Погоци и обрачун у Google аналитици 360

Израчунавање броја погодака за обрачун.
Ове информације се односе на Аналитику 360, која је део Google Marketing Platform-а.
Сазнајте више о Google Marketing Platform-у.

У овом чланку је описано израчунавање броја погодака за обрачун у Google аналитици 360.

У Комплету Google аналитике 360 можете да видите наплатив број погодака. Наплатив број погодака утиче на ниво и износ који вам се наплаћују за дати месец.

Постоје различити типови погодака које можете да шаљете Аналитици 360, укључујући:

Погоци се третирају различито на основу типа и околности, а наплатив број погодака за неки месец се можда не подудара са укупним бројем погодака евидентираних у одговарајућем приказу Аналитике 360. То може да буде последица једног или више разлога које наводимо у наставку:

  • Филтери приказа могу да доведу до тога да се прикупљени погоци не евидентирају у корисничком интерфејсу за извештавање или их не евидентира API, али сви ти погоци су уврштени у наплатив број погодака.
  • Погоци Брзина сајта и Време корисника се узоркују током обраде података, па се сви послати погоци не евидентирају у корисничком интерфејсу нити их евидентира API, али су уврштени у наплатив број погодака.
  • Сесије са преко 500 погодака и корисници са преко 200.000 погодака по кориснику по дану могу да доведу до тога да се погоци прикупљају, али не евидентирају у корисничком интерфејсу нити их евидентира API, али сви ти погоци су уврштени у наплатив број погодака.
  • Сваки погодак који сумарни производ обрађује рачуна се засебно од одговарајућег поготка у изворном производу, односно као пола (0,5) поготка у наплативом броју погодака.
  • Одложени погоци (нпр. због слања у пакете за развој софтвера за мобилне уређаје) послати дан након праћења, после 4:00, се не евидентирају. Ови погоци су уврштени у наплатив број погодака.
  • Аналитика прикупља поготке Брзине сајта за одредишне странице огласа када је производ повезан са Google Ads-ом, а долазни URL садржи параметар gclid. Ови погоци се не евидентирају у корисничком интерфејсу и нису уврштени у обрачун.
Да ли вам је ово било корисно?
Како то можемо да побољшамо?