Weergaven selecteren voor de integratie van Display & Video 360-rapportage

Bepalen wie toegang heeft tot uw Display & Video 360-gegevens.
Deze functie is alleen beschikbaar in Analytics 360, een onderdeel van Google Marketing Platform.
Meer informatie over Google Marketing Platform

Gebruik de weergavekiezer Display & Video 360-links (in Beheerder > Google Marketing Platform) om te selecteren in welke Analytics-rapportweergaven uw Display & Video 360-gegevens moeten worden opgenomen. U kunt voor elke gekoppelde Display & Video 360-adverteerder de toegang tot een weergave in- of uitschakelen.

Wanneer u de integratie van Display & Video 360-rapportage instelt, hebben alle bestaande weergaven in de gekoppelde Analytics 360-property standaard toegang tot de Display & Video 360-rapportagegegevens. Als u nieuwe weergaven maakt nadat de koppeling tot stand is gebracht, geeft u iedere gekoppelde Display & Video 360-adverteerder uitdrukkelijk toegang tot die weergave.

Selecteren voor welke weergaven Display & Video 360-rapportagegegevens toegankelijk zijn:

  1. Log in bij Google Analytics.
  2. Klik op Beheerder en navigeer naar de property die u met Display & Video 360 heeft gekoppeld.
  3. Klik in de kolom PROPERTY op Google Marketing Platform.
  4. Klik op Display & Video 360-links.
  5. Gebruik voor elke gelinkte Display & Video 360-adverteerder (kolom Adverteerder-ID) het dropdownmenu om te selecteren voor welke weergaven Display & Video 360-rapportagegegevens toegankelijk zijn.

    Select views for the DFP Reporting Integration
     

Gerelateerde bronnen

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?