (DV360 reklāmdevējs, DV360 ievietošanas pasūtījums, DV360 rindas elements, DV360 reklāmas materiāls, DV360 vietne).

Ņemiet vērā: ja filtram Veids atlasīsiet “Campaign Manager”, tiks rādīti gan Campaign Manager/cpm, gan Display & Video 360/cpm seansi un klikšķi, jo Campaign Manager pārskatu integrācija jau nodrošina piekļuvi Display & Video 360 seansiem un klikšķiem. Ja vēlaties pārskatīt Campaign Manager datplūsmu un atsevišķi skatīt Display & Video 360 sesijas, kā galveno vai sekundāro kategoriju izmantojiet Avots vai jebkuru DV360 kategoriju.

Pārskatu izmantošana

Pārskatos Daudzkanālu piltuves ir ietvertas tikai tās sesijas, kuru laikā tika nodrošināti reklāmguvumi; tie sniedz ieskatu par to, kāda nozīme reklāmguvumu nodrošināšanā bija attēlojumam, kā arī konkrētām reklāmām un reklāmu materiāliem u.tml.

Piemēram, lai skatītu, kurā klientu reklāmguvuma ceļa posmā līdz jūsu vietnei tiek rādīti Display & Video 360 seansi un iegūti klikšķi, veiciet tālāk norādītās darbības.

  1. Atveriet pārskatu Reklāmguvumi > Daudzkanālu piltuves > Populārākie reklāmguvumu ceļi un noklikšķiniet uz filtra DV360 pārskata augšdaļā.
  2. Mainiet galveno kategoriju uz Cits > Iegūšana > Avota/vides ceļš. Display & Video 360 mijiedarbība ceļā ir apzīmēta kā “Display & Video 360/cpm”. Tādējādi varat skatīt saziņas punktus pirms un pēc tam, kad lietotājiem tika parādītas Display & Video 360 reklāmas.

Pārskati: Reklāmguvumi > Attiecinājums

Pārskatos pieejamā informācija

Modeļu salīdzināšanas rīkā varat salīdzināt dažādas attēlojuma vērtības. Varat izvēlēties kādu no vairākiem pamata modeļiem vai izveidot savu modeli, kurā vērtība klikšķiem un seansiem tiek piešķirta jūsu uzņēmumam vispiemērotākajā veidā.

Salīdzinot attiecinājuma modeļus, varat noteikt Display & Video 360 reklāmas, kas pašreizējā attiecinājuma modelī tiek novērtētas par augstu vai par zemu, un attiecīgi pielāgot ieguldījumus.

Ja esat iespējojis ar datiem pamatotu attiecinājumu un atbilstat prasībām, jūsu pielāgotajā, ar datiem pamatotajā modelī ir ietverti jūsu Display & Video 360 dati.

Modeļu salīdzināšanas rīka izmantošana

Lai izmantotu pamata attiecinājuma modeli, veiciet tālāk norādītās darbības.

  1. Pārskata augšdaļā noklikšķiniet uz filtra DV360.
  2. Izvēlnēs virs tabulas atlasiet vienu vai vairākus attiecinājuma modeļus.
  3. Atlasiet galveno kategoriju, lai izvērtētu interesējošo Display & Video 360 kampaņu aspektu (piemēram, Reklāmdevējs, Ievietošanas pasūtījums, Rindas elements, Vietne vai Reklāmu materiāli).

Ja, saistot kontus, iespējojāt Display & Video 360 izmaksu datu kopīgošanu, Display & Video 360 kampaņām varēsiet redzēt arī tēriņu un MPI vērtības. (Ņemiet vērā, ka integrēšanas ietvaros importētie Display & Video 360 izmaksu dati ir Display & Video 360 metrikas Ieņēmumi dati.)

Lai izveidotu pielāgotu attiecinājuma modeli, veiciet tālāk norādītās darbības.

  • Izvēlnē Atlasīt modeli atlasiet Izveidot jaunu pielāgotu modeli.
  • Norādiet modeļa nosaukumu un izvēlieties vienu no pieciem pamatmodeļiem, lai noteiktu, kā attiecināt nopelnus uz saskares punktiem reklāmguvuma ceļā.
  • Izmantojiet sadaļu Seansu nopelnu pielāgošana, lai iestatītu vispārīgu kārtulu par seansu novērtēšanu.

Varat izmantot papildu opciju, lai norādītu citu vērtības līmeni seansiem, kas notikuši konkrētā laika periodā pirms sesijas. Piemēram, varat visiem seansiem piešķirt 1/10 no klikšķa vērtības, bet seansiem, kas notikuši divu minūšu laikā pirms sesijas sākuma, piešķirt 1/5 no klikšķa vērtības.

Izmantojiet sadaļas Nopelnu pielāgošana, pamatojoties uz lietotāju iesaistīšanos un Lietot pielāgotus nopelnu noteikumus, lai vēl vairāk pielāgotu attiecinājuma modeli.

Floodlight reklāmguvumu dati

Floodlight reklāmguvumu dati ir pieejami, ja ar Analytics 360 kontu esat saistījis arī attiecīgo Campaign Manager kontu. Ja šie dati ir pieejami, varat tos skatīt, cilnē Pārlūks noklikšķinot uz opcijas Floodlight.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?