Działania i płatności w Google Analytics 360

Obliczanie liczby działań naliczanych do rachunku.
Te informacje dotyczą Analytics 360, części Google Marketing Platform.
Więcej informacji o Google Marketing Platform

W tym artykule opisano sposób obliczania liczby działań naliczanych do rachunku w Google Analytics 360.

Liczbę działań naliczanych do rachunku można sprawdzić w Google Marketing Platform. Liczba ta decyduje o progu naliczania należności oraz o kwocie do zapłaty za dany miesiąc.

Do Analytics 360 można wysłać różne rodzaje działań, w tym:

Działania są traktowane w różny sposób, w zależności od ich rodzaju i okoliczności, a liczba działań naliczanych do rachunku w ciągu miesiąca nie musi pokrywać się z sumą działań odnotowanych w analogicznym widoku danych Analytics 360. Przyczyny takiej sytuacji mogą być następujące:

  • Filtry widoku danych mogą skutkować nierejestrowaniem gromadzonych działań w interfejsie użytkownika lub interfejsie API raportowania, pomimo uwzględnienia ich w liczbie działań naliczanych do rachunku.
  • Działania Szybkość witryny i Czas użytkownika są próbkowane podczas przetwarzania danych, więc nie wszystkie wysłane działania są rejestrowane w interfejsie użytkownika lub interfejsie API, ale są uwzględniane w liczbie działań naliczanych do rachunku.
  • Gdy liczba działań przekracza 500 w przypadku sesji oraz 200 000 w przypadku użytkownika dziennie, gromadzone działania mogą nie być rejestrowane w interfejsie użytkownika lub interfejsie API, ale są uwzględniane w liczbie działań naliczanych do rachunku.
  • Każde działanie przetwarzane w ramach usługi o pełnym zakresie jest zliczane osobno od odpowiadającego mu działania w usłudze źródłowej i liczy się jako połowa działania na potrzeby liczby działań naliczanych do rachunku.
  • Opóźnione działania (np. z powodu wysyłania w mobilnych pakietach SDK) wysyłane po godzinie 4:00 w dniu następującym po śledzeniu nie są rejestrowane. Te działania są jednak uwzględniane w liczbie działań naliczanych do rachunku.
  • Analytics zbiera dane dotyczące działań służących do określenia szybkości witryny dla stron docelowych reklam, w przypadku gdy ta usługa jest połączona z Google Ads i gdy udostępniony adres URL zawiera parametr gclid. Te działania nie są zgłaszanie w interfejsie użytkownika i nie są naliczane do rachunku.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?