Wybieranie widoków integracji raportów usługi Google Ad Manager

Wybierz widoki raportów Analytics. które mają zawierać dane Google Ad Managera, korzystając z selektora widoków Łączenie z Google Ad Managerem (w menu Administracja > Google Ad Manager). Możesz włączać i wyłączać dostęp danego widoku do każdej połączonej sieci Google Ad Managera.

Po skonfigurowaniu integracji raportowania Google Ad Managera wszystkie dotychczasowe widoki w połączonej usłudze Analytics uzyskują domyślnie dostęp do danych raportowania Google Ad Managera. Jeśli utworzysz jakieś nowe widoki już po połączeniu, musisz jednoznacznie przyznać dostęp do danego widoku każdej połączonej sieci Google Ad Managera.

Aby wybrać, które widoki mają mieć dostęp do danych raportowania Google Ad Managera:

  1. Zaloguj się na konto Google Analytics.
  2. Kliknij menu Administracja i przejdź do usługi połączonej z Google Ad Managerem.
  3. W kolumnie USŁUGA kliknij Łączenie z Google Ad Managerem.
  4. Dla każdej połączonej sieci Google Ad Managera (kolumna Kod sieci) wybierz z menu widoki, które mogą uzyskiwać dostęp do danych raportowania Google Ad Managera.

    Select views for the DFP Reporting Integration

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?