Välja vyer för rapportintegreringen av Display & Video 360

Kontrollera vem som kan komma åt din Display & Video 360-data.
Denna funktion är endast tillgänglig i Analytics 360, en del av Google Marketing Platform.
Läs mer om Google Marketing Platform.

Använd vyväljaren i Display & Video 360-länkning (i Administratör > Google Marketing Platform) för att välja vilka rapportvyer i Analytics som ska innehålla Display & Video 360-data. Du kan aktivera eller inaktivera åtkomsten till en vy för varje länkad Display & Video 360-annonsör.

När du konfigurerar rapportintegreringen av Search Ads 360 får alla befintliga vyer i den länkade egendomen i Analytics 360 standardåtkomst till Display & Video 360-rapportdata. Om du skapar nya vyer efter att ha skapat länken måste du uttryckligen ge varje länkad Display & Video 360-annonsör åtkomst till vyn i fråga.

Så här väljer du vilka vyer som ska få åtkomst till Display & Video 360-rapportdatan:

  1. Logga in på Google Analytics.
  2. Klicka på Administratör och gå till den egendom som du har länkat med Display & Video 360.
  3. Gå till kolumnen EGENDOM och klicka på Google Marketing Platform.
  4. Klicka på Display & Video 360-länkning.
  5. Använd rullgardinsmenyn och välj vilka vyer som kan komma åt Display & Video 360-rapportdatan för varje länkad Display & Video 360-annonsör (kolumnen Annonsör-id).

    Select views for the DFP Reporting Integration
     

Relaterade resurser

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?