Autotagging voor Campaign Manager 360 / Display & Video 360 overschrijven

Aangepaste UTM-waarden gebruiken voor klikgegevens.
Deze functie is alleen beschikbaar in Google Analytics 360, een onderdeel van Google Marketing Platform.
Meer informatie over Google Marketing Platform.

Deze functie is beschikbaar voor gebruikers die de integratie van Campaign Manager 360 en/of de integratie van Display & Video 360-rapportage met Analytics hebben uitgevoerd.

Standaard worden binnenkomende gegevens van Campaign Manager 360 en Display & Video 360 als volgt getagd:

 • Campaign Manager 360:
  • source=dfa (utm_source-parameter)
  • medium=cpm (behalve Search Ads 360-verkeer van Campaign Manager 360)(utm_medium-parameter)
  • campaign=naam van de CM360-campagne (utm_campaign-parameter)
 • Display & Video 360:
  • source=dbm (utm_source-parameter)
  • medium=cpm (utm_medium-parameter)

U kunt de functie 'Autotagging overschrijven' gebruiken om voor de bron, het medium en de campagne handmatig aangepaste waarden in te stellen. U kunt bron/medium bijvoorbeeld wijzigen van dfa/cpm in example.com/nieuwsbrief.

Als u de functie 'Autotagging overschrijven' inschakelt, maar geen aangepaste waarde opgeeft, kent Analytics de standaardwaarde toe. Als u bijvoorbeeld een aangepaste waarde gebruikt voor utm_source, maar niet voor utm_medium, kent Analytics de standaardwaarde toe op utm_medium.

Onthoud dat als u de bron/medium-waarden wijzigt voor Campaign Manager 360-/Display & Video 360-gegevens, deze gegevens mogelijk niet automatisch als Display worden geclassificeerd in uw standaard kanaalgroepering. In een dergelijk geval zou u de kanaalgroepering moeten bewerken om er zeker van te zijn dat de gegevens in het gewenste kanaal verschijnen.

U kunt de aangepaste bron-, medium- en campagnewaarden ook gebruiken om het klikverkeer te classificeren als behorend bij specifieke kanalen in uw standaard kanaalgroepering en uw MCF-kanaalgroepering.

Opmerkingen:
 • Deze functie voor overschrijven is alleen van toepassing op klikgegevens en niet op vertoningsgegevens.
 • De rapporten Acquisitie > Google Marketing Platform (waaronder Campaign Manager 360- en Display & Video 360-rapporten) worden niet beïnvloed door deze functie voor overschrijven. In deze rapporten worden de autotagging-waarden gebruikt.  

 

'Autotagging overschrijven' inschakelen:

U moet over rechten voor bewerken beschikken om property-instellingen te kunnen bewerken.

 1. Log in bij Google Analytics..
  Opmerking: U kunt Analytics ook snel openen vanuit uw Google Ads-account. Klik op het tabblad Hulpprogramma's, selecteer Analytics en volg vervolgens de rest van deze instructies.
 2. Klik op Beheerder en ga naar de property waarvan u de instellingen wilt wijzigen.
 3. Klik in de kolom PROPERTY op Property-instellingen.
 4. Vouw Geavanceerde instellingen uit.
 5. Selecteer Handmatige tagging (UTM-waarden) toestaan om autotagging (DCLID-waarden) te overschrijven.
 6. Klik op Opslaan.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?